Назва статті Концепція поняття “державна допомога”
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [46-59]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-046
Анотація

У сучасній науці господарського права нерідко можна натрапити на різні та зовсім протилежні твердження науковців стосовно квінтесенції державної допомоги суб’єктам господарювання та її співвідношення з державною підтримкою. Законодавче визначення державної допомоги не повною мірою розкриває сутність державної допомоги, яка закладена багаторічною європейською судовою практикою. Водночас легальне визначення поняття “державна допомога суб’єктам господарювання” не сприйняло усталеного підходу до розуміння його основних змістовних компонентів, напрацьованого й у межах науки господарського права. Зокрема, зазначене виявляється у положенні, що свідчить про некоректне розмежування понять державної допомоги та державної підтримки суб’єктів господарювання. Метою статті є аналіз сутності поняття державної допомоги, її законодавчого визначення, упорядкування, сформованих європейською судовою практикою, визначальних компонентів державної допомоги та підготовка на цій основі пропозицій до чинного законодавства. У статті наголошується на відмінних рисах, яким має відповідати державна до Союзу, а також прецедентних судових справ з метою виявлення кваліфікуючих елементів державної допомоги. За результатами дослідження виявлено, що державний захід підтримки може розглядатись як державна допомога суб’єктам господарювання у разі, якщо відповідатиме таким ознакам: 1) факт передачі ресурсів держави; 2) набуття суб’єктом господарювання економічної переваги; 3) селективність характеру заходу щодо конкретних суб’єктів господарювання; 4) спричинення спотворення конкуренції та найголовніше – вплив на торгівлю (ст. 107 (1) Договору про функціонування ЄС). Зазначено, що практично всі вказані компоненти враховано у законодавчо визначеному понятті “державна допомога суб’єктам господарювання” окрім впливу на торгівлю. Справедливо зауважується, що українська система права сфери державної допомоги розглядає державну допомогу як будь-яку підтримку, що спотворює або загрожує спотворенням внутрішньої економічної конкуренції усередині країни і яка водночас може і не впливати на міжнародну торгівлю, що фактично спричинило розширення визначення державної допомоги. У зв’язку з цим запропоновано уточнити визначення поняття “державна допомога суб’єктам господарювання”, наведене у Законі України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”, виклавши його у новій редакції з обов’язковим додаванням компоненту впливу на міжнародну торгівлю.

 

