Назва статті Предмет адміністративного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [159-182]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-159
Анотація

Точне і правильне розуміння предмета адміністративного права є важливим для сфери адміністративного судочинства, адже предмет адміністративного права надає можливість конкретизувати межі юрисдикції адміністративних судів. Предмет адміністративного права – визначальний чинник і для вивчення адміністративного права студентами та проведення адміністративно-правових досліджень. Викладене обумовлює необхідність формулювання завершеної і досконалої теорії (концепції) предмета адміністративного права. Метою статті є формулювання авторської концепції предмета адміністративного права через призму аналізу історичного досвіду, а також критичного вивчення праць сучасних учених-адміністративістів. Проведено аналіз наукових доробків, присвячених з’ясуванню змісту предмета адміністративного права і підготовлених радянськими вченими. Автору вдалося встановити та пояснити причини введення у науковий обіг категорії “предмет правового регулювання”, що було зроблено професором М. Аржановим на противагу західноєвропейській теорії поділу права на публічне і приватне. На думку автора статті, запропонована радянськими вченими концепція предмета та методу правового регулювання як критерій для розмежування галузей права є штучною і нежиттєздатною. Задля вирішення цього завдання, як наголошується у статті, вчені та юристи-практики мають послуговуватися розробленими європейськими авторами й апробованими практикою правозастосування відповідними теоріями, як-от: теорією субординації, спеціально-правовою теорією та двоступеневою теорією. Доводиться неможливість включення до предмета адміністративного права суспільних відносин: які виникають у внутрішньоорганізаційній діяльності державних підприємств; пов’язаних зі здійсненням адміністративного судочинства та судовою процедурою притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності. На розвиток сформульованих висновків автор обстоює необхідність суттєвого розширення предмета адміністративного права, який, на його думку, утворюється не лише з відповідних суспільних відносин. Як підсумок робиться висновок про те, що предмет сучасного адміністративного права утворюється за допомогою: відносин, що виникають під час безпосередньої реалізації влади Українським народом; відносин, які виникають між приватною особою та суб’єктом публічного адміністрування у разі, коли останній діє щодо приватної особи через використання одного чи сукупності адміністративно-правових інструментів; відносин, що виникають між суб’єктом публічного адміністрування й іншим суб’єктом публічної влади, з яким перший із них не перебуває у відносинах підпорядкування; відносин, які виникають у межах внутрішньо організаційної діяльності органу публічної влади; відносин, що виникають між суб’єктом публічного адміністрування та “особливо підпорядкованими особами”; відносин, пов’язаних із управлінням об’єктами публічної власності (публічним майном); відносин, пов’язаних із матеріальною відповідальністю суб’єкта публічного адміністрування за шкоду, завдану приватній особі рішенням (дією); регулювання фактичних дій; регулювання юридичного статусу суб’єктів адміністративно-правових відносин.

 

Ключові слова адміністративне право; предмет адміністративного права; предмет і метод правового регулювання; суспільні відносини; адміністративно-правові відносини
References

List of legal documents

Legislation

1. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2005 r. № 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 2005. № 35–37. St. 446 (in Ukrainian).

2. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian).

3. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [On the Cabinet of Ministers of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 27 liutoho 2014 r. № 794-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 2014. № 13. St. 22 (in Ukrainian).

4. Pro mistsevi derzhavni administratsii [On Local Public Administrations]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 9 veresnia 1999 r. № 586-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 1999. № 20. St. 190 (in Ukrainian).

5. Pro Rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy [On the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 liutoho 2010 r. № 1861-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 2010. № 14, № 14–15, № 16–17. St. 133 (in Ukrainian).

6. Pro upravlinnia ob’iektamy derzhavnoi vlasnosti [On the Management of State Property]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 veresnia 2006 r. № 185-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. № 46. St. 456 (in Ukrainian).

