Назва статті Взаємодія Суду справедливості Європейського Союзу з іншими міжнародними судовими установами
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [223-250]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-232
Анотація

В умовах фрагментації міжнародного права основного значення набувають механізми взаємодії різних правопорядків та їх судових установ. У контексті ж європейської інтеграції потребують осмислення інституційні взаємозв’язки Суду справедливості Європейського Союзу (далі – Суд ЄС) з іншими міжнародними судовими установами. На відміну від національних судів держав-членів, із якими у Суду ЄС вже існують механізми взаємодії та кооперації, питання взаємодії його з іншими міжнародними судовими установами залишаються відкритими як з погляду формування міжнародно-правової практики, так і її теоретичної інтерпретації. Суд ЄС із обережністю підходить до практики інших міжнародних судових установ, юрисдикція яких може стосуватися компетенції ЄС, оскільки їхня діяльність певною мірою може становити загрозу для юрисдикційного порядку, визначеного установчими договорами та як наслідок – автономії правової системи ЄС. Метою статті є проведення аналізу взаємодії Суду ЄС з іншими міжнародними судовими установами, дослідження конкуруючої юрисдикції цих судових установ та методів, які використовуються для уникнення паралельних судових проваджень. Доктрина Суду ЄС щодо збереження автономії правової системи ЄС зводиться до незмінності повноважень Союзу та його інститутів, встановлених установчими договорами, та уніфікованого тлумачення норм права ЄС, а також її незалежності від рішень інших правових систем, зокрема й заснованих на міжнародному праві. З погляду права ЄС така позиція є цілком проінтеграційною, але з погляду міжнародного права вона певним чином обмежує держави-члени у виборі засобів вирішення спорів, які надані їм іншими міжнародними договорами. Право ЄС не містить заборон звертатися до інших, ніж Суд ЄС, засобів вирішення спорів, але за певних умов і більшість із яких були встановлені його практикою. Фундаментальним тут є те, що трибунали, арбітражі та інші судові установи не можуть тлумачити право ЄС. Крім того, якщо ЄС і може бути суб’єктом міжнародної угоди, у межах якої діятиме суд чи арбітраж, але юрисдикція цих установ має бути обмежена лише застосуванням і тлумаченням певної угоди й не може впливати на розподіл повноважень між інститутами ЄС або між ЄС та державами-членами. У цьому контексті вкрай важливою є практика Суду ЄС щодо його взаємовідносин із Судом Європейської асоціації вільної торгівлі, Європейським судом з прав людини, арбітражами ad hoc тощо.

 

Ключові слова європейська інтеграція; міжнародні суди; Суд справедливості Європейського Союзу; Європейський суд з прав людини, Суд Європейської асоціації вільної торгівлі
References

List of legal documents

Legislation

1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r.: ratyfikovana Zakonom Ukrainy [Ratified by the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (accessed: 15.03.2018) (in Ukrainian).

2. Dogovor o Evropeyskom Soyuze [Treaty on the European Union] (Maastrikht, 7 fevralya 1992 goda). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (accessed: 15.03.2018) (in Russian).

3. Dogovor o funktsionirovanii Evropeyskogo Soyuza [The Agreement on the Functioning of the European Union] <http://eulaw.ru/treaties/tfeu> accessed 15 March 2018 (in Russian).

 

Cases

4. Case 22/70, ‘AETR’ [1971] European Court Reports 263 (in English). 5. Case 104/81, ‘Kupferberg’ [1982] European Court Reports 3641 (in English). 6. Case 283/81, ‘CILFIT’ [1982] European Court Reports 3415 (in English). 7. Case C-286/90, ‘Poulsen’ [1992] European Court Reports I-6019 (in English).

8. Case C-61/94, ‘Commission v. Germany’ [1996] European Court Reports I-3989 (in English). 9. Case T-II5/94, ‘Opel Austria GmbH v Council of the European Union’ [1997] European Court Reports II-43 (in English).

10. Case 185/95, ‘Baustahlgewebe GmbH v. Commission’ [1998] European Court Reports 1-8417 (in English).

11. Case C-7/98, ‘Dieter Krombach v. Andre Bamberski’ [2000] European Court Reports 1-1935 (in English).

12. Case C-37/00, ‘Herbert Weber v Universal Ogden Services Ltd.’ [2002] European Court Reports I-2032 (in English).

13. Case C-60/00, ‘Mary Carpenter v. Secretary of State for the Home Department’ [2002] European Court Reports 1-6279 (in English).

