Назва статті Компроміс у цивільному судочинстві
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, партнер адвокатського об’єднання “Kairos” (м. Київ, Україна) sv.vasiliev2015@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [237-248]
DOI 10.33498/louu-2018-12-237
Анотація

Процес конвергенції приватного і публічного права, який притаманний і цивільному судочинству, характеризується використанням договірних засобів та індивідуально-вольових засад між суб’єктами процесуальних відносин, що за своїми властивостями та змістом є формами компромісу. Водночас практична реалізація компромісних процедур ускладнюється відсутністю єдиного підходу до розуміння їх сутності та місця в цивільному судочинстві, що свідчить про наявність цілого комплексу нерозв’язаних проблем теоретико-методологічного і нормативно-прикладного характеру

Мета статті полягає в аналізі основних теоретичних і практичних проблем використання компромісу в цивільному судочинстві, характеристиці окремих форм компромісу.            

Основні результати проведеної роботи пов’язані з дослідженням структури, етапності, класифікації та форм компромісу у цивільному судочинстві. Визначені об’єктивні та суб’єктивні вимоги, що дають змогу використати правовий компроміс. Зазначається, що у цивільному судочинстві правовий компроміс існує у формі угоди та згоди; у цих формах він є результатом досягнутої згоди, однак може слугувати юридичною процедурою, до яких можна віднести претензію, медіацію (посередництво), розгляд справ третейським судом.

 Компроміс у цивільному судочинстві може виступати як: 1) добровільна угода між учасниками справи, яка дозволяється або не суперечить чинному законодавству, з метою досягнення ефективної та максимальної результативності щодо захисту їх порушених прав та обов’язків; 2) додатковий спосіб вирішення у цивільному судочинстві окремого процесуального питання або приватноправового конфлікту загалом; 3) модель поведінки учасників справи, яка балансує між їх суперництвом і співпрацею, та передбачає взаємні або однобічні поступки; 4) відносно самостійні правовідносини, що виникають при певних умовах у межах реалізації принципу диспозитивності цивільного судочинства.

Враховуючи внутрішню схожість окремих форм компромісу в різних галузях процесуального права (суб’єкти, підстави, мета, сфера застосування), є підстави розглядати компроміс як міжгалузевий інститут.

 

Ключові слова цивільне судочинство; консенсус; компроміс; мирова угода; згода; претензія; медіація; третейське судочинство
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Pro treteiskyi sud [About the Arbitration Court]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 11 travnia 2004 r. № 1701-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1701-15 (accessed: 24.03.2018) (in Ukrainian). 
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 
3. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Civil Procedural Code of Ukraine]: v redaktsii Zakonu vid 3 zovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1618-15 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
4. Pro zastosuvannia sudamy okremykh norm Simeinoho kodeksu Ukrainy pry rozghliadi sprav shchodo batkivstva, materynstva ta stiahnennia alimentiv [On the application by courts of separate norms of the Family Code of Ukraine in the Consideration of Cases Concerning Paternity, Maternity and Alimony]: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] vid 15 travnia 2006 r. № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06 (accessed: 01.12.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 
Authored books 
5. Bobrovnik S, Kompromis i konflikt u pravi: antropoloho-komunikatyvnyi pidhid do analizu [Compromise and Conflict in Law: Anthropological and Communicative Approach to Analysis] (Yurydychna dumka 2011) (in Ukrainian). 
6. Shemeneva O, Rol soglashenija storon v grazhdanskom sudoproizvodstve [Role of the Parties’ Agreement in Civil Court Proceedings] (Infotropik Media 2017) (in Russian). 
7. Sosnin V i Lunev P, Kak stat’ hozjainom polozhenija? Anatomija jeffektivnogo obshhenija. Rukovodstvo prakticheskogo psihologa [How to Gain the Upper Hand in the Situation? Anatomy of Efficient Communication. Practical Psychologist’s Guide] (Academia 1996) (in Russian). 

Edited books 
8. Haiduk N ta inshi (uklad), Alternatyvni pidhody do rozviazannia konfliktiv: teoriia i praktyka zastosuvannia [Alternative Approaches to Conflict Resolution: Application Theory and Practice] (PAIS 2007) (in Ukrainian). 

Journal articles 
9. Abdrashitov A, ‘Mirovoe soglashenie kak juridicheskij fakt i kak fakticheskij sostav’ [‘Settlement Agreement as a Legal Fact and as the Set of Facts’] (2005) 2 Arbitrazhnyj i grazhdanskij process 15-17 (in Russian). 
10. Nekiga S, ‘Kompromis v prave i pravovoj kompromis’ [‘Compromise in Law and Legal Compromise’] (2012) 45 Aktualni problemy polityky 59-65 (in Russian). 

Conference papers 
11. Kuzbagarov A, ‘Primirenie storon kak sostavljajushhaja sistem civilisticheskogo processa i ispolnitel’nogo proizvodstva’ [‘Reconciliation of the Parties as a Component of the Civil Process and Enforcement Proceedings Systems’] v Tendencii razvitija grazhdanskogo processualnogo prava Rossii: naukovo-praktychna konferentsiia [Trends in the Development of Civil Procedure Law in Russia: Materials of the Scientific and Practical Conference ] (Jurid. centr Press 2008) (in Russian). 

Dissertations 
12. Terskih A, ‘Kompromiss v rossijskom ugolovnom prave’ [‘Compromise in the Russian Criminal Law’] (dis kand jurid nauk, Uralskaja juridicheskaja akademija 2013) (in Russian).