7. Rekomendatsiia R (84) 15 Komitetu Ministriv derzhavam-chlenam stosovno publichno-pravovoi vidpovidalnosti za prychynenu shkodu 28 liutoho 1984 r. [Recommendation R (84) 15 of the Committee of Ministers to Member States Relating to Public Liability for the Inflicted Damage February 28, 1984]: pryiniata Komitetom Ministriv 11 veresnia 1984 roku na 375-i naradi zastupnykiv ministriv [Adopted by the Committee of Ministers on September 11, 1984 at the 375th Meeting of the Ministers’ Deputies]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_126 (accessed: 01.03.2018) (in Ukrainian).

 

Cases

8. Vyznachennia yurysdyktsii sporiv shchodo rozghliadu sprav pro oskarzhennia dii posadovykh osib vypravnoi kolonii, yaki rozkryvaiut ta perehliadaiut adresovanu zasudzhenomu korespondentsiiu [Determining the Jurisdiction of Disputes Relating to Consideration of Cases Appealing Against Actions of Penal Colony Officers Who Open and Review the Correspondence Addressed to a Prisoner]: uzahalnenyi naukovo-konsultatyvnyi vysnovok Naukovo-konsultatyvnoi rady pry Vyshchomu administratyvnomu sudi Ukrainy [Summarized Scientific Advisory Opinion of the Scientific Advisory Council at the Higher Administrative Court of Ukraine]. URL: http://www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_vusnovky/vipravni_kolonii/ (accessed: 28.02.2018) (in Ukrainian).

Bibliography

Authored books

 9. Detterbeck S, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht (Verlag CH Beck 2006) (in German).

10. Elistratov A, Osnovnye nachala administrativnogo prava [Basic Principles of Administrative Law] (Izdanie G A Lemana 1914) (in Russian).

11. Evtihiev A, Osnovy sovetskogo administrativnogo prava [Foundations of Soviet Administrative Law] (Juridicheskoe izdatel’stvo NKJu USSR 1925) (in Russian).

12. Kivalov S, Administratyvne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Administrative Law of Ukraine: Training Manual] (5-e vyd, Feniks 2011) (in Ukrainian).

13. Ostapenko O ta Kisil Z ta Kovaliv M, Administratyvne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Administrative Law of Ukraine: Training Manual] (3-te vyd, Alerta 2011) (in Ukrainian).

14. Pakhomov I, Radianske administratyvne pravo: Zahalna chastyna: pidruchnyk [Soviet Administrative Law: General Section: Textbook] (Vydavnytstvo Lvivskoho universytetu 1962) (in Ukrainian).

 15. Petrov G, Sushhnost’ sovetskogo administrativnogo prava [The Essence of Soviet Administrative Law] (Izdatel’stvo Leningradskogo universiteta 1959) (in Russian).

 

Parts of the books

16. Kymbat Dikambaeva, ‘Pravovaja priroda administrativnogo akta i ego soderzhanie’ [‘Legal Nature of Administrative Act and Its Contents’] Ezhegodnik publichnogo prava 2016: Administrativnyj akt (Infotropik Media 2015) (in Russian).

17. Lars Broker, ‘Otmena administrativnyh aktov v sootvetstvii s nemeckim zakonodatel’stvom’ [‘Abolition of Administrative Acts under German Law’] Ezhegodnik publichnogo prava 2016: Administrativnyj akt (Infotropik Media 2015) (in Russian).

18. Kristine Kore-Perkone, ‘Priznaki administrativnogo akta: v ponimanii Administrativnoprocessual’nogo zakona Latvii i praktiki sudov’ [‘Signs of an Administrative Act: in the Understanding of Latvia’s Administrative Procedural Law and Court Practice’] Ezhegodnik publichnogo prava 2016: Administrativnyj akt (Infotropik Media 2015) (in Russian).

 

Edited and translated books

19. Aver’ianov V ta inshi, Administratyvne pravo Ukrainy: akademichnyi kurs: pidruchnyk [Administrative Law of Ukraine: Academic Course: Textbook], t 1: Zahalna chastyna [General Section] (Aver’ianov V red, Yurydychna dumka 2004) (in Ukrainian).

20. Bitjak Ju i drugie, Sovetskoe administrativnoe pravo: uchebnik [Soviet Administrative Law: Textbook] (Pavlovskij R red, Vishha shkola 1986) (in Russian).

