Назва статті Обмеження права суддів на судовий захист
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2018
Сторінки [118-135]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-118
Анотація

Кодексом адміністративного судочинства України в редакції від 15 грудня 2017 р. (далі – КАС України) Верховний Суд визначено як єдину касаційну інстанцію в Україні і запроваджено новий порядок розгляду справ у ньому. Відповідно до ст. 266 КАС України спори щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради правосуддя віднесено до підсудності нового Верховного Суду. Однак при оцінці окремих положень законів України “Про судоустрій і статус суддів” і “Про Вищу раду правосуддя” виникає низка правових запитань, зокрема: чи повинен Верховний Суд застосувати обмеження, передбачені цими нормативно-правовими актами, чи відмовлятися від застосування згаданих обмежень і відкривати провадження в адміністративних справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради правосуддя? Метою статті є встановлення відповідності підстав для судового оскарження рішень Вищої ради правосуддя щодо звільнення судді з посади через вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, нормам Конституції України й основоположним принципам права. Граматичне тлумачення ч. 2 ст. 57 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” дає змогу стверджувати, що перелік підстав оскарження є вичерпним. Фактично це правове регулювання забороняє використання такого засобу захисту прав, як позов до адміністративного суду через допущення Вищою радою правосуддя, на думку зацікавленої особи, інших порушень закону, що протиправно обмежують її права. З огляду на ст. 23 Конституції України право на судовий захист (зокрема доступ до суду) може бути обмежене у випадках, коли це необхідно для недопущення порушення прав і свобод інших людей, та задля виконання обов’язків особи перед суспільством. Обмеження конституційного права на судовий захист слід застосовувати з урахуванням принципу верховенства права, зокрема таких його складових, як співмірність між інтересами особи та суспільства, а також справедливість, розумність, логічність закону тощо. Враховуючи, що положення Конституції України та процесуального законодавства розраховані на регулювання судового захисту в умовах, коли у суспільства є довіра до діючих суддів, то можемо дійти висновку, що обмеження права суддів на судовий захист відповідають вимозі справедливості, оскільки рівень довіри до суддів, які були призначені на посади до суспільно-політичних змін листопада 2013 р. – лютого 2014 р., низький. Отже, обмеження прав суддів на судовий захист, запроваджені законами України “Про судоустрій і статус суддів” і “Про Вищу раду правосуддя”, відповідали вимогам співмірності між інтересами особи та суспільства, справедливості, розумності за певних політико-правових обставин. Обмеження відповідно до Закону України “Про Вищу Раду правосуддя”, на нашу думку, мають бути тимчасовими. Їхнє збереження після початку процесуальної діяльності нового Верховного Суду порушуватиме принцип верховенства права, зокрема вимоги справедливості та розумності. Тому при надходженні відповідних позовних заяв Верховний Суд повинен відмовлятися від застосування згаданих обмежень та відкривати провадження в адміністративних справах.

 

Ключові слова суддя; звільнення судді; оскарження рішення Вищої ради правосуддя; судовий захист суддів; принцип верховенства права; співмірність між інтересами особи та суспільства
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/ed20170803 (accessed: 03.01.2018) (in Ukrainian).

2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV (v redaktsii Zakonu Ukrainy [As Amended by the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 03.01.2018) (in Ukrainian).

3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

4. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Organization of Courts and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (accessed: 03.01.2018) (in Ukrainian).

5. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Organization of Courts and the Status of Judges]: proekt Zakonu Ukrainy [Draft Law of Ukraine] vid 30 travnia 2016 r., reiestratsiinyi № 4734. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59259 (acces sed: 06.01.2018) (in Ukrainian).

6. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine and other Acts of Legislation]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (accessed: 03.01.2018) (in Ukrainian).

7. Pro vykonavche provadzhennia [On the Enforcement Proceedings]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1404-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1404-19 (accessed: 07.01.2018) (in Ukrainian).

8. Pro Vyshchu radu pravosuddia [On the High Council of Justice]: proekt Zakonu Ukrainy [Draft Law of Ukraine] vid 23 veresnia 2016 r., reiestratsiinyi № 5180. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60102 (accessed: 06.01.2018) (in Ukrainian).

9. Pro Vyshchu radu pravosuddia [On the High Council of Justice]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 21 hrudnia 2016 r. № 1798-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1798-19 (accessed: 03.01.2018) (in Ukrainian).

