Назва статті Загальна характеристика злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого
Автори

Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (м. Київ, Україна) kravchenko@supreme.court.gov.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [249-259]
DOI 10.33498/louu-2018-12-249
Анотація

У статті досліджується зміст загальних об’єктивних і суб’єктивних ознак злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого.

 Метою статті є здійснення загальної характеристики злочинів, передбачених статтями 371–375 Кримінального кодексу України (КК України), а також виявлення тих ознак, які дають змогу виокремити відповідні посягання серед інших злочинів проти правосуддя та об’єднати їх в одну групу.

Встановлено, що склади злочинів, передбачених ч. 2 ст. 371, статтями 372, 374 КК України, побудовані законодавцем із використанням типової юридичної конструкції, яка включає: а) об’єкт злочину – процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого; б) об’єктивну сторону – порушення (недотримання) закріплених у законодавстві процесуальних прав та інтересів підозрюваного, обвинуваченого; в) суб’єкт – службові особи органів, які здійснюють досудове розслідування, оперативно-розшукову діяльність, або судді; г) суб’єктивна сторона – вина у формі прямого умислу. При цьому окремі ознаки юридичних складів злочинів за ч. 1 ст. 371, ст. 374 КК України повною мірою не відповідають визначеній конструкції, оскільки передбачені процесуальним законом права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого для складів відповідних злочинів відіграють роль факультативного об’єкта кримінально-правової охорони.

Визнається, що специфічні ознаки злочину відповідно до ст. 375 КК України очевидно виходять за межі наведеної юридичної конструкції: постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови можливе не лише у кримінальному, а й у всіх інших різновидах судового провадження, і, відповідно, заподіює або може заподіяти шкоду процесуальним правам та інтересам не тільки підозрюваного, обвинуваченого, а й інших учасників судово-го провадження. Водночас злочин за ст. 375 КК України, у разі його вчинення у межах кримінального провадження, може посягати на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого, з урахуванням чого відповідні цінності повинні визнаватися для цього злочину факультативним об’єктом кримінально-правової охорони. Отже, у наукових цілях дослідження злочину згідно зі ст. 375 КК України доцільно не відокремлювати від аналізу ознак інших посягань на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого.

 

Ключові слова кримінальне право; злочини проти правосуддя; загальна характеристика групи злочинів; процесуальні права; законні інтереси підозрюваного та обвинуваченого
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Court Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian). 
2. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine for Administrative Offences]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 7 grudnia 1984 r. № 8073-X. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian).
4. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254к/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian). 
5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed 03.12.2018) (in Ukrainian). 
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian). 
7. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (accessed: 03.12.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 
Authored book 
8. Fesenko Ye, Zlochyny proty zdorov’ia naselennia ta systemy zakhodiv z yoho okhorony [Crimes against Public Health and the Systems of Action for Its Protection] (Atika 2004) (in Ukrainian). 

Journal articles 
9. Shapchenko S, ‘Sklad zlochynu yak kryminalno-pravovyi fenomen: sutnist ta osnovni formy isnuvannia’ [‘Corpus Delicti as a Criminal Law Phenomenon: the Essence and Basic Forms of Existence’] [2009] 1(14) Visnyk Akademii advokatury Ukrainy 240-3 (in Ukrainian).