Назва статті Право на звернення з індивідуальною конституційною скаргою в Україні: теоретико-практичні аспекти
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0365-9009 berchenkog@gmail.com

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-2510-5362  tkachenkoevvl@ukr.ne

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2018
Сторінки [92-113]
DOI 10.33498/louu-2018-12-092
Анотація

Нині в Конституційному Суді України (КСУ) відкрито 30 проваджень за конституційними скаргами (з 1 068 поданих), переважно в межах колегій суддів або сенатів постановляються ухвали про відмову у відкритті провадження.

Останнім часом увага до науково-практичних аспектів функціонування конституційної скарги значно посилилися на рівні проведення численних конференцій, семінарів, круглих столів, почали з’являтися спеціальні дослідження.

Метою статті є з’ясування типових причин, які породжують відмову у відкритті проваджень за конституційними скаргами, виявлення теоретико-практичних проблем застосування Закону України “Про Конституційний Суд України” і формулювання пропозицій щодо вдосконалення практики розгляду та якості підготовки самих конституційних скарг.

Суд найчастіше відмовляє у відкритті конституційних проваджень у справах на підставі п. 4 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про Конституційний Суд України”. Типовими випадками, які колегії та сенати кваліфікують як порушення, є: 1) цитування без аргументації; 2) аргументація щодо неконституційності окремої норми, а не всього закону; 3) незгода з судовим рішенням чи законодавчим регулюванням; 4) посилання лише на рішення Європейського суду з прав людини; 5) відсут ність законо давчого регулювання та законодавча неузгодженість, неоднозначність; 6) відсутність демонстрації зв’язку норми закону з обмеженням права; 7) доведення неоднозначності застосування норми; 8) предметом скарги є інші акти (а також дії або бездіяльність), а не закон.

Позиція самообмеження, яка є цілком доречною щодо конституційних подань і звернень, виглядає занадто формальною при розгляді конституційних скарг. Конституційна скарга значною мірою розглядається конституцієдавцем і законодавцем з позицій суспільного значення, суспільного інтересу, характеризується спрямуванням на захист прав людини. КСУ при розгляді конституційної скарги має право визнати норму конституційною, а також дати оцінку її практиці тлумачення, що може не відповідати Конституції України.

Ключові слова конституційна скарга; конституційний контроль; Конституційний Суд України; права людини
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR (zi zminamy). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-vr (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
2. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [On the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 35. St. 376 (in Ukrainian). 

