Назва статті Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі
Автори

кандидат юридичних наук, докторант кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5773-5652 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/V-1796-2018 galyna.prusenko@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2018
Сторінки [141-150]
DOI 10.33498/louu-2018-11-141
Анотація

Прогресивний розвиток законодавчої регламентації з метою вирішення цивільних справ на основі вільного волевиявлення сторін є одним із найбільш ефективних способів удосконалення цивільного судочинства. Норми процесуального закону часто мають узагальнений характер, що звужує можливості для вирішення унікальних питань, які виникають під час судового розгляду. Недоліки процесуального законодавства можуть бути компенсовані завдяки укладенню сторонами угод між ними про процес (процесуальних договорів), побудованих на основ них засадах договірного права (насамперед принципі свободи договору), проте спрямованих на врегулювання процесуальних правовідносин. Мета статті полягає у дослідженні підходів до визначення поняття “процесуальний договір” та аналізі основних характеристик процесуальних договорів. У вітчизняній науковій літературі та законодавстві України немає ґрунтовного визначення поняття “процесуальний договір”. Дефініції окремих зарубіжних дослідників, розглянуті в статті (зокрема, визначення процесуального договору через поняття договору, що є джерелом нормативної регламентації провадження; через поняття угоди учасників процесуальних правовідносин з приводу та у зв’язку зі здійсненням процесуальних прав і виконанням процесуальних обов’язків; через поняття юридичних фактів, що мають процесуальне значення), свідчать про те, що процесуальний договір є складною категорією, яка передбачає симбіоз матеріального і процесуального елементів. Процесуальний договір є інструментом, який надає сторонам можливість отримати додаткові гарантії реалізації матеріальних правовідносин, що раніше виникли між ними, та надати юридичну силу процесуальним діям, щодо яких вони досягли згоди. Нерозв’язаною залишається також проблема термінологічного розмежування понять “процесуальний договір”, “процесуальна угода”, “угода про процес”, яка може вирішуватися по-різному (як шляхом синонімічного застосування зазначених термінів, так і розмежування на основі різних підходів до правової природи процесуаль ного договору – кваліфікації процесуального договору як виключно процесуального інституту, як матеріально-правової угоди або угоди, що призводить до процесуальних наслідків). 

Ключові слова процесуальний договір; процесуальна угода; арбітражна угода; мирова угода; угода про медіацію; пророгаційна угода; автономія волі; диспозитивність
References REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Pro mediatsiiu: [On Mediation] Proekt Zakonu [Draft Law]. № 3665. URL: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 (accessed: 01.11.2018) (in Ukrainian).
2. Pro mizhnarodne pryvatne pravo [On International Private Law]: Zakon Ukrainy [the
Law of Ukraine] vid 23 chervnia 2005 r. № 2709-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2709-15 (accessed: 12.10.2018) (in Ukrainian).
3. Pro mizhnarodnyi komertsiinyi arbitrazh [On International Commercial Arbitration]:
Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 24 liutoho 1994 r. № 4002-XII. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/4002-12 (accessed: 12.10.2018) (in Ukrainian).
4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Code of Civil of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law
of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/435-155 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian).
5. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Civil Procedure of Ukraine]:
v redaktsii Zakonu Ukrainy [as Amended by th e Law of Ukraine] vid 3 zovtnia 2017 r.
№ 2147-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (accessed: 12.10.2018)
(in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
6. Alekseev S, Pravo. Azbuka. Teorija. Filosofija. Opyt kompleksnogo issledovanija [Law.
Alphabet. Theory. Philosophy. Comprehensive Research Experience] (Norma – Infra-M
1998) (in Russian).
7. Beloglavek A, Arbitrazh, ordre public i ugolovnoe pravo (Vzaimodejstvie mezhdunarodnogo
i nacional’nogo chastnogo i publichnogo prava) [Arbitration, Ordre Public and Criminal
Law (Interaction of International and National Private and Public Law)], t 1 (Takson
2009) (in Russian).
8. Jarkov V, Juridicheskie fakty v civilisticheskom processe [Legal Facts in Civil Process]
(Infotropik 2012) (in Russian).
Encyclopedias
9. Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 2 (Vydavnytstvo “Ukrainska
entsyklopediia” imeni M. P. Bazhana 1999) (in Ukrainian).
10. Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 6 (Vydavnytstvo “Ukrainska
entsyklopediia” imeni M. P. Bazhana 2004) (in Ukrainian).
Journal articles
11. Kad’e L, ‘Soglashenija otnositel’no processa vo francuzskom prave (o kontraktualizacii razreshenija sporov)’ [‘Agreements on the Process in French Law (on
the Contractualization of Dispute Resolution)’] (2007) 6 Rossijskij ezhegodnik
grazhdanskogo i arbitrazhnogo processa (in Russian).
12. Kurochkin S, ‘Soglashenija v civilisticheskom processe’ [‘Agreements in Civil Process’]
(2012) 3 Vestnik grazhdanskogo processa (in Russian).
13. Rozhkova M, ‘Material’nye i processual’nye soglashenija, poimenovannye v Arbitrazhnom processual’nom kodekse RF’ [‘Substantive and Procedural Agreements
Particularized in the Code of Arbitration Procedure of the Russian Federation’] (2004)
1 Hozjajstvo i pravo (in Russian).
14. Shemeneva O, ‘Diskussionnye voprosy koncepcii processual’nyh soglashenij v trudah
rossijskih uchenyh’ [‘Debatable Issues of the Procedural Agreements Concept in the
Works by Russian Scientists’] (2016) 2 Vestnik voronezhskogo gosudarstvennogo
universiteta. Serija: Pravo (in Russian).
Thesis abstracts
15. Eliseev N, ‘Dogovornoe regulirovanie grazhdanskih i arbitrazhnyh processual’nyh
otnoshenij’ [‘Contractual Regulation of Civil and Arbitration Procedural Relations’]
(dis d-ra jurid nauk, Moskovskij gosudarstvennyj institut mezhdunarodnyh otnoshenij
(universitet) Ministerstva inostrannyh del Rossijskoj Federacii 2016) (in Russian).
16. Shemeneva O, ‘Rol’ processual’nyh soglashenij v grazhdanskom sudoproizvodstve’
[‘Role of Procedural Agreements in the Civil Court Procedure’] (dis d-ra jurid nauk,
Voronezhskij gosudarstvennyj universitet 2017) (in Russian).