14. Case C-245/02, ‘Anheuser-Busch’ [2004] European Court Reports I-10989 (in English).

15. Case T-274/02, ‘Ritek Corp.’ [2002] European Court Reports II-4305 (in English).

16. Case 459/03, ‘Commission v Ireland’ [2006] European Court Reports І-4635 (in English). 17. Case T-231/04, ‘Hellenic Republic v Commission of the European Union’ [2007] European Court Reports II-66 (in English).

18. Case C-347/10, ‘A. Salemnik v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werkenemersverzekeringen’ Reports of Cases <http://curia.europa.eu/juris/document/ document.jsf?text=&docid=118001&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&oc= first&part=1&cid=422494> accessed 28 March 2018 (in English).

19. C-399/11, ‘Stefano Melloni v Ministerio Fiscal’ [2013] European Court Reports 000001 (in English).

20. Opinion 1/91, ‘EFTA’ [1991] European Court Reports I-06079 (in English).

21. Opinion 1/92, ‘EFTA’ [1992] European Court Reports I-2821 (in English).

22. Opinion 2/94, ‘Accession by the Community to the ECHR’ [1996] European Court Reports I-01759 (in English).

23. Opinion 1/00 on Proposed agreement between the European Community and nonMember States on the establishment of a European Common Aviation Area [2002] Reports of Cases I-03493 (in English).

24. Opinion 1/09, ‘Creation of a unified patent litigation system’ [2011] European Court Reports I-01137 (in English).

25. Opinion 2/13, ‘Accession by the Community to the ECHR’ [1996] Reports of cases <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160882&pageInde= 0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=421449> accessed 28 March 2018 (in English).

26. Eur. Court H.R., Marckx v. Belgium (application no. 6833/74), Judgment of 13 June 1979, Series A, No. 31 (in English).

27. Eur. Court H.R., Pellegrin v. France (application no. 28541/95), Judgment of 8 December 1999 (in English).

28. UNCLOS Arbitral Tribunal, MOX plant, Order No. 6, Termination of proceedings, 6 June 2008 <http://www.pca-cpa.org/upload/files/MOX%20Plant%20Order%20 No.%206.pdf> accessed 20 March 2018 (in English).

 

Bibliography

 

Authored books

29. Barents René, The Autonomy of Community Law (Kluwer Law International 2004) (in English).

30. Mykiievych M, Instytutsiine pravo Yevropeiskoho Soiuzu u sferi zovnishnoi polityky i polityky [Institutional law of the European Union in the sphere of external policy and security] (Vydavnychyi tsentr LNU im Ivana Franka, 2005) (in Ukrainian). Edited books

31. De Witte Bruno, ‘A Selfish Court? The Court of Justice and the design of international dispute settlement beyond the European Union’ in Marise Cremona and Anne Thies (eds), The European Court of Justice and external relations law: constitutional challenges (Hart Publishing, 2014) (in English).

 

Journal articles

32. Bodansky Daniel, ‘The OSPAR Arbitration of the MOX Plant Dispute 2008’ <https://www.researchgate.net/publication/228214095_The_OSPAR_Arbitration_of_ the_MOX_Plant_Dispute> accessed 28 March 2018 (in English).

33. Cogan Jacob, ‘Competition and Control in International Adjudication’ (2008) 48 Virginia Journal of International Law 411 (in English).

34. Lavranos Nicolaos, ‘On the Need to Regulate Competing Jurisdictions between International Courts and Tribunals’ (2014) 14 EUI Working Paper MWP 8 (in English).

35. Yuval Shany, ‘The First MOX Plant Award: The Need to Harmonize Competing Environmental Regimes and Dispute Settlement Procedures’ [2004] 17(4) Leiden Journal of International Law 815 (in English).

36. Komarova T, ‘Cud Yevropeiskykh Spivtovarystv i natsionalni sudy derzhav-chleniv Yevropeiskoho Soiuzu u stanovlenni intehratsiinoho pravoporiadku’ [‘The Court of Justice of the European Communities and Member-States National Courts in the Development of Integration Legal Order’] (2006) 1 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 99 (in Ukrainian).

37. Muraviov V, ‘Realizatsiia norm prava yevropeiskoho soiuzu u vnutrishnikh pravoporiadkakh derzhav-chleniv’ [‘Realization of the EU Law Norms in Internal Legal Orders of Member-States’] [2013] 1086(2) Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V N Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny Ekonomika Krainoznavstvo Turyzm 58 (in Ukrainian).

 

Dissertation

38. Odermatt Jed, ‘The European Union as a Global Actor and its Impact on the International Legal Order’ [PhD thesis 2016] (in English).