Назва статті Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [207-223]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-207
Анотація

Проведення муніципальної реформи в Україні залишається актуальним питанням державно-правової дійсності. Забезпечення європейських стандартів організації місцевої демократії, напрацювання вітчизняних учених мають стати основою подальшого розвитку інституту місцевого самоврядування. Наявні проблеми правового характеру створюють дискусію щодо законодавчого забезпечення процесу реформування, певним чином блокують подальший розвиток місцевого самоврядування. Метою статті є аналіз конституційного забезпечення реформи місцевого самоврядування у сучасній Україні, надання авторської позиції щодо деяких напрямів її здійснення, вироблення рекомендацій стосовно загальнодержавного та локального нормотворення окремих питань розвитку місцевої влади. Встановлено, що реформуванню цього публічно-правового інституту має передувати внесення змін до Конституції України як першооснови змін законодавства. Сучасна ситуація щодо можливості Верховною Радою України розглядати зміни до Основного Закону на будь-якій наступній сесії призводить до негативних явищ, закріплення у чинному законодавстві норм, які не повною мірою співвідносяться з нормами Конституції. Вирішення такої юридичної колізії, що склалася у вітчизняному конституційному процесі, є нагальною проблемою задля розблокування належного законодавчого забезпечення проведення муніципальної реформи. Концептуальним питанням проведення реформи є визначення у законодавстві основного суб’єкта місцевого самоврядування. Закріплення територіальної громади як такого не відповідає нормам Європейської Хартії місцевого самоврядування, яка бачить представницький орган місцевого самоврядування. Інші підходи до формування компетенції органів та посадових осіб через окреслення предметів відання сприятимуть децентралізації в державі, окресленню відповідальності самоврядних структур у здійсненні муніципальної політики. Сучасний стан правового забезпечення створює загрозу подальшому розвитку всіх інститутів місцевої демократії, оскільки з боку законодавця простежується непослідовність у діях щодо юридичного забезпечення процесу реформування. Фактично Верховна Рада України заблокувала подальший розвиток місцевого самоврядування, адже попередньо схваливши зміни до Конституції України, не схвалила їх як закон. Вперше у вітчизняному конституційному процесі виникатиме питання щодо юридичної можливості скасування попередньо схваленого законопроекту про внесення змін до Основного Закону або внесення в нього змін та доповнень, що не передбачено статтями 157 та 158 Конституції України. Подальшого наукового опрацювання потребують питання, вирішення яких безпосередньо впливатиме на належний розвиток відносин у сфері місцевого самоврядування: територіальна основа діяльності муніципальних структур і, зокрема, об’єднаних територіальних громад, організаційна будова місцевої ради, порядок та спосіб закріплення компетенції всіх учасників муніципальних відносин, доцільність існування головного суб’єкта місцевого самоврядування як основного носія всіх прав та обов’язків – територіальної громади.

 

Ключові слова реформа місцевого самоврядування; правова основа місцевого самоврядування; децентралізація; організаційна основа місцевого самоврядування; муніципальний менеджмент; територіальна громада; органи місцевого самоврядування
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Administratyvno-terytorialnyi ustrii Ukrainy stanom na 1 bereznia 2018 [Administrative and Territorial Structure of Ukraine as of 01.03.2018]. URL: http://static.rada.gov.ua/ zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian). 

2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 12.03.2018) (in Ukrainian).

3. Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad [On the Voluntary Association of Territorial Communities]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 liutoho 2015 r. № 157-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

4. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [On Local Self-Government in Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 (accessed: 20.04.2018) (in Ukrainian).

5. Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini [On Approval of the Concept for the Reform of Local Self-Government and Territorial Setup of Power in Ukraine]: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy. 2014. № 30. St. 831 (in Ukrainian).

6. Pro viiskovo-tsyvilni administratsii [On Civil Military Administrations]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 liutoho 2015 r. № 141-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/141-19 (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

7. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady) [Draft Amendments to the Constitution of Ukraine (on Decentralization)]: proekt Zakonu Ukrainy [Draft Law of Ukraine] vid 1 lypnia 2015 r. № 2217. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

8. Pro zminu i vstanovlennia mezh mista Kharkiv, Derhachivskoho i Kharkivskoho raioniv Kharkivskoi oblasti [On Changes to and Establishment of the Borders of Kharkiv City, Derhachivskyi and Kharkivskyi Districts of Kharkiv Oblast]: Postanova Verkhovnoi

Rady Ukrainy [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine] vid 6 veresnia 2012 r. № 5215. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 31. St. 372 (in Ukrainian).

9. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy [Draft Law on Amendments to the Constitution of Ukraine] vid 1 lypnia 2003 r. № 3207-1. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10005&num_s=2&num=32071&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id= (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

10. Yevropeiska Khartiia mistsevoho samovriaduvannia [European Charter of Local SelfGovernment] vid 15 zhovtnia 1985 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (accessed: 15.04.2018) (in Ukrainian).

Cases

11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 51 narodnoho deputata Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia “na nastupnii cherhovii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy”, yake mistytsia u statti 155 Konstytutsii Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Petition of 51 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Official Interpretation of the Provision “At the Subsequent Regular Session of the Verkhovna Rada of Ukraine” Contained in Article 155 of the Constitution of Ukraine] vid 15 bereznia 2016 r. № 1-rp/2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ v001p710-16 (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia terminiv “raion” ta “raion u misti”, yaki zastosovuiutsia v punkti 29 chastyny pershoi statti 85, chastyni piatii statti 140 Konstytutsii Ukrainy, i poniattia “orhanizatsiia upravlinnia raionamy v mistakh”, yake vzhyvaietsia v chastyni piatii statti 140 Konstytutsii Ukrainy ta v chastyni pershii statti 11 Zakonu Ukrainy «Pro stolytsiu Ukrainy – misto-heroi Kyiv», a takozh shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen punktu 13 chastyny pershoi statti 92 Konstytutsii Ukrainy, punktu 41 chastyny pershoi statti 26 Zakonu Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» stosovno povnovazhennia miskykh rad samostiino vyrishuvaty pytannia utvorennia i likvidatsii raioniv u misti (sprava pro administratyvno-terytorialnyi ustrii) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Petition of People’s Deputies of Ukraine Concerning the Official Interpretation of the Terms “District” and “District in a City” Which are Used in Clause 29, Part One of Article 85, Part Five of Article 140 of the Constitution of Ukraine, and the Concept “Setup of Governance of Districts in Cities” Which is Used in Part Five of Article 140 of the Constitution of Ukraine and Part One of Article 11 of the Law of Ukraine “On the Capital of Ukraine – Hero City of Kyiv”, as Well as Concerning the Official Interpretation of the Provisions of Clause 13, Part One of Article 92 of the Constitution of Ukraine, Clause 41, Part One of Article 26 of the Law of Ukraine “On Local Self-Government in Ukraine” Regarding the Authority of City Councils to Independently Decide on the Establishment and Liquidation of Districts in a City (Case of Administrative and Territorial Structure)] vid 13 lypnia 2001 r. № 11-rp/2001. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01 (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

13. Vysnovok Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za zvernenniam Verkhovnoi Rady Ukrainy pro nadannia vysnovku shchodo vidpovidnosti proektu Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy” vymoham statei 157 i 158 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro vnesennia zmin do statei 85, 118, 119, 133, 140, 141, 142, 143 Konstytutsii Ukrainy) [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Application of the Verkhovna Rada of Ukraine for the Opinion on the Compliance of a Draft Law of Ukraine “On Making Amendments to the Constitution of Ukraine” with Requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine (Case on Making Amendments to Articles 85, 118, 119, 133, 140, 141, 142, and 143 of the Constitution of Ukraine)] vid 7 veresnia 2005 r. № 1-v/2005. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-05 (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

14. Vysnovok Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za zvernenniam Verkhovnoi Rady Ukrainy pro nadannia vysnovku shchodo vidpovidnosti zakonoproektu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy shchodo detsentralizatsii vlady vymoham statei 157 i 158 Konstytutsii Ukrainy [Opinion of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Application of the Verkhovna Rada of Ukraine for the Opinion on the Compliance of a Draft Law on Making Amendments to the Constitution of Ukraine Regarding Decentralization of Power with Requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine] vid 30 lypnia 2015 r. № 2-v/2015. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/v002v710-15 (accessed: 21.04.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

 

Journal articles

15. Baimuratov M, ‘Munitsypalna vlada v systemi publichnoi vlady v Ukraini v umovakh munitsypalnoi reformy’ [‘Municipal Power within the System of Public Power in Ukraine under Conditions of the Municipal Reform’] (2018) 1 Visnyk APSVT 41 <https://www. socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_1_2018-41-44.pdf> accessed: 21 April 2018 (in Ukrainian).

