Назва статті Висновок суду про суперечність закону Конституції України: ризики у процедурі звернення до Верховного Суду
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності Національної академії внутрішніх справ (м. Київ, Україна) erevna@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2018
Сторінки [198-210]
DOI 10.33498/louu-2018-10-198
Анотація

Головним моментом другого етапу судово-конституційної реформи в Україні можна вважати прийняття довгоочікуваних змін до процесуального законодавства (зокрема до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, а також Кодексу адміністративного судочинства України), які набрали чинності 15 грудня 2017 р. із початку роботи Верховного Суду. Внесені зміни торкнулися також процедури звернення судів системи судоустрою до Верховного Суду у разі висновку перших щодо неконституційності законів, які мають бути застосовані до спірних відносин. У статті досліджується можливість особи (за допомогою міждисциплінарного, системного методів і методу моделювання) захистити порушене конституційне право у зв’язку із наявністю окремих положень законів, зміст яких не відповідає Конституції України, на її погляд, ще під час судового захисту у порядку цивільної юрисдикції. Мета статті полягає у тому, щоб дослідити переваги і ризики процедури звернення суду системи судоустрою до Верховного Суду у зв’язку із висновком суду, який розглядає справу, про неконституційність закону, що має застосовуватися до спірних відносин. Обґрунтовується фактичне введення презумпції неправового закону, підкреслюється ризик ослаблення прямої дії норм Конституції України, нівелювання конституційного принципу верховенства права й обов’язковості прийнятого судового рішення до виконання, а також порушення балансу поділу влади. Сформовано висновок, що нормативне закріплення подальших прямих процесуальних дій суду зі звернення до Пленуму Верховного Суду для вирішення питання про внесення у Конституційний Суд України (КСУ) подання про неконституційність закону, що відноситься до юрисдикції КСУ, за своєю суттю є неприйнятними і такими, що підривають незалежність ухваленого судом рішення і в подальшому призведуть до переоцінки цього рішення по суті у позапроцесуальному (квазіпроцесуальному) порядку. Такий висновок ґрунтується на тому, що Пленум Верховного Суду не є судовим органом, який переглядає справу по суті у процесуальному порядку. Констатується, що суд системи судоустрою нижчого рівня виступає неналежним суб’єктом для формування висновку про неконституційність закону, а не сумніву у цьому, про що вказує в конкретному рішенні суду по суті цивільного спору до відкриття конституційного провадження у цій справі.

 

Ключові слова неконституційність закону; позапроцесуальний спосіб; неправовий закон; Конституційний Суд України; Верховний Суд, Пленум Верховного Суду; пряма дія норм Конституції України
References

REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of
Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 01.09.2018) (in Ukrainian).
2. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnogo
protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy
ta inshyh zakonodavchyh aktiv [On Amendments to the Commercial Procedural Code
of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal
Proceedings of Ukraine and other Legislative Acts]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine]
vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. Holos Ukrainy. 2017. № 221-222 (in Ukrainian).

3. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Civil Procedural Code of Ukraine]: Zakon
Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. Holos Ukrainy. 2004. № 89
(in Ukrainian).
4. Pro vidmovu u zvernenni do Konstytuciinoho Sudu Ukrainy z konstytuciinym
podanniam shhodo vidpovidnosti (konstytuciinosti) punktu 3 rozdilu II “Prykintsevi
ta perehidni polozhennia” Zakonu Ukrainy vid 6 grudnia 2016 r. № 1774-VIII “Pro
vnesennia zmin do deiakyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy” polozhenniam chastyny
pershoii statti 8, chastyny tretoi statti 22, chastyn pershoii ta drugoii statti 24, chastyny
pershoii statti 126, statti 130 Konstytutsii Ukrainy [On Dismissal of the Appeal to
the Constitutional Court of Ukraine by Way of the Constitutional Submission on the
Compliance (Constitutionality) of Clause 3, Section II “Final and Transitional Provisions”
of the Law of Ukraine Dated December 06, 2016 No. 1774-VIII “On Amendments to
Some Legislative Acts of Ukraine” with Provision of Part One of Article 8, Part Three
of Article 22, Parts One and Two of Article 24, Part One of Article 126, Article 130 of
the Constitution of Ukraine]: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu [Decree of the
Plenum of the Supreme Court] vid 30 bereznia 2018 r. URL: https://supreme.court.gov.
ua/supreme/pro_sud/postanova_plenumu_13/ (accessed: 01.09.2018) (in Ukrainian).
5. Pro vidmovu u zvernenni do Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy z konstytutsiinym
podanniam shchodo vidpovidnosti (konstytutsiinosti) chastyny druhoi statti 28 Zakonu
Ukrainy vid 09 lypnia 2003 roku № 1058-IV “Pro zahalnooboviazkove derzhavne
pensiine strakhuvannia” ta chastyny tretoi statti 28 Zakonu Ukrainy vid 9 lypnia
2003 roku № 1058-IV “Pro zahalnooboviazkove derzhavne pensiine strakhuvannia”
u redaktsii Zakonu Ukrainy vid 3 zhovtnia 2017 roku № 2148-VIII “Pro vnesennia
zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvyshchennia pensii”
polozhenniam chastyny pershoi statti 8, chastyn pershoi ta tretoi statti 46 Konstytutsii
Ukrainy [On Dismissal of the Appeal to the Constitutional Court of Ukraine by Way
of the Constitutional Submission on the Compliance (Constitutionality) of Part Two
of Article 28 of the Law of Ukraine Dated July 09, 2003 No. 1058-IV “On Mandatory
State Pension Insurance” and Part Three of Article 28 of the Law of Ukraine Dated
July 09, 2003 No. 1058-IV “On Mandatory State Pension Insurance” as Amended by
the Law of Ukraine Dated October 03, 2017 No. 2148-VIII “On Amendments to Some
Legislative Acts of Ukraine Concerning Increase of Pensions” with Provision of Part
One of Article 8, Parts One and Three of Article 46 of the Constitution of Ukraine]:
Postanova Plenumu Verkhovnogo Sudu [Decree of the Plenum of the Supreme
Court] vid 30 bereznia 2018 r. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/
postanova_plenumu_14/ (acces sed: 01.09.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Journal articles
6. Berchenko A, ‘Eshhe raz o probleme prava y zakona’ [‘Once Again on the Issue of Right
and Law’] (1999) 3/4 Zhurnal rossyjskogo prava 80 (in Russian).
Websites
7. ‘Dmytryj Luspenyk podelylsya ozhydanyyamy ot rezultatov rassmotrenyya
konstytucyonnyh zhalob’ [‘Dmitrii Luspenik Has Shared His Expectations of the
Outcome of the Constitutional Complaints’] (Sudebno-yuridicheskaya gazeta, 17 aprelya
2018) <https://sud.ua/ru/news/publication/117430-dmitriy-luspenik-podelilsya-ozhidaniyami-
ot-rezultatov-rassmotreniya-konstitutsionnykh-zhalob> accessed 1 Septem ber
2018 (in Russian).