Назва статті Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2018
Сторінки [233-248]
DOI Ухилення Від Виконання Закону В Тео... Mar 28th 2019 Article Accepted https://doi.org/10.33498
Анотація

Питання зловживання учасниками цивільного судочинства своїми процесуальними правами та зумовлена таким зловживанням фіктивність процесуальних дій залишається актуальною вже тривалий період часу, зважаючи на недосконалість чинного процесуального законодавства та низький рівень правової культури громадян. Метою статті є розкриття правової природи зловживання цивільними процесуальними правами, виокремлення і характеристика його ознак, а також формулювання дефініції цього поняття. Доведено, що фіктивність процесуальних дій при зловживанні правом проявляється у здійсненні процесуальних дій та функцій всупереч завданням і меті цивільного судочинства. Аргументовано, що зловживання правом не може розцінюватись як цивільно-правовий делікт, оскільки питання про кваліфікацію певних дій як зловживання правом і проблема деліктної відповідальності за шкоду, завдану такими діями, мають різну природу. Обґрунтовано, що, по-перше, міжгалузеве розуміння фіктивності дає змогу зробити висновок про неможливість зловживань у вигляді бездіяльності, по-друге, особа має усвідомлювати факт зловживання процесуальними правами і такі дії мають бути її свідомим вибором, а якщо ж особа не має незаконної мети, вчиняючи певні процесуальні дії, які за інших обставин могли б кваліфікуватись як зловживання процесуальними правами, то її дії не можуть визнаватися зловживанням процесуальними правами. Зловживання процесуальним правом характеризується такими ознаками: наявність в особи конкретного процесуального права на момент зловживання ним; усвідомлення особою факту зловживання процесуальним правом; може бути вчинене лише шляхом дії; формальна відповідність реалізації процесуальних прав вимогам закону, однак здійснення їх всупереч меті, з якою вони надані учасникам судочинства, а також всупереч завданням і меті цивільного судочинства; не є цивільно-правовим деліктом. Таким чином, зловживання процесуальним правом являє собою реалізацію процесуальних прав всупереч меті та завданням цивільного судочинства, а також меті наданих особі відповідних процесуальних прав, що тягне за собою фіктивність відповідних процесуальних дій, які завдають шкоди публічним інтересам в ефективному та справедливому здійсненні правосуддя у цивільних справах і приватним інтересам учасників справи.

References

List of legal documents

Legislation

1. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Civil Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV (v redaktsii Zakonu Ukrainy [As Amended by the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (accessed: 05.02.2018) (in Ukrainian).

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed: 06.02.2018) (in Ukrainian).

3. Simeinyi kodeks Ukrainy [The Family Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 10 sichnia 2002 r. № 2947-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2947-14 (accessed: 06.02.2018) (in Ukrainian).

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed: 06.02.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

Authored books

5. Abolonin V, Zloupotreblenie pravom na isk v grazhdanskom processe Germanii [Abuse of the Right to Sue in the Civil Process in Germany] (Volters Kluver 2009) (in Russian).

6. Gribanov V, Osushhestvlenie i zashhita grazhdanskih prav [Exercise and Protection of Civil Rights] (Statut 2001) (in Russian).

7. Judin A, Zloupotreblenie processual’nymi pravami v grazhdanskom sudoproizvodstve [Abuse of Procedural Rights in Civil Proceedings] (Izdatel’skij Dom S-Peterb gos un-ta, Izdatel’stvo juridicheskogo fakul’teta S-Peterb gos un-ta 2005) (in Russian).

8. Malinovskij A, Zloupotreblenie pravom [Abuse of Right] (MZ-Press 2002) (in Russian).

9. Polianskyi T, ‘Fenomen zlovzhyvannia pravom (zahalnoteoretychne doslidzhennia)’ [‘The Abuse of Right Phenomenon (General Theoretical Research)’] (2012) 25 Pratsi Lvivskoi laboratorii prav liudyny i hromadianyna Naukovo-doslidnoho instytutu derzhavnoho budivnytstva ta mistsevoho samovriaduvannia Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy Doslidzhennia ta referaty [Works by the Lviv Laboratory on Human and Citizen’s Rights at the Scientific Research Institute for State-Building and Local Self-Government of the Academy of Legal Sciences of Ukraine Studies and Abstract] (in Ukrainian).