21. Brjeban G, Francuzskoe administrativnoe pravo [French Administrative Law] (Bobotov S red, Vasil’ev D i Karpovich V per, Progress 1988) (in Russian).

22. Bytiak Yu ta inshi, Administratyvne pravo: pidruchnyk [Administrative Law: Textbook] (Bytiak Yu ta Harashchuk V ta Zui V red, Pravo 2010) (in Ukrainian).

23. Demkova M ta inshi, Vidshkoduvannia v pozasudovomu poriadku shkody, zavdanoi derzhavoiu abo orhanamy vlady [Extrajudicial Compensation of the Damage Caused by the State or Public Authorities] (Ukrainskyi D red, Konus-Iu 2007) (in Ukrainian).

24. Holosnichenko I ta Stakhurskyi M ta Zolotarova N, Administratyve pravo Ukrainy: osnovni poniattia: navchalnyi posibnyk [Administrative Law of Ukraine: Basic Concepts: Training Manual] (Holosnichenko I red, HAN 2005) (in Ukrainian).

25. Melnyk R ta Bevzenko V, Zahalne administratyvne pravo: navchalnyi posibnyk [Common Administrative Law: Training Manual] (Melnyk R red, Vaite 2014) (in Ukrainian).

26. Mel’nik R i drugie, 100 otvetov na 100 voprosov po Obshhemu administrativnomu pravu: uchebnoe posobie [100 Answers to 100 Questions on Common Administrative Law: Training Manual] (Mel’nik R red, Jurinkom Inter 2017) (in Russian).

 

Journal articles

 27. Karadsche-Iskrow N, ‘Das Verwaltungsrecht in der Sowjetunion (Russland) seit 1917’ (1936) 23 Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 136 (in German).

28. Werner F, ‘Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht’ (1959) DVBI 527 (in German).

29. Arzhanov M, ‘O principah postroenija sistemy sovetskogo socialisticheskogo prava’ [‘On the Principles Underlying the System of Soviet Socialist Law’] (1939) 3 Sovetskoe gosudarstvo i pravo 26 (in Russian).

30. Aver’ianov V, ‘Nova doktryna ukrainskoho administratyvnoho prava: kontseptualni pozytsii’ [‘A New Doctrine of Ukrainian Administrative Law: Conceptual Positions’] (2006) 5 Pravo Ukrainy 11 (in Ukrainian).

31. Boiko I, ‘Do pytannia pro predmet administratyvnoho prava’ [‘On the Issue of the Subject Matter of Administrative Law’] (2016) 1 Administratyvne pravo i protses 5 (in Ukrainian).

32. Bolokan I, ‘Predmet administratyvnoho prava: pytannia transformatsii v doktrynalnykh pidkhodakh’ [‘Subject Matter of Administrative Law: Issues of Doctrinal Approaches Transformation’] [2016] 2(6) Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu Yurydychni nauky 42 (in Ukrainian).

33. Halunko V, ‘Predmet suchasnoho administratyvnoho prava Ukrainy’ [‘Subject Matter of Modern Administrative Law of Ukraine’] (2010) 2 Forum prava 83 (in Ukrainian).

34. Hryshyna N, ‘Shchodo rozuminnia predmeta administratyvnoho prava’ [‘On the Understanding of the Subject Matter of Administrative Law’] (2015) 19 Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V Karazina Pravo 75 (in Ukrainian).

35. Ihonin R, ‘Predmet administratyvnoho prava v umovakh transformatsii vitchyznianoi systemy prava’ [‘Subject Matter of Administrative Law in the Context of the National Law System Transformation’] [2015] (2) 2 Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu Yurydychni nauky 126 (in Ukrainian).

36. Kolomoiets T, ‘Administratyvno-protsesualne pravo – samostiina haluz natsionalnoho prava (v aspekti poshuku novoi modeli predmeta administratyvnoho prava Ukrainy)’ [‘Administrative Procedural Law as an Independent Branch of National Law (from the Perspective of Searching for a New Model of the Subject Matter of Administrative Law in Ukraine)’] (2016) 1 Publichne pravo 27 (in Ukrainian).

