Назва статті Проблеми конституціоналізації індивідуальної конституційної скарги в Україні
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6495-9809 Lubomyr_1976@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [55-76]
DOI 10.33498/louu-2018-12-055
Анотація

Конституційний Суд України (КСУ) як орган конституційної юрисдикції відіграє провідну роль у конституціоналізації індивідуальної конституційної скарги в Україні. Практичне втілення конституційної скарги в Україні лише на початковому етапі. Саме тому такою важливою є практика діяльності КСУ з розгляду конституційних скарг, оскільки на цьому етапі закладаються підходи, традиції, принципи й методи, на яких буде вибудовувати свою діяльність КСУ й орієнтувати потенційних скаржників щодо перспектив розгляду конституційних скарг.

Метою статті є аналіз практики діяльності органу конституційної юрисдикції та його юридичних позицій в аспекті впливу на становлення й розвиток інституту конституційної скарги в Україні, виявлення теоретико-правових проблем реалізації права на індивідуальну конституційну скаргу на початковому етапі та формулювання пропозицій щодо вдосконалення відповідної практики КСУ та інституту конституційної скарги.

КСУ як орган конституційної юрисдикції, “суд права”, легітимний орган конституціоналізації інституту конституційної скарги реагує на численні конституційні скарги, формулюючи при цьому важливі юридичні позиції. Встановлення ним додаткових вимог щодо змісту конституційної скарги вказує на судовий активізм останнього та спробу підсилити “тест обґрунтованості” як умову їх прийнятності. Це відповідає природі конституційної скарги як важливого універсального засобу захисту фундаментальних прав людини. А тому КСУ спонукає суб’єктів конституційної скарги до зваженого, відповідального й ретельного ставлення до їх підготовки, адже ефект від їх задоволення має загальний характер, на відміну від наслідків судових рішень. Конституційно-судову перспективу матиме конституційна скарга, в якій обґрунтовано конституційно значущу проблему в царині конституційних прав і свобод. Тягар із виявлення та обґрунтування конституційно значущої проблеми лежить на суб’єктах конституційної скарги. Акцентування лише на конституційних принципах і гарантіях в обґрунтування неконституційності закону (його окремого положення) без зазначення конституційних прав і свобод, які зазнали порушень, не матиме переконливого юридичного ефекту, що не заперечує їх широкого використання для підсилення обґрунтованості вимог і демонстрації проблеми. У цьому вбачається специфіка саме конституційної скарги і прихований сигнал КСУ, що він таки “суд права”. За таких обставин у найбільш уразливому становищі опиняються юридичні особи приватного права.

Складність у підготовці конституційної скарги повинна компенсуватися можливостями не лише адвокатської спільноти, а й фахівців у галузі права, зокрема конституційного, науковців, конституційних експертів у галузі прав людини, правозахисників і правозахисних організацій. 

Ключові слова конституційна скарга; конституціоналізація; конституційно значуща проблема; “суд права”; Конституційний Суд України; фундаментальні права людини.
References

List of legal documents 
Legislation 
1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of the Administrative Court Procedure of Ukraine]: v redaktsii Zakonu vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII (iz zminamy). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 14.11.2018) (in Ukrainian). 
2. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR, zi zminamy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-vr (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 
2017. № 35. St. 376 (in Ukrainian). 
4. Rehlament Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Rules of the Constitutional Court of Ukraine]: postanova Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Constitutional Court of Ukraine] vid 22 liutoho 2018 r. № 1-ps/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/ sites/default/files/docs/reglament_2.pdf (accessed: 12.11.2018) (in Ukrainian). 

