Назва статті Сучасний погляд на вивчення кримінально-виконавчого права
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [295-297]
DOI 10.33498/louu-2018-12-295
References