10. Protasov V, Teorija gosudarstva i prava Problemy teorii prava i gosudarstva: uchebnoe posobie [Theory of State and Law Issues of the Theory of State and Law: Training Manual] (2-e izd, Jurajt 2001) (in Russian).

 

Edited books

11. Komarov V ta Rozhnov O, ‘Protsesualni stroky ta efektyvnist tsyvilnoho sudochynstva’ [‘Procedural Time Limits and the Efficiency of Civil Judicial Procedure’] v Komarov V (red), Tsyvilne sudochynstvo Ukrainy: osnovni zasady ta instytuty: monohrafiia [Civil Judicial Procedure of Ukraine: Basic Foundations and Institutions: Monograph] (Pravo 2016) (in Ukrainian).

12. Koziubra M (red), Zahalna teoriia prava: pidruchnyk [General Theory of Law: Textbook] (Vaite 2015) (in Ukrainian).

 

Journal articles

13. Abolonin V, ‘Fiktivnye sudebnye processy – nereshennaja problema grazhdanskogo processual’nogo prava’ [‘Sham Litigation – Unresolved Problem of Civil Procedure Law’] (2011) 5 Rossijskij sud’ja 5 (in Russian).

14. Barmina O, ‘K voprosu o zloupotreblenii pravami v arbitrazhnom processe’ [‘On the Issue of Abuse of Rights in the Arbitration Proceedings’] (2012) 10 Arbitrazhnyj i grazhdanskij process 6 (in Russian).

15. Ismagilov R, ‘Zloupotreblenie pravom ili pravo zloupotreblenija’ [‘Abuse of Right or Right to Abuse’] (2000) 7 Pravo i politika 15 (in Russian).

16. Judin A, ‘Zloupotreblenie processual’nymi pravami v grazhdanskom i ugolovnom sudoproizvodstve: mezhotraslevoj analiz’ [‘Abuse of Procedural Rights in Civil and Criminal Judicial Procedure: Inter-Branch Analysis’] (2006) 5 Lex Russica 976 (in Russian).

17. Kot O, ‘Problema zlovzhyvannia sub’iektyvnym pravom u tsyvilnomu pravi Ukrainy’ [‘Issue of Subjective Right Abuse in Civil Law of Ukraine’] (2013) 4 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 133 (in Ukrainian).

18. Luspenyk D, ‘Zlovzhyvannia protsesualnymy pravamy: zakonodavcha rehlamentatsiia, sposoby vyiavlennia ta shliakhy protydii’ [‘Abuse of Procedural Rights: Legislative Regulation, Methods of Identification and Ways of Prevention’] (2015) 6 Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva 150 (in Ukrainian).

19. Nastiuk V, ‘Zlovzhyvannia protsesualnymy pravamy v administratyvnomu sudochynstvi yak proiavy koruptsiinykh ryzykiv’ [‘Abuse of Procedural Rights in Administrative Proceedings as a Manifestation of Corruption Risks’] (2017) 1 Pravo Ukrainy 45 (in Ukrainian).

20. Podshivalov T, ‘Zapret zloupotreblenija processual’nymi pravami v arbitrazhnom processe’ [‘Prohibition of Procedural Rights Abuse in the Arbitration Proceedings’] (2014) 9 Rossijskaja justicija 17 (in Russian).

21. Rubashchenko M, ‘Zlovzhyvannia pravom yak zahalnopravova katehoriia: dopustymist, sutnist, kvalifikatsiia’ [‘Abuse of Right as a Common Law Category: Permissibility, Essence, Qualification’] (2010) 4 Yurydychnyi zhurnal 42 (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

22. Tkachuk O, ‘Realizatsiia sudovoi vlady u tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy: strukturnofunktsionalnyi aspekt’ [‘Implementation of Judicial Authority in Civil Judicial Procedure of Ukraine: Structural and Functional Aspect’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V N Karazina 2016) (in Ukrainian).