Назва статті Запровадження загальної адміністративної процедури як напрям реформування публічної влади
Автори

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, заступник голови правління Центру політико-правових реформ (м. Київ, Україна) tymoschuk@pravo.org.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [105-118]
DOI 10.33498/louu-2018-11-105
Анотація

У статті розглядається проблематика законодавчого врегулювання загальної адміністративної процедури в Україні. Її актуальність зумовлена черговим етапом у доопрацюванні відповідного законопроекту та високою ймовірністю його ухвалення у середньостроковій перспективі. Метою статті є привернути увагу на саме призначення закону про загальну адміністративну процедуру, його місце серед інших законодавчих актів, основні новели законопроекту, що з’явилися протягом останнього року. Отже, у статті пояснюється, що закон про адміністративну процедуру покликаний врегулювати саме загальну адміністративну процедуру. Тобто це не кодекс, що має кодифікувати чи в інший спосіб систематизувати усе різноманіття про цедур розгляду та вирішення різних категорій адміністративних справ. Його основне призначення – визначати загальні принципи та стандарти спілкування публічної адміністрації з приватними особами. У ньому мають бути закріплені основні права особи, обв’язки адміністративного органу, механізми їх реалізації/виконання. Також у статті звертається увага на функціональне розуміння категорії “адміністративний орган”, на практичну цінність використання механізму нікчемності адміністративних актів. Особлива увага приділяється питанню суб’єкта розгляду скарг в адміністративному порядку. Зокрема, наголошується на всьому різноманітті таких суб’єктів: це і “класичний” вищий адміністративний орган, і орган виконавчої влади, що здійснює фаховий адміністративний контроль за законністю діяльності органів місцевого самоврядування у відповідній сфері делегованих повноважень. У кожному з випадків заохочується створення допоміжних колегіальних органів – комісій з розгляду скарг в адміністративному порядку, із можливістю залучення до їхнього складу представників громадськості. Головними висновками у питанні загальної адміністративної процедури в Україні є: потреба активізації науковців, викладачів та інших компетентних осіб до підготовки навчальних і тренінгових програм, а також подальше навчання усіх публічних службовців. Крім того, потрібною є наукова підтримка для практичних працівників задля своєчасного перегляду усього масиву законодавства, узгодження спеціальних (тематичних) законів із законом про адміністративну процедуру. 

Ключові слова адміністративна процедура; загальна адміністративна процедура; закон про адміністративну процедуру; адміністративний акт; адміністративне оскарження
References REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Hartija osnovnyh prav Evropejskogo Sojuza [The Charter of Fundamental Rights
of the European Union] ot 7 dekabrja 2000 g. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_524 (accessed: 03.12.2018) (in Russian).
2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Justice of
Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian).
3. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on
Administrative Offences]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 7 grudnia 1984 r.
№ 8073-X. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (accessed: 03.12.2018)
(in Ukrainian).
4. Pro administratyvni posluhy [On Administrative Services]: Zakon Ukrainy [the Law
of Ukraine] vid 6 veresnia 2012 r. № 5203-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/5203-17 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian).
5. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti [On Licensing of Economic Activity
Types]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 bereznia 2015 r. № 222-VIII.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian).
6. Stratehiia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia Ukrainy na 2016-2020 roky,
skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy [Strategy of Public
Administration Reform in Ukraine for 2016-2020 Approved by Order of the Cabinet of
Ministers of Ukraine] vid 24 chervnia 2016 r. № 474-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/474-2016-%D1%80 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian).
Bibliography
Websites
7. ‘Proekt Zakonu “Administratyvno-protsedurnyi kodeks”’ [‘Draft Law “The Code of
Administrative Procedure”’] (Ministerstvo yustytsii Ukrainy) <https://minjust.gov.
ua/m/str_2734> accessed 3 Desember 2018 (in Ukrainian).
8. ‘Proekt Zakonu “Pro administratyvnu protseduru”’ [‘Draft Law “On the Administrative
Procedure”’] (Ministerstvo yustytsii Ukrainy) <http://old.minjust.gov.ua/file/42462.
docx> accessed 3 Desember 2018 (in Ukrainian).