Назва статті Правові форми передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [31-42]
DOI 10.33498/louu-2018-06-031
Анотація

Для розвитку національної економіки за інноваційною моделлю необхідна ефективна система правового забезпечення відносин, які формуються внаслідок трансформації результатів інтелектуальної діяльності в інноваційні продукти та інновації, введення прав на об’єкти інтелектуальної власності у господарський оборот. Враховуючи розширення й ускладнення способів комерціалізації прав інтелектуальної власності у зв’язку з набуттям цими правами різних якостей, важливе значення має дослідження не лише закріплених у законодавстві договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності, а й розробка інших правових форм, які мають опосередковувати акти передання прав на об’єкти інтелектуальної власності у сфері господарювання. Метою статті є доопрацювання науково-теоретичних положень щодо правових форм передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Розкрито способи залучення прав інтелектуальної власності до господарського обороту у межах корпоративних, договірних, заставних правовідносин. Встановлено, що специфіка цих відносин накладає свій відбиток на правові форми передачі прав інтелектуальної власності. З’ясовано, що з ускладненням економічних відносин відбувається розширення сфер і способів залучення прав інтелектуальної власності до господарського обороту. При цьому специфіка механізмів реалізації вказаних способів передачі прав зумовлює необхідність вироблення адекватної цій специфіці правової форми. Доведено, що господарсько-правове регулювання передання прав інтелектуальної власності не надає належного визначення і диференціації правових форм передачі прав інтелектуальної власності в процесі організації та здійснення господарської діяльності, які мають враховувати широкий економічний потенціал цих прав з погляду задоволення різноманітних економічних інтересів суб’єктів господарювання. У результаті дослідження обґрунтовано види правових форм передання майнових прав інтелектуальної власності у сфері господарювання у разі внесення цих прав як: вкладу до формування статутного капіталу господарської організації, вкладу до спільної діяльності (простого товариства); використання як предмета застави і подальшого відчуження заставленого майнового права внаслідок звернення стягнення на нього. На цій підставі зроблено висновок про доцільність удосконалення господарсько-правового регулювання відносин у сфері передання прав інтелектуальної власності в частині нормативного визначення видів правових форм передання цих прав.

 

Ключові слова майнові права інтелектуальної власності; об’єкт інтелектуальної власності; правова форма; договір; передання прав; господарський оборот
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. St. 144 (in Ukrainian). 
2. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky [On the Protection of the Rights to Industrial Design]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 hrudnia 1993 r. № 3688-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 34 (in Ukrainian). 
3. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli [On the Protection of the Rights to Inventions and Utility Models]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 hrudnia 1993 r. № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 32 (in Ukrainian). 
4. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh [On the Protection of the Rights to Trademarks for Goods and Services]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 15 hrudnia 1993 r. № 3689-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 36 (in Ukrainian). 
5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44. St. 356 (in Ukrainian). 

Cases 
6. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, poviazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti [On Some Issues of Dispute Resolution Practice Relating to the Protection of Intellectual Property Rights]: postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Resolution of the Plenum of the Higher Economic Court of Ukraine] vid 17 zhovtnia 2012 r. №12. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. 2012. № 6 (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
7. Kravchuk V, Korporatyvne pravo. Naukovo-praktychnyi komentar zakonodavstva ta sudovoi praktyky [Corporate Law. Scientific and Practical Commentary on Legislation and Court Practice] (Istyna 2005) (in Ukrainian). 

Edited books 
8. Shvandar V i Gorfinkel’ V (red), Innovatsionnyy menedzhment [Innovative Management] (Vuzovskiy uchebnik 2004) (in Russian). 

Journal articles 
9. Belianevych O, ‘Pro spetsializatsiiu v pravovomu rehuliuvanni hospodarskykh dohovirnykh vidnosyn’ [‘On the Specialization in Legal Regulation of Business Relations under Contract’] (2010) 8 Pravo Ukrainy 66 (in Ukrainian). 

Websites 
10. ‘Richnyi zvit za 2016 rik’ [‘Annual Report for 2016’] (Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy, 2017) 20, 28 <www.uipv.org/i_upload/file/AnnualReport/zvit_ukr2016.pdf> accessed 10 May 2018 (in Ukrainian).

11. ‘Stanom na 1 sichnia 2018 roku (z 1992 roku) do derzhavnykh reiestriv vneseno 518 701 okhoronnyi dokument na OPV’ [‘As of January 1, 2018 (since 1992), 518,701 security documents were submitted to the state registers for IPOs’] (Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti (Ukrpatent), 2018) accessed 10 May 2018 (in Ukrainian). 
12. Bazylevych V, ‘Tendentsii rozvytku ta superechnosti suchasnoho rynku intelektualnoi vlasnosti’ [‘Development Trends and Contradictions of the Modern Intellectual Property Market’] (Elektronnyy arkhiv Zhitomirskogo natsional’nogo agroekologicheskogo universiteta, 2018) accessed 10 May 2018 (in Ukrainian). 
13. Yavorska O, ‘Dohovory u sferi intelektualnoho prava: problemy zastosuvannia chynnoho zakonodavstva’ [‘Contracts under Intellectual Property Law: Application Issues of Current Legislation’] (APhD, Konferentsii: IT pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini, 2018) accessed 10 May 2018 (in Ukrainian).