Назва статті Особиста автономія у праві інформаційних технологій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [183-200]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-183
Анотація

Реалізація автономії волі в правових відносинах завдяки інформаційним технологіям зумовлює появу нових форм індивідуальності та інтересів, зокрема штучних, за межами усталених підходів до правового регулювання. Сучасні інформаційні технології створюють нові можливості реалізації та захисту прав людини, криптографічного забезпечення безпеки приватного життя людини, однак стають також інструментами вчинення правопорушень. Автоматичне прийняття рішень спрощує юридичні процедури, але несправедливі алгоритми насаджують нерівність, відчуження та гноблення. Метою статті є з’ясування змісту поняття особистої автономії у сфері IT-права та прогнозування його перспектив, опис існуючих і необхідних правових гарантій індивідуального самоконтролю в цифрову епоху. Аналіз практики Верховного Суду США, Європейського суду з прав людини та Європейського Суду справедливості показує, що здійснення правосуддя в умовах експансії інформаційних технологій у правові відносини потребує збереження усталеної рівноваги прав та обов’язків, пристосування існуючих правових механізмів до нових реалій, застосування фундаментальних принципів права для розвитку правових механізмів тоді, коли старі правові технології вже не допомагають ефективно утверджувати верховенство права. Специфікою особистої автономії у праві інформаційних технологій є мінливість і безпрецедентність її проявів, що вимагає створення нових правових механізмів для утвердження верховенства права на основі субсидіарності правозастосування, довіри та невтручання в автономні суспільні відносини у сфері інформаційних технологій за винятком випадків правомірної необхідності, наприклад, у разі нездатності осіб уникати очевидних загроз, вирішувати проблеми і конфлікти. Враховуючи зростаюче значення роботів (тобто машин, які автоматично працюють в інтересах людей) у житті цивілізованого суспільства та успішні розробки штучного інтелекту, здатного приймати самостійні рішення у правових відносинах, слід розглянути можливість визнання конституційних прав роботів, зокрема, прав на існування, належне функціонування, захист законом, пов’язаних із обов’язками роботів служити людям. Необхідно не тільки подбати про відповідальність людей за своїх роботів та відповідальність роботів за протиправне функціонування, наприклад, у формі деактивації, а й включати у програмне забезпечення розумних машин технічні гарантії правомірного функціонування, етичні передумови на зразок трьох законів роботехніки А. Азімова, що мають бути невід’ємною частиною системи прийняття машиною самостійних рішень, штучної особистої автономії, тобто правової автономії штучного інтелекту. При цьому критерії правосуб’єктності штучного інтелекту можуть бути встановлені законодавством і застосовуватися судами та правоохоронними органами, за необхідності, із залученням фахівців зі штучного інтелекту для вирішення питання примусової деактивації робота, подібно до проведення судово-психіатричної експертизи для перевірки кримінальної деліктоздатності та цивільної дієздатності фізичної особи.

 

Ключові слова особиста автономія; IT-право; приватність; штучний інтелект; правове регулювання інформаційних відносин; закони роботехніки; права людини; права роботів
References

List of legal documents

Legislation

1. European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN (accessed: 21.02.2018) (in English).

2. Resolution Supporting the designation of National Robotics Week as an annual event (H Res 1055 – 111th Congress, 9 March 2010). URL: https://www.congress.gov/ bill/111th-congress/house-resolution/1522/text (accessed: 21.02.2018) (in English).

 

Cases

3. Case 13-132 Riley v California (U S Supreme Court, 25 June 2014) (in English).

4. Bărbulescu v Romania App no 61496/08 (ECtHR, 5 September 2017) (in English).

5. Cengiz and Others v Turkey App nos. 48226/10 and 14027/11 (ECtHR, 1 December 2015) (in English).

6. Ahmet Yıldırım v Turkey App no 3111/10 (ECtHR, 18 December 2012) (in English).

7. Case C-264/14 Skatteverket v David Hedqvist [2015] ECJ (in English).

8. Case C-99/16 Jean-Philippe Lahorgue v Ordre des avocats du barreau de Lyon and Others [2017] ECJ (in English).

 

United Nations documents

9. UNHRC, ‘Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed’ (2014) UN Doc A/HRC/28/57. URL: http://undocs.org/A/HRC/28/57 (accessed: 21.02.2018) (in English).

10. UNHRC, ‘Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights’ (2016) UN Doc A/HRC/31/59. URL: http://undocs.org/A/HRC/31/59 (accessed: 21.02.2018) (in English).

Bibliography

Authored books

11. Asimov Isaac, I, Robot (Gnome Press 1950) (in English).

12. Bernal P, Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy (Cambridge University Press 2014) (in English).

13. Eubanks V, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor (St Martin’s Press 2018) (in English).

14. Ferguson A, The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement (New York University Press 2017) (in English).

15. James W, The Will to Believe And Other Essays in Popular Philosophy (Auckland 2010) (in English).

16. Murray A, Information Technology Law: The Law and Society (3rd edn, Oxford University Press 2016) (in English).

17. Schmidt E and Cohen J, The New Digital Age: Transforming Nations, Businesses, and Our Lives (Vintage 2014) (in English).

18. Jashhenko V, Iskusstvennyj intellekt: teorija, modelirovanie, primenenie [Artificial Intelligence: Theory, Modeling, Application] (Logos 2013) (in Russian).

19. Kas’janov V, Sub’ektivnyj analiz: monografija [Subjective Analysis: Monograph] (National Aviation University 2007) (in Russian).

