Назва статті Довіра до суду: стан та інструменти впливу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [9-25]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-009
Анотація

Сьогодні в Україні є очевидним існування системних проблем у відносинах державної влади і суспільства, які протягом останніх років призвели до надзвичайного зниження рівня довіри громадян до державних інституцій загалом та до суду зокрема. Утім, довіра громадян – це особливе джерело сили державної влади й одночасно показник її ефективності. Влада, яка не користується підтримкою населення, якій не довіряють люди, не є життєздатною. Збереження подібного становища при загальній психологічній кризі може викликати підвищення соціальної напруги в суспільстві. Ось чому серед найважливіших завдань, що стоять перед судовою владою в Україні, першочерговим є набуття довіри громадян, підвищення свого авторитету й соціального статусу у суспільстві. Наукове опрацювання проблеми довіри суспільства до суду як одного з критеріїв його ефективності дасть змогу окреслити напрями оптимізації діяльності судової системи, підвищити авторитет судової влади в суспільстві зокрема та громадську підтримку судової реформи загалом, налагодити їхнє взаєморозуміння і взаємодію з метою більш ефективного здійснення судової політики. Метою статті є визначення структурних елементів такого системного явища, як довіра до суду, їхній аналіз, з’ясування проблем, що негативно впливають на стан довіри до суду та внесення пропозицій щодо можливих шляхів їхнього вирішення. Фактично виникнення питання недовіри до однієї з гілок державної влади свідчить про кризу єдності державної влади. Питання довіри до суду є елементом системної довіри до державної влади, а отже, має вирішуватися системними заходами. Водночас певні передумови виникнення недовіри до судової влади закладені в нормативних актах, провокуються конкурентними діями гілок влади та окремими носіями державної влади. Виправити ситуацію може правозастосовна та правотлумачна практика, що заснована на принципі верховенства права, і розуміння легітимної мети, закладеної в праві. Оскільки судова влада є державною владою, то загальні засади формування суспільної довіри до державних інститутів повинні мати свою імплементацію і в механізмах формування довіри до суду. Водночас специфіка функцій, способи формування органів судової влади та її функціонування здійснює визначальний вплив на інструменти формування її позитивного іміджу в суспільній свідомості, надаючи їм специфічні характеристики. До змістовних елементів, які впливають на формування довіри до суду в учасників процесу, належать: а) незалежність та неупередженість суду при вирішенні конфлікту; б) об’єктивність і всебічність процесу пізнання, а також правильність його результату; в) справедливість судового рішення у матеріально-правовому сенсі; г) справедливість судового розгляду в процесуальному сенсі (як надання сторонам рівних можливостей для відстоювання в суді своїх інтересів); ґ) законність дій та рішень суду.

 

Ключові слова суд; судова влада; довіра до суду; доступність суду; компетентність суду; справедливість суду; ризики делегітимації судової влади; інструменти відновлення довіри до суду.
References

List of legal documents

Legislation

1. 2016 edition of the report “European judicial systems – European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)” (Council of Europe) <https://rm.coe.int/european-judicialsystemsefficiency-and-quality-of-justice-cepej-stud/168079048e> accessed 9 March 2018 (in English).

2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR (v redaktsii do 30 veresnia 2016 r.). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ed20140302 (accessed: 08.03.2018) (in Ukrainian).

3. Kontseptsiia udoskonalennia sudivnytstva dlia utverdzhennia spravedlyvoho sudu v Ukraini vidpovidno do yevropeiskykh standartiv [The Concept of Improving the Judicial Process for the Establishment of a Fair Trial in Ukraine According to the European Standards]: skhvalena Ukazom Prezydenta Ukrainy [Approved by Decree of the President of Ukraine] vid 10 travnia 2006 roku № 361/2006. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361/2006/print1509542076974082 (accessed: 09.03.2018) (in Ukrainian).

4. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (accessed: 09.03.2018) (in Ukrainian).

5. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia) [On Amending the Constitution of Ukraine (Concerning Justice)]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine]

vid 2 chervnia 2016 r. № 1401-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (accessed: 08.03.2018) (in Ukrainian).

 

Cases

6. Bezymyannaya v Russia App no 21851/03 (ECtHR, 22 December 2009) (in English).

7. Leo Zand v Austria App no 7360/76 (Commission Decision, 12 October 1978) (in English).

 8. Postanova Verkhovnoho Sudu [Judgment of the Supreme Court] vid 14 bereznia 2018 r. № 73195164 u sudovii spravi [in a Court Case] № 800/120/14. URL: http://reyestr.court. gov.ua/review/73195164 (accessed: 06.04.2018) (in Ukrainian).

9. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 2 lystopada 2004 r. № 15-rp/2004 za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (u spravi pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated November 2, 2004 № 15-rp/2004 in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Provisions of Article 69 of the Criminal Code of Ukraine (in the Case of Sentence Mitigation by Court)] (sprava [Case] № 1-33/2004). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ v015p710-04 (accessed: 12.03.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Authored books

10. Lepsius M, ‘Vertrauen zu Institutionen’ Differenz und Integration Die Zukunft moderner Gesellschaften: 28 Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Campus Verl 1996) (in German).

11. Luhmann N, Vertrauen: ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexitat (5 Auflage, Lucius und Lucius 2000) (in German).

12. Averin Aleksandr, Istina i sudebnaya dostovernost’ (Postanovka problemy) [Truth and Credibility at Court (Problem Statement)] (2-e izd, Yuridicheskiy tsentr Press 2007) (in Russian).

13. Fridmen Lourens, Vvedenie v amerikanskoe pravo [Introduction to the American Law] (Progress: Univers 1992) (in Russian).

14. Horodovenko V, Problemy stanovlennia nezalezhnoi sudovoi vlady v Ukraini [Issues of Establishment of Independent Judiciary in Ukraine] (Feniks 2007) (in Ukrainian).

15. Khotynska-Nor O, Teoriia i praktyka sudovoi reformy v Ukraini: monohrafiia [Theory and Practice of the Judicial Reform in Ukraine: Monograph] (Pravova yednist, Alerta 2016) (in Ukrainian).

16. Kovalchuk V, Lehitymnist derzhavnoi vlady v pravovii teorii ta derzhavno-pravovii praktytsi: monohrafiia [State Power Legitimacy in Legal Theory and Practice of State Law: Monograph] (Lohos 2011) (in Ukrainian).

17. Moskvych L, Efektyvnist sudovoi systemy: kontseptualnyi analiz: monohrafiia [Efficiency of the Judicial System: Conceptual Analysis: Monograph] (Finn 2011) (in Ukrainian).

18. Ovsiannikova O, Transparentnist sudovoi vlady: monohrafiia [Transparency of the Judiciary: Monograph] (Finn 2010) (in Ukrainian).

19. Prylutskyi S, Vstup do teorii sudovoi vlady (Suspilstvo Pravosuddia Derzhava): monohrafiia [Introduction to the Theory of the Judiciary (Society Justice State): Monograph] (Instytut derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2012) (in Ukrainian).

20. Rozyn V, Henezys prava [The Genesis of Law] (NOTA BENE 2001) (in Ukrainian).

21. Selivanov A, Konstytutsiia Hromadianyn Sud Profesiini ta suspilni pohliady [Constitution Citizen Court Professional and Public Views] (UAID “Rada” 2009) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

22. Evropeyskaya konventsiya o pravakh cheloveka i Evropeyskaya sotsial’naya khartiya: pravo i praktika [The European Convention on Human Rights and the European Social Charter: Law and Practice] (Arkhipova L red, Gom’en D ta Kharris D ta Zvaak L per, MNIMP 1998) 219 (in Russian).

 

 Journal articles

23. Livshits R, ‘O legitimnosti zakona’ [‘About the Legitimacy of the Law’] (1995) 4 Teoriya prava: novye idei 18 (in Russian).

24. Pisareva I, ‘Kontseptsiya al’ternativnogo razresheniya sporov v Rossii’ [‘The Concept of Alternative Dispute Resolution in Russia’] (1998) 9 Khozyaystvo i pravo 28 (in Russian).

 

Conference papers

25. Hroshevyi Yu, ‘Problemy spetsializatsii protsesualnykh protsedur’ [‘Specialization Issues of Procedures in the Process’] v Komarov V (red), Aktualni problemy zastosuvannia Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy ta Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia [Actual Issues of Application of the Civil Procedure Code of Ukraine and the Administrative Procedure Code of Ukraine: International Scientific and Practical Conference] (Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy 2007) 26-8 (in Ukrainian).

26. Zaiets A, ‘Lehitymatsiia prypysiv derzhavy yak kintseva stadiia derzhavotvorennia’ [‘Legitimation of Statutory Regulations as the Final Stage of State Building’] v Opryshko V ta inshi (red), Derzhavno-pravova reforma v Ukraini: Naukovo-praktychna konferentsiia [Reform of State Law in Ukraine: Scientific and Practical Conference] (Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 1997) 54-6 (in Ukrainian). Thesis abstracts

27. Hladii S, ‘Lehitymnist sudovoi vlady’ [‘Legitimacy of the Judiciary’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho 2015) (in Ukrainian).