Сases 
4. Konstytutsiini skarhy, shcho nadiishly do Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy za stanom na 1 lystopada 2018 r. [Constitutional Complaints Received by the Constitutional Court of Ukraine as of November 1, 2018]. URL: http://www.ccu.gov.ua/novyna/ konstytuciyni-skargy-shcho-nadiyshly-do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-za-stanomna- 1-0 (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
5. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Lytvynova O. M. [Separate Opinion of the Judge of the Constitutional Court of Ukraine Lytvynova O. M.]. 
URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/20-y_i_2018_1.pdf (accessed: 
31.10.2018) (in Ukrainian). 
6. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy M. I. Melnyka [Separate Opinion of the Judge of the Constitutional Court of Ukraine M. I. Melnik]. URL: http://www.ccu. gov.ua/sites/default/files/docs/19-y_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
7. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Melnyka M. I. [Separate Opinion of the Judge of the Constitutional Court of Ukraine Melnik M. I.]. URL: http:// www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/20-y_i_2018_2.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro Kontseptsiiu novoi Konstytutsii Ukrainy [On the Concept of the New Constitution of Ukraine]: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR [Resolution of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR] vid 19 chervnia 1991 r. № 1213-XII. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1213-12 (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 liutoho 1998 r. № 1-rp/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v001p710-98 (accessed: 12.12.2018). 
10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 21 hrudnia 2017 r. № 3-r/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v003p710-17?lang=ru (accessed: 12.12.2018). 
11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 1 chervnia 2016 r. № 2-rp/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v002p710-16 (accessed: 12.12.2018). 
12. Ukhvala Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 10 zhovtnia 2018 r. № 45-u(II)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/45_u_2_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
13. Ukhvala Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 chervnia 2018 r. № 23-u(II)/2018. URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/23-u_2_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
14. Ukhvala Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 veresnia 18 № 36-u(II)/2018 vid 28 hrudnia 2014 r. № 76-VIII. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ docs/36_y_2_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
15. Ukhvala Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 6 chervnia 2018 r. № 18-u(II)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/18-y_2_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
16. Ukhvala Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 6 chervnia 2018 r. № 18-u(II)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/18-y_2_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
17. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 kvitnia 2018 r. № 157-2(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/157-22_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
18. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 20 kvitnia 2018 r. № 121-2(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/121-2ii2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
19. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 kvitnia 2018 r. № 158-2(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/158-22_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
20. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 kvitnia 2018 r. № 161-2(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/161_2_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
21. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 26 kvitnia 2018 r. № 159-2(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/159-2-ii.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
22. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 137-2(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/137_2_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
23. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 22 travnia 2018 r. № 175-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/175-21_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
24. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 17 kvitnia 2018 r. № 103-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/103_2_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
25. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 17 kvitnia 2018 r. № 105-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/105_2_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
26. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 18 kvitnia 2018 r. № 114-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/114_21_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
27. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 5 kvitnia 2018 r. № 29-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/29-2i2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
28. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 6 kvitnia 2018 r. № 45-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/45-2i2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
29. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 25 kvitnia 2018 r. № 29-2(I)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/ default/files/docs/29-2i2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
30. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 18 kvitnia 2018 r. № 112-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/112_21_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
31. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 6 kvitnia 2018 r. № 36-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/36-2i2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
32. Ukhvala Druhoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Second Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 17 kvitnia 2018 r. № 102-2(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/102_2_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
33. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] vid 27 chervnia 2000 r. № 2-up/2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v002u710-00 (accessed: 12.12.2018). 
34. Ukhvala Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 13 chervnia 2018 r. № 21-y(I)/2018. 
URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/21-yi_2018.pdf (accessed: 
31.10.2018) (in Ukrainian). 
35. Ukhvala Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 13 chervnia 2018 r. № 20-u(I)/2018. 
URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/20-y_2018.pdf (accessed: 
31.10.2018) (in Ukrainian). 
36. Ukhvala Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 13 chervnia 2018 r. № 19-u(I)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/19-y_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
37. Ukhvala Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 19 veresnia 2018 r. № 33-y(I)/2018. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/33_y_1_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
38. Ukhvala Pershoi kolehii Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 25 kvitnia 2018 r. № 153-1(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/153_1_i_2018. pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
39. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 4 kvitnia 2018 r. № 9-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/9_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
40. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 5 kvitnia 2018 r. № 23-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/23_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
41. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 5 kvitnia 2018 r. № 24-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/24_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
42. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 4 kvitnia 2018 r. № 11-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/11_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
43. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 10 kvitnia 2018 r. № 47-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/47_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
44. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 4 kvitnia 2018 r. № 3-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/3_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
45. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 11 kvitnia 2018 r. № 53-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/53_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
46. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Druhoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of Judges of the Second Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 4 kvitnia 2018 r. № 7-1(II). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/ files/docs/7_1_ii_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
47. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 126-1(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ docs/126_1_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
48. Ukhvala Pershoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the First Panel of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 24 kvitnia 2018 r. № 127-1(I) URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/127- 1_i_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 
49. Ukhvala Tretoi kolehii suddiv Pershoho senatu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Third Panel of Judges of the First Senate of the Constitutional Court of Ukraine] vid 12 kvitnia 2018 r. № 67-3(I). URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ docs/67_31_2018.pdf (accessed: 31.10.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 

Аuthored books 
50. Holovin A, Zakhyst prav i svobod liudyny i hromadianyna yedynym orhanom konstytutsiinoi yurysdyktsii v Ukraini [Protection of Human and Citizen’s Rights and Freedoms by the Single Constitutional Jurisdiction Authority in Ukraine] (Lohos 2012) (in Ukrainian). 
51. Hultai M, Konstytutsiina skarha u mekhanizmi dostupu do konstytutsiinoho pravosuddia (Pravo 2013) (in Ukrainian). 
52. Kyrychenko Yu ta Bondarenko B, Analitychnyi zvit shchodo zaprovadzhennia instytutu konstytutsiinoi skarhy [Analytical Report on the Introduction of the Institute of Constitutional Complaint] (FOP Moskalenko 2018) (in Ukrainian). 

Edited books 
53. Hetsko M ta inshi (za zah red), Instytut konstytutsiinoi skarhy yak zasib zakhystu osnovnykh prav i svobod: porivnialno-pravovyi analiz: monohrafiia [Institute of Constitutional Complaint as a Means of Protection of Fundamental Rights and Freedoms: Comparative Legal Analysis: Monograph] (Helvetyka 2015) (in Ukrainian). 
54. Petryshyn O ta inshi (za zah red), Problemy ta perspektyvy zaprovadzhennia indyvidualnoi konstytutsiinoi skarhy v Ukraini [Challenges and Prospects of Introduction of Individual Constitutional Complaint in Ukraine] (Atika-N 2010) (in Ukrainian). 

