Назва статті Гарантування     свободи    слова     як    елемент     сучасного     конституціоналізму
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2018
Сторінки [108-125]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-04-108
Анотація

Свобода слова (свобода вираження поглядів – згідно зі ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) є однією з передумов формування й існування демократичного суспільства, вона належить до загальнолюдських “цінностей першорядного значення”, бо дозволяє не тільки вільно висловлювати власні погляди, а й розкрити потенціал особистості. Крім того, вона вважається (і це невипадково й виправдано) одним із головних і безумовних досягнень політичної реформи, що проводиться в Україні. Гарантування свободи, зокрема і слова, яка за політичним змістом має вищу природню нормативність, є, з одного боку, найважливішим надбанням органічної конституції, а з другого – головною функцією конституції як правового джерела, що відображає інтереси громадянського суспільства і відповідає їм. Увагу акцентовано на тому, що існує багато видів і способів надання та закріплення у сучасних конституціях правових гарантій свободи. Однак основними прийнято вважати такі: проголошення свободи як мети держави чи вищої соціальної цінності; закріплення її як правової категорії; утвердження як принципу конституційного ладу; передбачення процесуальних інструментів захисту й охорони свободи та ін. З огляду на сказане, можемо констатувати, що саме завдяки гарантуванню державою свободи слова стають можливими безперешкодне її здійснення, охорона від можливих протиправних посягань і захист від незаконних порушень. Водночас реальна свобода слова сприяє формуванню демократичного громадянського суспільства, створює умови для його збереження й зміцнення. Отже, слід пам’ятати, що недостатньо лише декларування права на свободу думки й слова, важливе також встановлення певних гарантій їхньої реалізації, тобто закріплення певних умов і засобів, що забезпечують існування свободи слова й інформації в демократичному суспільстві. Метою статті є аналіз різних наукових підходів до змісту правових гарантій, доведення обґрунтованості розуміння конституційних гарантій свободи слова як основоположного принципу життєдіяльності українського суспільства, засно ваного на безперечному визнанні демократії, прав і свобод людини й громадянина. Встановлено, що в Україні робляться спроби знайти законодавче й практичне вирішення проблем, пов’язаних із гарантуванням таких прав людини і громадянина, як право на: вільне вираження своїх думок і переконань, свободу слова, свободу інформації. Позитивні зміни, які відбулися у суспільній свідомості громадян, свідчать про те, що гарантована законом свобода слова культивує самостійне громадянське мислення й почуття соціальної відповідальності в окремого індивіда. Автором зроблено висновок про те, що громадяни України починають не тільки сприймати невід’ємне право людини на свободу слова як вищу соціальну цінність, а й усвідомлювати, що активна й свідома участь у суспільно-політичному житті можлива лише там, де право громадянина на вільне вираження своїх думок і переконань гарантовані законом.

 

Ключові слова конституція; конституціоналізм; гарантування свободи слова; свобода вираження; конституційні гарантії; політичний та ідеологічний плюралізм
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian). 

2. Pro dostup do publichnoi informatsii [On Access to Public Information]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 sichnia 2011 r. № 2939-VI. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/2939-17 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

3. Pro drukovani zasoby masovoi informatsii (presu) v Ukraini [On the Printed Mass Media (the Press) in Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 lystopada 1992 № 2782-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

4. Pro informatsiiu [On Information]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 zhovtnia 1992 r. № 2657-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

5. Pro telebachennia i radiomovlennia [On Television and Radio Broadcasting]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 hrudnia 1993 r. № 3759-XII. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/3759-12 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

6. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 liutoho 2006 r. № 3477-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

 

Cases

7. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen abzatsu chetvertoho statti 2, chastyny druhoi statti 6, chastyn pershoi, druhoi statti 10 Zakonu Ukrainy “Pro molodizhni ta dytiachi hromadski orhanizatsii” (sprava pro molodizhni orhanizatsii) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Petition of People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Provisions of Paragraph Four of Article 2, Part Two of Article 6, Parts One, Two of Article 10 of the Law of Ukraine “On Youth and Children’s Non-Governmental Organizations” (Case of Youth Organizations)] vid 13 hrudnia 2001 № 18-rp/2001. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-01 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

8. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu vid 20 sichnia 2012 r. № 2-rp/2012 u spravi za konstytutsiinym podanniam Zhashkivskoi raionnoi rady Cherkaskoi oblasti shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny pershoi, druhoi statti 32, chastyny druhoi, tretoi statti 34 Konstytutsii Ukrainy [Decision of the Constitutional Court Dated January 20, 2012 № 2-рп/2012 in the Case Following the Constitutional Petition of Zhashkiv District Council of Cherkasy Region Concerning the Official Interpretation of the Provisions of Parts One, Two of Article 32, Parts Two, Three of Article 34 of the Constitution of Ukraine]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12 (accessed: 02.03.2018) (in Ukrainian).

Bibliography Authored books

9. Hayek Friedrich A, Law, Legislation and Liberti, v 3: The Political Order of a Free People (University of Chicago Press 1979) (in English).

10. Levy L, Freedom of Spreech and Press in Early American History: Legacy or Suppression (1963) (in English).

11. Rawls Joghn, Political Liberalism (Columbia University Press 1993) (in English).

12. Frovayn Y, Svoboda vyrazheniya svoego mneniya v Konventsii o zashchite prav cheloveka [Freedom of Expression of Own Opinion in the Convention for the Protection of Human Rights] (Monitor/Inf 1997) (in Russian).