Сases 
5. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Lemaka V. V. [Separate Opinion of the Judge of the Constitutional Court of Ukraine Lemak V. V.]. URL: http://www.ccu. gov.ua/sites/default/files/docs/67_y_2018_1.pdf (accessed: 10.11.2018) (in Ukrainian). 
6. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Lytvynova O. M. [Separate Opinion of the Judge of the Constitutional Court of Ukraine Lytvynova O. M.]. 
URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/20-y_i_2018_1.pdf (accessed: 
31.10.2018) (in Ukrainian). 
7. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Melnyka M. I. [Separate Opinion of the Judge of the Constitutional Court of Ukraine Melnyk M. I.]. URL: http://ccu.gov. ua/sites/default/files/docs/20-y_i_2018_2.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
8. Okrema dumka suddi Markush M. A. stosovno Rishennia KSU № 6-rp/2011 [Separate Opinion of Judge Markush M.A. Regarding CCU Decision No. 6-рп/2011]. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/624 (accessed: 14.11.2018) (in Ukrainian). 
9. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia)” [Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine (On Justice)”] vid 26 sichnia 2016 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209 (accessed: 15.11.2018) (in Ukrainian). 
10. Postanova Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 18 bereznia 2018 r. (sprava № P/800/120/14). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73195164 (accessed: 14.11.2018) (in Ukrainian). 
11. Povidomlennia dlia presy Pres-sluzhby Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 15 bereznia 2012 roku u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Kuzmenka Vitaliia Borysovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen pidpunktu “d” punktu 2 Zakonu Ukrainy “Pro derzhavnyi zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv”, chastyny tretoi statti 363 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Press Release of the Press Service of the Constitutional Court of Ukraine dated March 15, 2012 in the Case Following the Constitutional Submission of Kuzmenko Vitalii Borysovych Regarding Official Interpretation of the Provisions of Sub-Clause “d”, Cl. 2 of the Law of Ukraine “On the State Protection of the Staff of Courts and Law Enforcement Agencies”, Part Three of Article 363 of the Criminal Code of Ukraine]. URL: http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/ printable_article/172968 (accessed: 22.03.2018) (in Ukrainian). 
12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 16 chervnia 2011 r. № 6-rp/2011. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/624 (accessed: 14.11.2018) (in Ukrainian). 
13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 9 liutoho 1999 r. № 1-rp/99. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/397 (accessed: 14.11.2018) (in Ukrainian). 
14. Rishennia Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny u spravi “Zelenchuk ta Tsytsura proty Ukrainy” [Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Zelenchuk and Tsytsura V. Ukraine] (zaiava № 846/16 ta 1075/16) vid 22 travnia 2018 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79 (accessed: 13.11.2018) (in Ukrainian). 
15. Ukhvala Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 16 lypnia 2018 r. № 1-up(II)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1-yn_2_2018.pdf (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
16. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 18 zhovtnia 2018 r. № 335-2(II)/2018. URL: http://ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/335_22_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
17. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 kvitnia 2018 r. № 161-2(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/161_2_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
18. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 6 kvitnia 2018 r. № 36-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/36-2i2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
19. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 20 veresnia 2018 r. № 295-2(I)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/295_21_2018.pdf (accessed: 15.10.2018) (in Ukrainian). 
20. Ukhvala Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 13 chervnia 2018 r. № 20-u(I)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/20-y_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
21. Ukhvala Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 19 veresnia 2018 r. № 33-y(I)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/33_y_1_2018.pdf (accessed: 15.10.2018) (in Ukrainian). 
22. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 127-1(I)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/127-1_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
23. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 128-1(I)/2018. URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/128_1_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
24. Ukhvala Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Grand Chamber of the Constitutional Court of Ukraine] vid 1 lystopada 2018 r. № 67-u/2018 URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/67_y_2018.pdf (accessed: 13.11.2018) (in Ukrainian). 
25. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 19 lypnia 2018 r. u spravi № P/811/1170/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75425151 (accessed: 14.11.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 

Аuthored books 
26. Bryntsev V, Sudovyi konstytutsionalizm v Ukraini: doktryna i praktyka formuvannia [Court Constitutionalism in Ukraine: Doctrine and Establishment Practice], kn. 1 (Pravo 2013) (in Ukrainian). 
27. – –, Sudovyi konstytutsionalizm v Ukraini: doktryna i praktyka formuvannia [Court Constitutionalism in Ukraine: Doctrine and Establishment Practice], kn. 2 (Pravo 2015) (in Ukrainian). 
28. Dzhun V, Sotsiolohiia konstytutsiinoho prava [Sociology of Constitutional Law], kn. 1: Teoretyko-metodolohichni osnovy [Theoretical and Methodological Fundamentals] (In Yure 2015) (in Ukrainian). 
29. Holovin A, Zakhyst prav i svobod liudyny i hromadianyna yedynym orhanom konstytutsiinoi yurysdyktsii v Ukraini [Protection of Human and Citizens’ Rights and Freedoms by a Single Constitutional Jurisdiction Body in Ukraine] (Lohos 2012) (in Ukrainian). 
30. Hultai M, Konstytutsiina skarha u mekhanizmi dostupu do konstytutsiinoho pravosuddia [Constitutional Complaint in the Mechanism of Access to Constitutional Justice] (Pravo 2013) (in Ukrainian). 
31. Kruss V, Konstitutsionalizatsiya prava: osnovy teorii [Constitutionalization of Law: Theory Fundamentals] (Norma: INFRA-M 2016) (in Russian). 
32. Podorozhna T, Pravovyi poriadok: teoretyko metodolohichni zasady konstytutsionalizatsii [Legal Order: Theoretical and Methodological Foundations of Constitutionalization] (Iurinkom Inter 2016) (in Ukrainian). 

