Назва статті Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2018
Сторінки [60-70]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-05-060
Анотація

. Економічна ситуація, яка склалася в Україні на сучасному етапі, та необ хідність забезпечення сталого розвитку потребують використання ефективних регуляторів для забезпечення інвестиційної привабливості країни. Проте статистика демонструє несприятливі тенденції у сфері залучення інвестицій, ідеться, зокрема, про зниження інвестиційної активності інвесторів в Україні. За даними Державної служби статистики України, у 2017 р. в економіку України іноземні інвестори з 76 країн світу вклали 1,6 млрд доларів прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що значно менше, ніж у 2015–2016 рр., а це свідчить про значне зниження інтересу інвесторів до України. Мета статті полягає у тому, аби виявити детермінанти, які тим чи іншим чином негативно позначаються на інвестиційній привабливості України, та запропонувати елементи юридичної конструкції інвестиційної привабливості країни в умовах сталого розвитку. Виокремлено детермінанти, які негативно позначаються на інвестиційній приваб ливості України. Встановлено, що негативним фактором для інвесторів є військові дії, які відбуваються у східних регіонах держави. Не менш значущою проблемою є нестабільність законодавства України як перешкода для залучення інвестицій. Про це неодноразово зазначали науковці і державні посадовці, однак у зазначеній сфері немає позитивних зрушень. Невід’ємною характеристикою української дійсності стала корупція, яка торкнула всіх сфер життєдіяльності суспільства. Ще однією проб лемою для інвесторів є зарегульованість тих чи інших процедур у сфері підприємницької діяльності. Для її вирішення законодавець приймає нормативно-правові акти, спрямовані на спрощення різних процедур у сфері підприємництва. Запропоновано елементи юридичної конструкції інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку, а саме: інвестиційна політика держави; податкова політика держави; забезпечення доступної, прозорої та ефективної системи захисту прав інвесторів; податкові та інші стимули. Автор доходить висновку, що стале зростання економіки України неможливе без інвестиційних надходжень, тому важливо забезпечити стратегію розвитку елементів юридичної конструкції інвестиційної привабливості України.

 

Ключові слова інвестиційна привабливість; інвестиційна політика; податкова політика; захист прав інвесторів; податкові стимули
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian). 
2. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 31. St. 545 (in Ukrainian). 
3. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Economic Procedural Code of Ukraine, the Code of Civil Procedure, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other Legislative Acts]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 48. St. 436 (in Ukrainian). 

 

Bibliography 
 

Authored books 
4. Karlova O ta Kalashnikova Kh ta Kondratenko N ta inshi, Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok terytorii: formuvannia investytsiinoi pryvablyvosti: kolektyvna monografia [‘Socio-economic Development of the Territory: Formation of Investment Attractiveness: Collective Monograph] (Drukarnia Madryd 2016) (in Ukrainian). 
5. Burakovskyi I ta Movchan V, Ekonomichnyi komponent Uhody pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: profesiinyi analiz ta publichna dyskusiia [Economic component of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Professional Analysis and Public Discussion] (Instytut ekonomichnykh doslidzhen i politychnykh konsultatsii 2014) accessed 20 April 2018 (in Ukrainian). 

Edited books 
6. Libanova E ta Khvesyk M (red), Sotsialno-ekonomichnyy potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta ii rehioniv: vektory realnoho postupu: natsionalna dopovid [Socio-economic Potential of Sustainable Development of Ukraine and its Regions: Vectors of Real Progress: National Report] (DU IEPSR NAN Ukrainy 2017) (in Ukrainian). 
7. Paton B (red), Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National Paradigm of Sustainable Development of Ukraine] (Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku NAN Ukrainy 2012) (in Ukrainian). 

Journal articles 
8. Cotula L, ‘Foreign investment, law and sustainable development: A handbook on agriculture and extractive industries’ (2016) 31 Natural Resource Issues 145 (in English). 
9. Robèrt K-H and Schmidt-Bleek B, ‘Strategic sustainable development selection, design and synergies of applied tools’ (2012) 10 Journal of Cleaner Production 197 (in English). 
10. Sherzod M, ‘Investment Attractiveness of Regions: Methodic Aspects of the Definition and Classification of Impacting Factors’ (2017) 13 European Scientific Journal 433 (in English). 
11. Averchuk R, ‘Priami inozemni investytsii v Ukraini: viina i myr’ [‘Foreign Direct Investment in Ukraine: War and Peace’] accessed 17 April 2018 (in Ukrainian). 
12. Pavlenko I ta Udovytsia K, ‘Zastosuvannia inozemnoho dosvidu u vdoskonaleni investytsiinoho zakonodavstva Ukrainy’ [‘Application of Foreign Experience in Advanced Investment Legislation of Ukraine’] (2015) 3 Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva 93 (in Ukrainian). 
13. Popadynets V, ‘Investytsiinyi klimat Ukrainy u hlobalnii ekonomichnii systemi’ [‘Ukraine’s Investment Climate in the Global Economic System’] (2015) 7 Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu 40 (in Ukrainian). 
14. Tkalenko S, ‘Investytsiina stratehiia rozvytku Ukrainy u hlobalnomu seredovyshchi’ [‘Investment strategy of Ukraine’s development in the global environment’] (2011) 2 Stratehiia rozvytku Ukrainy. Ekonomika, sotsiolohiia, pravo 207 (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
15. Kukhar V, ‘Hospodarsko-pravove zabezpechennia derzhavnoï investytsiy̆noï polityky v Ukraini’ [‘Economic and Legal Support of State Investment Policy in Ukraine’] (dys kand yuryd nauk 2008) (in Ukrainian). 

Websites 
16. Kokkinou A and Psycharis I, ‘Foreign Direct Investments, Regional Incentives and Regional Attractiveness in Greece’ (44th Congress of the European Regional Science Association: “Regions and Fiscal Federalism”, 25th-29th August 2004) accessed 21 April 2018 (in English). 
17. ‘Informatsiino-analitychni materialy shchodo investytsiinoho klimatu v Ukraini za 2017 rik’ [‘Information and Analytical Materials on the Investment Climate in Ukraine for 2017’] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 19 March 2018) accessed 15 April 2018 (in Ukrainian). 
18. ‘Informatsiino-analitychni materialy shchodo investytsiinoho klimatu v Ukraini u sichni-veresni 2017 roku’ [‘Information and Analytical Materials on the Investment Climate in Ukraine in January-September 2017’] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, 19 March 2017) <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%96%D0%BD%D0%B2% D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE %D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE% D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0% D1%97%D0%BD%D1%96> accessed 18 April 2018 (in Ukrainian).