13. Kolodii A ta Oliinyk A, Prava liudyny i hromadianyna v Ukraini: navchalnyi posibnyk [Human and Citizen’s Rights in Ukraine: Textbook] (Iurinkom Inter 2004) (in Ukrainian).

14. Kulyk V, Dyskurs ukrainskykh medii: identychnosti, ideolohii, vladni stosunky [Discourse of Ukrainian Media: Identities, Ideologies, Power Relations] (Krytyka 2010) (in Ukrainian).

15. Rechitskiy Vladimir, Konstitutsionalizm. Ukrainskiy opyt [Constitutionalism. Ukrainian Experience] (Folio 1998) (in Russian).

16. Rechitskiy Vsevolod, Politicheskiy predmet konstitutsii: monografiya [Political Subject Matter of the Constitution: Monograph] (Dukh і lіtera 2012) (in Russian).

17. Rechitskiy Vsevolod, Simvolicheskaya real’nost’ i pravo: monografiya [Symbolic Reality and Law: Monograph] (VNTL-Klasika 2007) (in Russian).

 

Edited and translated books

18. Barabash Yu (red), Demokratiia yak konstytutsiina ideolohiia: ukrainskyi variant. Demokratychni zasady orhanizatsii i funktsionuvannia vyshchykh orhaniv derzhavnoi vlady Ukrainy: monohrafiia [Democracy as Constitutional Ideology: Ukrainian Version. Democratic Foundations of the Organization and Functioning of Ukraine’s Supreme Bodies of State Power: Monograph] (Pravo 2013) (in Ukrainian).

19. Dorsen N, ‘Priroda i predely grazhdanskikh svobod v SShA’ [‘The Nature and Limits of Civil Liberties in the United States’] v Gross B i drugie (red), Prava cheloveka nakanune XXІ veka [Human Rights on the Eve of the XXI Century] (Progress 1994) (in Russian).

20. Mil Dzh, Pro svobodu: ese [On Freedom: Ese] (per, Vydavnytstvo Solomii Pavlychko “Osnovy” 2001) (in Ukrainian).

21. Slin’ko T ta Kushnirenko A, ‘Svoboda slova v usloviyakh narodovlastiya’ [Freedom of Speech in the Context of the Grass-Roots Democracy] v Vitruk N i Barabash Yu i Nudnenko L (red koll), Konstitutsionno-pravovye osnovy narodovlastiya v Rossii i v Ukraine: sbornik nauchnykh trudov [Constitutional Law Foundations of the GrassRoots Democracy in Russia and Ukraine: collection of scientific works] (Pravo 2012) (in Russian).

22. Varlamova N, ‘Konstitutsionalizm: variativnost’ ponyatiya’ [Constitutionalism: Concept Variability’] v Strashun B i Alebastrov I (red), Konstitutsializm: ideal i/ili real’nost’: sbornik materialov diskussii na kruglom stole 4 fevralya 2011 goda [Constitutionalism: Ideal and/or Reality: A Compendium of Discussion Materials at the Round Table February 4, 2011] (Institut prava i publichnoy politiki 2012) (in Russian).

23. Vitruk N, ‘Konstitutsionalizm: real’nyy ili imitatsionnyy?’ [‘Constitutionalism: Real or Imitated?’] v Strashun B i Alebastrov I red, Konstitutsializm: ideal i/ili real’nost’: sbornik materialov diskussii na kruglom stole 4 fevralya 2011 goda [Constitutionalism: Ideal and/ or Reality: A Compendium of Discussion Materials at the Round Table February 4, 2011] (Institut prava i publichnoy politiki 2012) (in Russian).

 

Journal articles

24. Pashynskyi V, ‘Pravovi harantii konstytutsiinykh prav i svobod viiskovosluzhbovtsiv’ [‘Legal Guarantees of Constitutional Rights and Freedoms of Military Personnel’] (2006) 5 Pravo Ukrainy 61 (in Ukrainian).

25. Slinko Tetiana, ‘Konstytutsiino-pravovi harantii svobody slova’ [‘Guarantees of Freedom of Speech under Constitutional Law’] (2014) 9 Nashe pravo 11 (in Ukrainian).

26. Oleksandr Skrypniuk, ‘Svoboda dumky i slova: konstytutsiino-pravovi harantii v Ukraini’ [‘Freedom of Thought and Speech: Constitutional Law Guarantees in Ukraine’] (2011) 3 Yurydychna Ukraina 28 (in Ukrainian).

 

Websites

27. Freedom on the Net 2017. Ukraine (Freedom House, 2017) <https://freedomhouse.org/ sites/default/files/FOTN%202017_Ukraine.pdf> accessed 2 March 2018 (in English).

28. Freedom on the Net 2017. Ukraine Country Profile (Freedom House, 2017) <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/ukraine> accessed 2 March 2018 (in English).

29. Rangliste der Pressefreiheit 2017 (Reporter ohne Grenzen, 2017) <https://www.reporterohnegrenzen.de/fileadmin/Redaktion/Presse/Downloads/Vorab/Liste.pdf> accessed 2 March 2018 (in English).

30. Barometr svobody slova za hruden 2017 roku (onovleno) [Freedom of Speech Barometer] (Instytut masovoi informatsii, 28 Hruden 2017) <http://imi.org.ua/ monitorings/barometr-svobody-slova-za-hruden-2017-roku/> accessed 2 March 2018 (in Ukrainian).