 

Edited books

20. Dekoulis G (ed), Robotics – Legal, Ethical and Socioeconomic Impacts (InTech 2017) (in English).

21. Kharytonova O ta Kharytonov Y (eds), IT-pravo: poniattia ta sutnist: monohrafiia [IT Law: Concept and Essence: Monograph] (Fenyks 2017) (in Ukrainian).

 

Journal articles

22. Ashrafian H, ‘Artificial intelligence and robot responsibilities: innovating beyond rights’ (2014) 21 Science and Engineering Ethics 317 (in English).

23. – – , ‘Intelligent robots must uphold human rights’ (2015) 519 (7544) Nature 391 (in English).

24. Coeckelbergh M, ‘Robot rights? Towards a social-relational justification of moral consideration’ (2010) 12 Ethics and Information Technology 209 (in English).

25. Kerr O, ‘An Equilibrium-Adjustment Theory of the Fourth Amendment’ (2011) 125 Harv L Rev 476 (in English).

26. – – , ‘An Economic Understanding of Search and Seizure Law’ (2016) 164 Pa L Rev 591 (in English).

 27. Oriola T, ‘The use of legal software by non-lawyers and the perils of unauthorised practice of law charges in the United States: a review of Jayson Reynoso decision’ (2010) 18 Artificial Intelligence and Law 285 (in English).

28. Sheliazhenko Y, ‘Artificial Personal Autonomy and Concept of Robot Rights’ (2017) 1 European Journal of Law and Political Sciences 17 (in English).

29. Busol O, ‘Potentsiina nebezpeka shtuchnoho intelektu’ [‘Potential Danger of Artificial Intelligence’] (2015) 14 Informatsiia i pravo 120 (in Ukrainian).

30. Lazebnyi L, ‘Vid znannia kodeksiv – do rozuminnia kodu’ [‘From Knowledge of the Codes – to Understanding of the Code’] (2017) 177 Advokat 2 (in Ukrainian).

31. Nykolaichuk L and Vyrkhovska A, ‘Informatsiini modeli operatora kompiuteryzovanoi systemy yak subiekta prava’ [‘Information Models of a Computerized System Operator as the Entity at Law’] (2017) 15 Matematychne ta kompiuterne modeliuvannia 138 (in Ukrainian).

32. Radutnyi D, ‘Subiektnist shtuchnoho intelektu u kryminalnomu pravi’ [‘Artificial Intelligence as a Subject in Criminal Law’] (2018) 1 Pravo Ukrainy 123 (in Ukrainian).

33. Selivanov M., ‘Elektronnyi sud: IT-tekhnolohii v sudovomu protsesi yak sposib pokrashchennia prohnozovanosti sudovykh rishen’ [‘Electronic Court: Using it in Judicial Process to Increase Predictability of Judgments’] (2018) 1 Pravo Ukrainy 114 (in Ukrainian).

34. Zolotar O, ‘Elektronna demokratiia i tsyfrova dyktatura’ [‘E-Democracy and Digital Dictatorship’] (2017) 23 Informatsiia i pravo 16 (in Ukrainian).

 

Conference papers

35. Sheliazhenko Y, ‘Avtonomiia subiektiv trudovoho prava u konteksti praktyky Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny ta proektu Trudovoho kodeksu Ukrainy’ [‘Autonomy of the Entities at Labor Law in the Context of the European Court of Human Rights’ Case Law and the Draft Labor Code of Ukraine’] Problemy zabezpechennia prav i svobod liudyny, yikh zakhystu v krainakh Yevropy: III mizhnarodna konfereniia konferenсia [Issues of Ensuring Human Rights and Freedoms, and Their Protection in the European Countries: Third International Conference] (Vezha-Druk 2016) (in Ukrainian).

 

Theses

36. Sheliazhenko Y, ‘Computer Modeling of Personal Autonomy and Legal Equilibrium’, (Cybernetics and Algorithms in Intelligent Systems: 7th Computer Science On-line Conference, Zlin, April 2018) (in English).

 

Websites

37. Hall C, ‘Fortnite cheater and Epic Games settle lawsuit’ (Polygon, 6 December 2017) <https://www.polygon.com/2017/12/6/16741978/epic-fortnite-cheater-settlementvraspirdmca> accessed 21 February 2018 (in English).

38. Lawbot, ‘Analyze contracts in 2 minutes’ <http://www.lawbot.co> accessed 21 February 2018 (in English).

39. Leigh A, ‘Anti-Game Lawyer Jack Thompson Permanently Disbarred’ (Gamasutra, 25 September 2008) <https://www.gamasutra.com/view/news/111358/AntiGame_ Lawyer_Jack_Thompson_Permanently_Disbarred.php> accessed 21 February 2018 (in English).

40. Lyman J, ‘Gamer Wins Lawsuit in Chinese Court Over Stolen Virtual Winnings’ (Tech News World, 19 December 2003) <https://www.technewsworld.com/story/32441.html> accessed 21 February 2018 (in English).

41. Nykolaichuk L, ‘Informatsiina neiromodel subiekta prava: patent Ukrainy na korysnu model № 117659’ [‘Information Neuromodel of the Entity at Law: Patent of Ukraine for Utility Model’] UA patent no 117659 (Patent Digital Library, 10 July 2017) <https://library.uipv.org/eng/document?fund=2&id=237213> accessed 21 February 2018 (in Ukrainian).