Edited books 
33. Petryshyn O ta inshi (za zah red), Problemy ta perspektyvy zaprovadzhennia indyvidualnoi konstytutsiinoi skarhy v Ukraini [Challenges and Prospects of Individual Constitutional Complaint Introduction in Ukraine] (Atika-N 2010) (in Ukrainian). 
34. Shemshuchenko Yu ta inshi (za zah red), Teoriia i praktyka konstytutsionalizatsii haluzevoho zakonodavstva Ukrainy [Theory and Practice of Constitutionalization of the Branch-Specific Legislation of Ukraine] (Iurydychna dumka 2013) (in Ukrainian). 

Journal articles 
35. Evseev A, ‘Samoogranichenie v deyatel’nosti Konstitutsionnogo Suda Ukrainy’ [‘Self-Restraint in the Operation of the Constitutional Court of Ukraine’] (2018) 2 Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie 1-17 (in Russian). 
36. Hultai M ta Khrystova H, ‘Konstytutsiina skarha yak natsionalnyi zasib pravovoho zakhystu v konteksti dostupu do Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ [‘Constitutional Complaint as a National Legal Remedy in the Context of Access to the European Court of Human Rights’] (2017) 5 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 56-66 (in Ukrainian). 
37. Hultai M, ‘Zakhyst prav i svobod liudyny i hromadianyna Konstytutsiinym Sudom Ukrainy’ [‘Protection of Human and Citizens’ Rights and Freedoms by the Constitutional Court of Ukraine’] (2017) 4 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 21-41 (in Ukrainian). 
38. Lemak V ta Petryshyn O, ‘Konstytutsiina skarha v Ukraini: problemy mekhanizmu vprovadzhennia’ [‘Constitutional Complaint in Ukraine: Issues Relating to the Mechanism of Introduction’] (2017) 2 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 79-88 (in Ukrainian). 

Dissertations 
39. Airiian K, ‘Konstytutsiina skarha yak forma zvernennia do orhanu konstytutsiinoi yurysdyktsii’ [‘Constitutional Complaint as a Form of Appeal to the Constitutional Jurisdiction Body’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav 2015) (in Ukrainian). 
40. Bryn T, ‘Konstytutsiinyi Sud Ukrainy v mekhanizmi zakhystu ta zabezpechennia prav i svobod liudyny i hromadianyna’ [‘Constitutional Court of Ukraine in the Mechanism of Protection and Ensuring of Human and Citizens’ Rights and Freedoms’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna yurydychna akademiia im. Yaroslava Mudroho 2010) (in Ukrainian). 

Сonference materials 
41. Vashkevich A, ‘Institut konstitutsionnoy zhaloby v Respublike Pol’sha: organizatsionnopravovye problemy rassmotreniya’ [‘Institute of Constitutional Complaint in the Republic of Poland: Organizational and Legal Issues of Claim Consideration’] v Teoreticheskie i prakticheskie aspekty, svyazannye s individual’noy konstitutsionnoy zhaloboy v evropeyskoy modeli konstitutsionnogo pravosudiya: sb materialov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Theoretical and Practical Aspects Relating to Individual Constitutional Complaint in the European Model of Constitutional Justice: Collected Materials of the International Scientific and Practical Conference] (BDP 2010) 98 (in Russian). 

Websites 
42. ‘U KSU vidbulas mizhnarodna konferentsiia “Indyvidualna konstytutsiina skarha do Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy”’ [‘International Conference “Individual Constitutional Complaint to the Constitutional Court of Ukraine” Held at CCU”’] (Konstytutsiinyi Sud Ukrainy, 11 veresnia 2018) accessed 20 October 2018 (in Ukrainian). 
43. Kryvenko V, ‘Konstytutsiinyi Sud nichoho ne zaboroniaie ta ne dozvoliaie, bo ne vin rehlamentuie pravovidnosyny, shcho vynykaiut v sotsiumi’ [‘Constitutional Court Does Not Prohibit or Permit Anything, Because It Does Not Regulate the Legal Relations Arising in Society’] (2017) 26 Zakon i biznes accessed 11 July 2017 (in Ukrainian). 
44. Savchyn M, ‘Bezperervnist natsionalnoi konstytutsiinoi tradytsii v umovakh vyklykiv i zahroz, abo Pro kontynuitet’ [‘Continuity of the National Constitutional Tradition in the Face of Challenges and Threats, or On ‘Continuity’] (2017) 25 Dzerkalo tyzhnia accessed 1 July 2017 (in Ukrainian). 
45. Shevchuk S, ‘Prava liudyny ne mozhut zalezhaty vid naiavnosti chy vidsutnosti zakonu’ [‘Human Rights May Not Depend on the Presence or Absence of Law’] (2017) 16 Zakon i biznes accessed 7 July 2017 (in Ukrainian).