Назва статті Право господарського відання і право оперативного управління: поняття, зміст та сфера застосування в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [13-30]
DOI 10.33498/louu-2018-06-013
Анотація

У статті досліджуються похідні від права власності обмежені речові права: право господарського відання та право оперативного управління. Метою статті є розкриття поняття, змісту та сфери застосування права господарського відання і права оперативного управління в Україні. Висвітлено історію виникнення та закріплення зазначених речових прав у радянському цивільному законодавстві та пострадянському господарському законодавстві. На основі норм чинного Господарського кодексу України (далі – ГК України) розкрито відмінності між правом господарського відання та правом оперативного управління, а також повноваження учасників господарських відносин щодо володіння, користування і розпорядження закріпленим за ними державним майном. Зазначається, що, незважаючи на відсутність у цивільному законодавстві загальних норм, які розкривали б зміст права господарського відання та права оперативного управління, ці права широко вживаються не лише в ГК України, а й у інших законах, що визначають правовий статус державних і комунальних установ та організацій як юридичних осіб публічного права. Водночас зміст низки нормативно-правових актів, положення яких наведено в статті, свідчить про відсутність єдиних підходів до визначення випадків та кола суб’єктів, за якими майно закріплюється на праві господарського відання або праві оперативного управління, що створює можливості для довільного тлумачення окремих положень чинного законодавства, а також спекуляцій навколо ГК України. У зв’язку з цим піддана критиці позиція деяких українських науковців та практиків щодо можливої відповідальності створених державою юридичних осіб за зобов’язаннями держави, а саме шляхом звернення стягнення на закріплене за такими юридичними особами державне майно. Сформульовано низку пропозицій до Цивільного кодексу України та ГК України, спрямованих на удосконалення правового регулювання права господарського відання, права оперативного управління та права оперативного використання майна. На думку автора, реалізація запропонованих змін до законодавства приведе до впорядкування правового регулювання таких речових прав, як право господарського відання, право оперативного управління та право оперативного використання майна.

 

Ключові слова право господарського відання; право оперативного управління; право оперативного використання майна
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/436-15 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia [Fundamentals of Ukrainian Health Care Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 19 liutoho 1992 r. № 2801-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Polozhennia pro upravlinnia derzhavnym mainom, yake ne uviishlo do statutnykh kapitaliv hospodarskykh tovarystv u protsesi pryvatyzatsii, ale perebuvaie na yikh balansi [Regulation on Management of the State-Owned Property not Included in Authorized Capitals of Business Entities in the Privatization Process but Recognized on Their Balance Sheet]: zatverdzheno Nakazom Fondu derzhavnoho maina Ukrainy ta Ministerstvom Ekonomiky Ukrainy [Approved by Order of the State Property Fund of Ukraine and the Ministry of Economy of Ukraine] vid 19 travnia 1999 r. № 908/68. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0414-99 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro Fond enerhoefektyvnosti [On the Energy Efficiency Fund]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 8 chervnia 2017 r. № 2095-VIII. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2095-19 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [On Local Self-Government in Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist [On Research, Scientific and Engineering Activities]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 26 lystopada 2015 r. № 848-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/848-19 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro orendu derzhavnoho ta komunalnoho maina [About Lease of State and Communal Property]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 kvitnia 1992 r. № 2269-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro osvitu [On Education]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 veresnia 2017 r. № 2145-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Pro peredachu obiektiv prava derzhavnoi ta komunalnoi vlasnosti [On the Transfer of Objects of State and Communal Property Rights]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 bereznia 1998 r. № 147/98-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147/98- %D0%B2%D1%80 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
10. Pro tsentralni orhany vykonavchoi vlady [On the Central Executive Bodies]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 bereznia 2011 r. № 3166-VI. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
11. Pro Ukrainskyi kulturnyi fond [On the Ukrainian Cultural Fund]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 bereznia 2017 r. № 1976-VIII. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1976-19 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
12. Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti [On Management of State-Owned Property Objects]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 veresnia 2006 r. № 185-V. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185-16 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
13. Pro vlasnist [About the Property]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 7 liutoho 1991 r. № 697-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-12 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
14. Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zviazku z pryiniattiam Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 27 kvitnia 2007 r. № 997-V. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/997-16 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
15. Pro vyshchu osvitu [On Higher Education]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 1 lypnia 2014 r. № 1556-VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/l http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1556-18 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
16. Pro zakriplennia derzhavnoho maina za Verkhovnym Sudom [On Assignment of the State-Owned Property to the Supreme Court]: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy [Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 1 hrudnia 2017 r. № 841 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/841-2017-r (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian).

17. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography

 

Authored books 
18. Kharchenko H, Rechovi prava: monohrafiia [Real Rights: Monograph] (Alerta 2016) (in Ukrainian). 

Edited books 
19. Spasibo-Fateeva I (red), Khar’kovskaya tsivilisticheskaya shkola: pravo sobstvennosti: monografiya [Kharkiv School of Civil Law: Property Right: Monograph] (Pravo 2012) (in Russian). 
20. Venediktov A, Gosudarstvennaya sotsialisticheskaya sobstvennost’ [State Socialist Property] (Raykher V red, Izd-vo AN SSSR 1948) (in Russian). 

Journal articles 
21. Holovatyi S ta Dovhert A ta Pidopryhora O ta inshi, ‘Peredmova do proektu Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy’ [‘Foreword to the Draft Civil Code of Ukraine’] (1996) 2 (spetsvypusk) Ukrainske pravo 13 (in Ukrainian).