16. Batanov O ta Chudyk N, ‘Struktura statutu terytorialnoi hromady ta yii elementy: problemy teorii ta praktyky’ [‘The Structure of the Territorial Community Charter and Its Elements: Issues of Theory and Practice’] (2012) 2 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 80 (in Ukrainian).

17. Batanov O., ‘Deiaki kontseptualni problemy reformy konstytutsiinoi modeli mistsevoho samovriaduvannia v suchasnii Ukraini’ [‘Some Conceptual Issues of the Reform of the Constitutional Model of Local Self-Government in Modern Ukraine’] (2015) 2 Publichne pravo 18 (in Ukrainian).

18. Bordeniuk V, ‘Okremi aspekty naukovoho zabezpechennia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [‘Some Aspects of Scientific Support for the Reform of Local Self-Government in Ukraine’] (2011) 1 Yurydychna nauka 71 (in Ukrainian).

19. Fedorenko V ta Chernezhenko O, ‘Reforma mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii publichnoi vlady v konteksti detsentralizatsii: dosvid Polshchi dlia Ukrainy (chastyna druha)’ [‘Reform of Local Self-Government and Territorial Setup of Public Power in the Context of Decentralization: Poland’s Experience for Ukraine (Part Two)’] (2015) 3 Publichne pravo 103 (in Ukrainian).

20. Serohina S, ‘Napriamky vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini v aspekti yevropeiskoi intehratsii’ [‘Target Areas of Improving Legal Regulation of Local Self-Government in Ukraine in Terms of European Integration’] (2016) 3 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 40 (in Ukrainian).

21. Zaiats D, ‘Protses rozrobky ta pryiniattia statutiv terytorialnykh hromad v Ukraini’ (2009) 3 Demokratychne vriaduvannia’ [‘The Process of Development and Adoption of the Territorial Community Charters in Ukraine’] <http://lvivacademy.com/ vidavnitstvo_1/visnik3/fail/+Zajats.pdf> accessed 21 April 2018 (in Ukrainian).

22. Zaitseva I, ‘Munitsypalne statutne pravo v systemi prava Ukrainy: deiaki pytannia teorii i praktyky’ [‘Municipal Statutory Law within the System of Law of Ukraine: Some Issues of Theory and Practice’] (2013) 1 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 96 (in Ukrainian).

 

Conference papers

23. Liubchenko P, ‘Detsentralizatsiia publichnoi vlady: poniattia, vydy, mezhi v Detsentralizatsiia v Ukraini: teoriia ta praktyka konstytutsiinoi, administratyvnoi i munitsypalnoi reformy [‘Decentralization of Public Power: Concepts, Types, Limits. Decentralization in Ukraine: Theory and Practice of the Constitutional, Administrative and Municipal Reform’]: materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Odesa, 7 kvitnia 2017) [Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Odessa, April 7, 2017)] (Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia” 2017) 56 (in Ukrainian).

 

Websites

24. ‘Blahosmyslov Volodymyr Oleksiiovych’ [‘Blahosmyslov Volodymyr Oleksiyovych’] (Informatsiinyi portal Sumskoi miskoi rady, 5 Kviten 2018) <https://smr.gov.ua/uk/ miska-vlada/vikonavchi-organi/vikonavchij-komitet.html> accessed 21 April 2018 (in Ukrainian).

25. ‘Miskyi holova Oleksandr Mamai’ [‘City Mayor Oleksandr Mamai’] (Ofitsiinyi sait Poltavskoi miskoi rady ta vykonavchoho komitetu) <http://www.rada-poltava.gov.ua/ rule> accessed 21 April 2018 (in Ukrainian).

26. ‘Personalnyi sklad vykonavchoho komitetu, zatverdzheno rishenniam miskoi rady’ [‘Personal Composition of the Executive Committee’] vid 18 hrudnia 2015 r. № 6 (Kherson – ofitsiinyi sait mista) <http://www.city.kherson.ua/articles/personalniyskladvikonavchogo-komitetu> accessed 21 April 2018 (in Ukrainian).