 

 

Cases

10. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 24 chervnia 2014 r. u spravi № 21-231a14. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/39783861 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 7 travnia 2002 r. № 8-rp/2002 u spravi za konstytutsiinym podanniam Prezydenta Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyn druhoi, tretoi statti 124 Konstytutsii Ukrainy (sprava shchodo pidvidomchosti aktiv pro pryznachennia abo zvilnennia posadovykh osib) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated May 7, 2002, № 8-rp/2002 in the Case Following the Constitutional Petition of the President of Ukraine Concerning Official Interpretation of Provisions of Parts Two, Three of Article 124 of the Constitution of Ukraine (Case of Jurisdiction of Acts on Appointment or Dismissal of Officials)] (sprava № 1-1/2002). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 2 lystopada 2004 r. № 15-rp/2004 u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh m’iakoho pokarannia) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated November 2, 2004 № 15-rp/2004 in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Article 69 of the Criminal Code of Ukraine (Case of a More Lenient Sentence Imposed by the Court)] (sprava № 1-33/2004). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ v015p710-04 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 12 chervnia 2007 r. № 2-rp/2007 u spravi za konstytutsiinym podanniam 70 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny pershoi statti 10, punktu 3 chastyny druhoi, chastyn p’iatoi, shostoi statti 11, statti 15, chastyny pershoi statti 17, statti 24, punktu 3 rozdilu VI “Zakliuchni polozhennia” Zakonu Ukrainy “Pro politychni partii v Ukraini” (sprava pro utvorennia politychnykh partii v Ukraini) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated June 12, 2007 № 2-rp/2007 in the Case Following the Constitutional Petition of 70 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Part One of Article 10, Clause 3 of Part Two, Parts Five, Six of Article 11, Article 15, Article 17, Article 24, Clause 3 of Section VI “Final Provisions” of the Law of Ukraine “On Political Parties in Ukraine” (Case of Forming of Political Parties in Ukraine)] (sprava № 1-2/2007). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ v002p710-07 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

14. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 9 lypnia 2007 r. № 6-rp/2007 u spravi za konstytutsiinym podanniam 46 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statei 29, 36, chastyny druhoi statti 56, chastyny druhoi statti 62, chastyny pershoi statti 66, punktiv 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 statti 71, statei 98, 101, 103, 111 Zakonu Ukrainy “Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2007 rik” (sprava pro sotsialni harantii hromadian) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated July 9, 2007 № 6-rp/2007 in the Case Following the Constitutional Petition of 46 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Articles 29, 36, Part Two of Article 56, Part Two of Article 62, Part One of Article 66, Clauses 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 of Article 71, Articles 98, 101, 103, 111 of the Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for Year 2007” (Case of Social Guarantees of Citizens)] (sprava № 1-29/2007). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0a6p710-07 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

15. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 9 veresnia 2010 r. № 19-rp/2010 u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvidomchosti sprav, pov’iazanykh iz sotsialnymy vyplatamy” [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated September 9, 2010 № 19-rp/2010 in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of the Law of Ukraine “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Concerning Jurisdiction of Cases Related to Social Benefits”] (sprava № 1-40/2010). URL: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/v019p710-10 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian).

16. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 6 zhovtnia 2010 r. № 21-rp/2010 u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen zakoniv Ukrainy “Pro zasady zapobihannia ta protydii koruptsii”, “Pro vidpovidalnist yurydychnykh osib za vchynennia koruptsiinykh pravoporushen”, “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vidpovidalnosti za koruptsiini pravoporushennia” (sprava pro koruptsiini pravoporushennia ta vvedennia v diiu antykoruptsiinykh zakoniv) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated October 6, 2010 № 21-rp/2010 in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of the Laws of Ukraine “On the Foundations of Corruption Prevention and Combating”, “On Liability of Legal Entities for Committing Corruption Offenses”, “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding Liability for Corruption Offences” (Case of Corruption Offences and Enactment of Anti-Corruption Laws)] (sprava № 1-27/2010). URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/v021p710-10 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

17. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 26 sichnia 2011 r. № 1-rp/2011 u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy ta za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Savchuka Mykoly Mykolaiovycha pro ofitsiine tlumachennia polozhen Kryminalnoho kodeksu Ukrainy 1960 roku iz zminamy, vnesenymy Zakonom Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho, Kryminalnoprotsesualnoho ta Vypravno-trudovoho kodeksiv Ukrainy” vid 22 liutoho 2000 roku № 1483-III, shchodo yikh dii v chasi u vzaiemozv’iazku iz polozhenniamy statti 8, chastyny pershoi statti 58, punktu 22 chastyny pershoi statti 92, chastyny druhoi statti 152, punktu 1 rozdilu XV “Perekhidni polozhennia” Konstytutsii Ukrainy, statti 73 Zakonu Ukrainy “Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy”, chastyny druhoi statti 4, chastyn pershoi, tretoi, chetvertoi statti 5, chastyny tretoi statti 74 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy 2001 roku (sprava pro zaminu smertnoi kary dovichnym pozbavlenniam voli) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine dated January 26, 2011 № 1-rp/2011 in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine and the Constitutional Appeal of Citizen Savchuk Mykola Mykolaiovych Concerning Official Interpretation of Provisions of the Criminal Code of Ukraine of 1960, as Amended by the Law of Ukraine “On Amendments to the Criminal, Criminal Procedure and Correctional Labor Codes of Ukraine” Dated February 22, 2000 № 1483-III Regarding the Time of Their Application in Conjunction with Provisions of Article 8, Part One of Article 58, Clause 22, Part One of Article 92, Part Two of Article 152, Clause 1 of Section XV “Transitional Provisions” of the Constitution of Ukraine, Article 73 of the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”, Part Two of Article 4, Parts One, Three, Four of Article 5, Part Three of Article 74 of the Criminal Code of Ukraine 2001 (Case of Replacing Death Penalty with Life Imprisonment)] (sprava № 1-5/2011). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v001p710-11 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian).

18. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 13 hrudnia 2011 r. № 17-rp/2011 spravi za konstytutsiinym podanniam 54 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen Zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii i status suddiv”, Kryminalno-protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated December 13, 2011. № 17-rp/2011 in the Case Following the Constitutional Petition of 54 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Separate Provisions of the Law of Ukraine “On the Organization of Courts and the Status of Judges”, the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Economic Procedure Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine] (sprava № 1-9/2011). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/v017p710-11 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian).

19. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 20 sichnia 2012 r. № 2-rp/2012 u spravi za konstytutsiinym podanniam Zhashkivskoi raionnoi rady Cherkaskoi oblasti shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyn pershoi, druhoi statti 32, chastyn druhoi, tretoi statti 34 Konstytutsii Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated January 20, 2012. № 2-rp/2012 in the Case Following the Constitutional Petition of Zhashkivskyi District Council of Cherkasy Oblast Concerning Official Interpretation of Provisions of Parts One, Two of Article 32, Parts Two, Three of Article 34 of the Constitution of Ukraine] (sprava № 1-9/2012). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/v002p710-12 (accessed: 04.01.2018) (in Ukrainian).

20. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 29 serpnia 2012 r. № 16-rp/2012 u spravi za konstytutsiinymy podanniamy 49 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny chetvertoi statti 18, statti 1711, chastyny pershoi statti 180 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy, 50 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny chetvertoi statti 18, chastyn druhoi, tretoi, p’iatoi statti 1711, chastyn druhoi, shostoi statti 1831 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta 54 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny pershoi statti 89 Zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii i status suddiv”, chastyny chetvertoi statti 18, statti 1711 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy (sprava pro pidsudnist okremykh katehorii administratyvnykh sprav) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated August 29, 2012 № 16-rp/2012 in the Case Following the Constitutional Petition of 49 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Part Four of Article 18, Article 1711, Part One of Article 180 of the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine, 50 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Part Four of Article 18, Parts Two, Three, Five of Article 1711, Parts Two, Six of Article 1831 of the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine and of 54 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Provisions of Part One of Article 89 of the Law of Ukraine “On the Organization of Courts and the Status of Judges”, Part Four of Article 18, Article 1711 of the Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine (Case of Jurisdiction of Certain Categories of Administrative Cases)] (sprava № 1-1/2012). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-12 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian).

21. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 3 chervnia 2013 r. № 3-rp/2013 u spravi za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) okremykh polozhen statti 2, abzatsu druhoho punktu 2 rozdilu II “Prykintsevi ta perekhidni polozhennia” Zakonu Ukrainy “Pro zakhody shchodo zakonodavchoho zabezpechennia reformuvannia pensiinoi systemy”, statti 138 Zakonu Ukrainy “Pro sudoustrii i status suddiv” (sprava shchodo zmin umov vyplaty pensii i shchomisiachnoho dovichnoho hroshovoho utrymannia suddiv u vidstavtsi) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated June 3, 2013 № 3-rp/2013 in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Separate Provisions of Article 2, the Second Paragraph of Clause 2, Section II “Final and Transitional Provisions” of the Law of Ukraine “On the Measures for Legislative Support of the Pension System Reform”, Article 138 of the Law of Ukraine “On the Organization of Courts and the Status of Judges” (Case of Changes to the Terms of Payment of Pensions and Monthly Lifetime Allowance of Retired Judges)] (sprava № 1-2/2013). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-13 (accessed: 05.01.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Websites 22. ‘Stenohrama zasidannia Komitetu z pytan pravovoi polityky ta pravosuddia Verkhovnoi Rady Ukrainy za 20 hrudnia 2016 roku’ [‘Transcript of the Meeting of the Committee for Legal Policies and Justice of the Verkhovna Rada of Ukraine dated December 20, 2016’] (Komitet z pytan pravovoi polityky ta pravosuddia Verkhovnoi Rady Ukrainy, 26 Hruden 2016) <http://kompravpol.rada.gov.ua/documents/zasid/stenograma/72987. html> accessed 7 February 2018 (in Ukrainian).