Ключові слова законодавство у сфері державної допомоги; державна підтримка; державна допомога; економічна конкуренція; суб’єкти господарювання; державні ресурси
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Capital allowances for hospitals: Commission Decision on State aid (N 543/2001). Official Journal. 2002. C 154 (in English). 
2. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal. 2012. C 326. Р. 1 (in English). 
3. Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU: Communication from the Commission, Brussels. 2014. 50 p. (in English). 
4. Leisure swimming pool Dorsten: Commission Decision on State aid (N 258/00). Official Journal. 2001. C 172 (in English). 
5. On State aid C 9/2009 (ex NN 49/2008, NN 50/2008 and NN45/2008) implemented by the Kingdom of Belgium, the French Republic and the Grand Duchy of Luxembourg for Dexia SA: Commission Decision 2010/606/EU of 26 February 2010. Official Journal. 
2010. L 274. Р. 54 (in English). 
6. On State aid N 157/06, United Kingdom South Yorkshire Digital Region Broadband Project, recitals 21 and 29 on a measure partly financed by the European Regional Development Fund (ERDF): Commission Decision of 22 November 2006. Official Journal. 2007. C 80. P. 2 (in English). 
7. On the measures implemented by Italy for RAI SpA: Commission Decision 2004/339/EC of 15.10.2003. Official Journal. 2004. L 119. Recital 69 (in English). 
8. On the transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings: Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006. Official Journal. 2006. L 318. Р. 17 (in English). 
9. Purchase of utility vehicles: Commission Decision on State aid (N 171/97). Official Journal. 2001. L 212 (in English). 
10. State aid rules to support measures in favour of banks in the context of the financial crisis (“Banking Communication”): Communication from the Commission on the application from 1 August 2013. Official Journal. 2013. C 216. Р. 1 (in English). 
11. Dohovir pro zasnuvannia Yevropeiskoho obiednannia vuhillia ta stali [The Treaty Establishing the European Coal and Steel Community] vid 18 kvitnia 1951 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_026/page?text=%EF%EE%EC%EE%F9 (accessed: 20.04.2018) (in Ukrainian).
12. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18. St. 144 (in Ukrainian). 
13. Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia [On the State Aid to Business Entities]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 1 lypnia 2014 r. № 2749. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. № 34. St. 1173 (in Ukrainian). 
14. Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association Agreement between Ukraine, on the One Part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and Their Member States, on the Other Part] vid 27 chervnia 2014 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 75. St. 2125 (in Ukrainian). 
Cases 
15. Case 379/98 PreussenElectra Opinion of Mr. Advocate General Jacobs [2001] ECR 2099. Рara. 179, 180 (in English). 
16. Case T-358/94 Air France [1996] ECR II-2109. Рara. 67 (in English). 
17. Case T-67/94 Ladbroke Racing [1998] ECR II-1. Рara. 108 (in English). 
18. Philip Morris v. Commission (Case 730/79): Judgment of the Court. European Court Reports. 1980 (in English). 
19. Rishennia upovnovazhenoho orhanu z pytan derzhavnoi dopomohy [Decision of the Authorized Body on State Aid]. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/ publish/article/140679 (accessed: 20.04.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography

 

Authored books 
20. Haucap J and Schwalbe U, Economic principles of state aid control. Discussion Paper (Leibniz Information Centre for Economics 2011) (in English). 
21. Bacon K, European Union Law of State Aid (2ed edn, Oxford University Press 2013) (in English). 
22. Büsching K and Wiese T and Both C, European State Aid Law: a Compendium for Practical Application (2012) (in German). 
23. Kuhling J, Recht der Energiewirtschaft (2001) (in German). 
24. M Heidenhain, European State Aid Law (Munich 2011) (in English). 
25. Nekrasova T, Nadannia derzhavnoi dopomohy subiektam hospodariuvannia: suchasnyi stan i perspektyvy pravovoho rehuliuvannia [Granting of the State Aid to Business Entities: Current State and the Prospects for Legal Regulation] (Noulidzh 2010) (in Ukrainian). 

Edited books 
26. Znamenskiy G i Androsov S i Golovan’ I i drugie, Pravovye osnovy gosudarstvennoy podderzhki biznesa: monografiya [Legal Foundations of the State Support of Business: Monograph] (Znamenskiy G red, Yugo-Vostok 2011) (in Russian). 

Journal articles 
27. Hancher L, ‘Towards a new definition of a state aid under European Law: is there a new concept of state aid emerging?’ [2003] 3(3) European State Aid Law Quarterly 365 (in English). 
28. Keppenne J-P, ‘Nederlands tijdschrift voor Europees recht’ (2001) Nederlands tijdschrift voor Europees recht 193 (in German). 
29. Koenig C and Kuhling J, ‘EC control of aid granted through State resources’ [2002] I(3) European State Aid Law Quarterly 7 (in English). 
30. Ziatina D, ‘Dosvid krain YeS shchodo finansuvannia infrastruktury morskykh portiv’ [‘Experience of the EU Countries in the Financing of the Seaport Infrastructure’] [2012] 68(45) Aktualni problemy derzhavy i prava 299 (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
31. Yerko H, ‘Pravove rehuliuvannia nadannia derzhavnoi finansovoi pidtrymky v Ukraini’ [‘Legal Regulation of Granting the State Financial Support in Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Derzh NDI M-va vnutr sprav Ukrainy 2016) (in Ukrainian).