37. Kolpakov V, ‘Administratyvno-pravovi vidnosyny: poniattia ta vydy’ [‘Relations at Administrative Law: Concepts and Types’] (2013) 1 Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 101 (in Ukrainian).

38. Kurinnyi Ye, ‘Ob’iekt ta predmet ukrainskoho administratyvnoho prava: zmistovna ta aksiolohichna sutnist katehorii’ [‘The Object and Subject Matter of the Ukrainian Administrative Law: Substantive and Axiological Essence of Categories’] (2016) 1 Publichne pravo 43 (in Ukrainian).

39. Liashuk R, ‘Poniattia predmeta administratyvnoho prava Ukrainy’ [‘The Concept of the Subject Matter of Administrative Law in Ukraine’] (2016) 4 Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii 81 (in Ukrainian).

40. Melnyk R, ‘Iakym buty tsyklu administratyvno-pravovykh dystsyplin u yurydychnomu navchalnomu zakladi?’ [‘What Should the Cycle of Administrative Law Disciplines be at a Law School?’] (2004) 27 Visnyk Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav 309 (in Ukrainian).

41. – –, ‘Administrativno-processual’noe i administrativno-procedurnoe pravo kak novye uchebnye discipliny’ [‘Administrative Process and Administrative Procedure Law as New Academic Disciplines’] (2005) 3 Problemy pravovedenija 47 (in Russian).

42. – –, ‘Hromadianske suspilstvo, derzhava ta administratyvne pravo’ [‘Civil Society, the State and Administrative Law’] (2013) 8 Pravo Ukrainy 227 (in Ukrainian).

43. – –, ‘Kontseptsiia liudynotsentryzmu u suchasnii doktryni administratyvnoho prava’ [‘The Human-Centrism Concept in the Modern Administrative Law Doctrine’] (2015) 10 Pravo Ukrainy 157 (in Ukrainian).

44. Panova N, ‘Nekotorye voprosy vlijanija administrativnogo prava na razvitie otnoshenij gosudarstvennogo upravlenija v Ukraine’ [‘Some Issues of the Impacts of Administrative Law on the Development of Public Administration Relations in Ukraine’] [2011] 24(2) Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional’nogo universiteta imeni V I Vernadskogo Juridicheskie nauki 144 (in Russian).

45. Pietkov S, ‘Predmet administratyvnoho prava – konstanta v protsesi transformatsii suspilno-politychnykh vidnosyn’ [‘Subject Matter of Administrative Law as a Constant in the Process of Socio-Political Relations Transformation’] (2016) 1 Publichne pravo 35 (in Ukrainian).

 46. Pogrebnjak S i Uvarova E, ‘Soprotivlenie ugneteniju Vosstanie Revoljucija (teoretikopravovoj analiz v svete doktriny prav cheloveka)’ [‘Resistance to Oppression Uprising Revolution (Theoretical and Legal Analysis from the Perspective of the Human Rights Doctrine)’] (2013) 2 Pravo і gromadjans’ke suspіl’stvo 4 (in Russian).

47. Stetsenko S, ‘Suchasnyi pohliad na predmet administratyvnoho prava’ [‘Modern View on the Subject Matter of Administrative Law’] (2016) 1 Publichne pravo 20 (in Ukrainian).

48. Ternushchak M, ‘Pro predmet administratyvnoho prava v konteksti upravlinskoi kontseptsii v administratyvistitsi’ [‘On the Subject Matter of Administrative Law in the Context of the Management Concept in Adminstrativistics’] [2017] 2(5) Pravo i suspilstvo 136 (in Ukrainian).

 

Dissertations

49. Hrytsenko Ivan, ‘Stanovlennia i rozvytok naukovykh pohliadiv na osnovni instytuty vitchyznianoho administratyvnoho prava’ [‘Establishment and Development of Scientific Views on the Main Institutions of National Administrative Law’] (dys d-ra yuryd nauk, Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav 2008) (in Ukrainian).