ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ» ..... ВИДАЄТЬСЯ - УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ (ЩОМІСЯЦЯ)
Назва статті Оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2018
Сторінки [148-163]
Анотація

Незважаючи на формування нової концепції реалізації виборчих прав громадянами України, що передбачає кардинальні зміни моделі виборчої системи, у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) не містяться норми, які регулюють відносини щодо перегляду рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) після закінчення процесу виборів чи всеукраїнського референдуму. Науковцями не приділено належної уваги дослідженню різних аспектів оскарження рішень, дій або бездіяльності цього суб’єкта публічної адміністрації, зокрема, після встановлення ним результатів виборів (референдуму). Звідси – необхідність опрацювання єдиного підходу до можливості та порядку звернення до суду із позовом про оскарження результатів виборів чи всеукраїнського референдуму, встановлених ЦВК, після закінчення строку на оскарження та у разі наявності підстав вважати, що ці результати є недостовірними. Мета статті полягає в пошуку оптимальних шляхів усунення прогалин у законодавстві на основі дослідження особливостей оскарження рішень, дій або бездіяльності ЦВК щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму згідно з новою редакцією КАС України, а також викладення власного бачення механізмів захисту особи та поновлення її прав у відповідних процесах. Звернено увагу на прогалини у чинному законодавстві України, яке регулює правовідносини щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності ЦВК, а саме відсутність правової процедури перегляду того, чи відповідала особа, обрана шляхом виборів, на час її обрання вимогам закону, а також перевірки у майбутньому грубих порушень законодавства про вибори, які призвели до недостовірного встановлення їх результатів і вказують на те, що відповідна особа не може вважатися легітимно обраною. Пропонується розглянути питання про внесення змін до вітчизняного законодавства шляхом його доповнення деякими правовими нормами щодо оскарження результатів виборів та всеукраїнського референдуму. У таких юридичних спорах для запровадження дієвих механізмів відновлення порушених прав та інтересів учасників виборів (референдуму) слід розширити компетенцію адміністративного суду на здійснення контролю за правомірністю встановлених результатів ЦВК поза межами цих процесів.

Ключові слова Центральна виборча комісія; Кодекс адміністративного судочинства України; вибори; референдум; результати; оскарження; повноваження суду
References