Journal articles 
55. Holovin A, ‘Okremi pytannia, poviazani z zaprovadzhenniam instytutu konstytutsiinoi skarhy u vitchyznianomu zakonodavstvi’ [‘Separate Issues Relating to the Introduction of the Institute of Constitutional Complaint in the National Legislation’] (2013) 1-2 Pravo Ukrainy 244-268 (in Ukrainian). 
56. Hultai M, ‘Povna chy normatyvna konstytutsiina skarha: poshuk natsionalnoi modeli [‘Full or Normative Constitutional Complaint: Searching for the National Model’] (2013) 1 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 24-33 (in Ukrainian). 
57. Kuznetsova Yu, ‘Instytut konstytutsiinoi skarhy: teoretychni aspekty problem’ [‘Institute of Constitutional Complaint: Theoretical Aspects of the Issue’] (2013) 4 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 91-101 (in Ukrainian). 
58. Lemak V ta Petryshyn O, ‘Konstytutsiina skarha v Ukraini: problemy mekhanizmu vprovadzhennia’ [‘Constitutional Complaint in Ukraine: Implementation Mechanism Issues’] (2017) 2 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 79-88 (in Ukrainian). 
59. Lemak V, ‘Konstytutsiina skarha: dosvid derzhav Tsentralnoi Yevropy i mozhlyvi uroky dlia Ukrainy’ [‘Constitutional Complaint: Experience of Central European States and Possible Lessons for Ukraine’] (2016) 4 Publichne pravo 49-56 (in Ukrainian). 
60. Ostapenko V, ‘Konstytutsiina skarha u mekhanizmi zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna’ [‘Constitutional Complaint in the Mechanism of Protection of Human and Citizen’s Rights and Freedoms’] (2016) 4 Forum prava 240-251 (in Ukrainian). 
61. Zubenko H, ‘Instytut konstytutsiinoi skarhy v Ukraini: pytannia zaprovadzhennia’ [‘Institute of Constitutional Complaint in Ukraine: Issues of Introduction’] (2017) 23 Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia “Pravo” 58-61 (in Ukrainian). 

Conference papers 
62. Baulin Yu (zah red), Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z pytan zaprovadzhennia konstytutsiinoi skarhy v Ukraini: zbirka tez (m. Kyiv, 18 hrudnia 2015 r.) [Materials of the International Scientific and Practical Conference on the Introduction of Constitutional Complaint in Ukraine: Collected Theses, Kyiv, December 18, 2015] (Vaite 2016) (in Ukrainian). 

Dissertations 
63. Airiian K, ‘Konstytutsiina skarha yak forma zvernennia do orhanu konstytutsiinoi yurysdyktsii’ [‘Constitutional Complaint as a Form of Applying to the Constitutional Jurisdiction Authority’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav 2015) (in Ukrainian). 
64. Bryn T, ‘Konstytutsiinyi Sud Ukrainy v mekhanizmi zakhystu ta zabezpechennia prav i svobod liudyny i hromadianyna’ [‘Constitutional Court of Ukraine in the Mechanism of Protection and Ensuring of Human and Citizen’s Rights and Freedoms’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalna yurydychna akademiia im. Yaroslava Mudroho 2010) (in Ukrainian). 
65. Hetsko M, ‘Instytut konstytutsiinoi skarhy yak zasib zakhystu prav i svobod: porivnialno-pravovyi analiz’ [‘Institute of Constitutional Complaint as a Means to Protect Rights and Freedoms: Comparative Legal Analysis’] (dys kand yuryd nauk, Derzh. VNZ “Uzhhorod. nats. un-t” 2014) (in Ukrainian). 
66. Kravchenko O, ‘Zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna Konstytutsiinym Sudom Ukrainy: doktrynalni, prykladni ta komparatyvni aspekty’ [‘Protection of Human and Citizen’s Rights and Freedoms by the Constitutional Court of Ukraine: Doctrinal, Applied and Comparative Aspects’] (dys kand yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2011) (in Ukrainian). 
67. Kryzhanovskyi V, ‘Konstytutsiino-pravovi zasady sudovoho zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini’ [‘Constitutional Law Basis for Court Protection of Human and Citizen’s Rights and Freedoms in Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia” 2013) (in Ukrainian). 
68. Radziievska V, ‘Konstytutsiinyi Sud Ukrainy v mekhanizmi zabezpechennia prav i svobod liudyny i hromadianyna’ [‘Constitutional Court of Ukraine in the Mechanism of Ensuring Human and Citizen’s Rights and Freedoms’] (dys kand yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2013) (in Ukrainian). 
69. Tkachuk A, ‘Konstytutsiinyi sud u mekhanizmi zakhystu osnovnykh prav i svobod liudyny: modelnyi pidkhid’ [‘Constitutional Court in the Mechanism of Protection of Fundamental Human Rights and Freedoms: a Model Approach’] (dys kand yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2012) (in Ukrainian). 

Websites 
70. ‘U KSU vidbulas mizhnarodna konferentsiia “Indyvidualna konstytutsiina skarha do Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy”’ [‘International Conference “Individual Constitutional Complaint to the Constitutional Court of Ukraine” Held at the CCU’] (Konstytutsiinyi Sud Ukrainy, 2018) accessed 31 October 2018 (in Ukrainian). 
71. Sharov D, ‘Konstytutsiina skarha: ostannia statystyka ta nedoliky pid chas podannia’ [‘Constitutional Complaint: Recent Statistics and Shortcomings of the Submission Procedure’] (Ukrainske pravo, 4 chervnia 2018) accessed 31 October 2018 (in Ukrainian).