Назва статті Кооперативна ідентичність за законодавством України у світлі кооперативних принципів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [43-56]
DOI 10.33498/louu-2018-06-043
Анотація

Питання ефективного функціонування кооперативних форм господарювання в Україні – це проблема створення дієвої стратегії розвитку національної кооперації, що має базуватися на позитивному історичному, міжнародному та зарубіжному досвіді її правового регулювання і на вироблених догмою права положеннях. В основу кооперативної догми покладені кооперативні принципи. Наскільки у національному законодавстві знайшли своє правильне вираження принципи міжнародної кооперації, настільки воно втілює основні вимоги гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів та збереження кооперативної ідентичності. Метою статті є аналіз основних принципів, на яких базується діяльність кооперативів в Україні, принципів кооперації, що містяться у міжнародному законодавстві, та дослідження відповідності приписів національного законодавства міжнародним керівним ідеям, а також викладення власного бачення напрямів удосконалення кооперативного законодавства у зазначеному аспекті, що сприятиме подоланню існуючих у національному кооперативному законодавстві проблем та реалізації його норм на практиці. Встановлено зв’язок основоположної концепції кооперації, іманентних особливостей організації кооперативів із фундаментальними кооперативними принципами. Незважаючи на актуальність для суспільства та економіки України питань розвитку вітчизняної кооперації, проблемам відтворення національним законодавством міжнародних кооперативних принципів та їх практичного застосування у вітчизняній теорії кооперативного права приділено недостатньо уваги. Саме тому ці питання потребують подальшого дослідження. З’ясовано, що розвинуте кооперативне законодавство України свідчить про затребуваність кооперативної форми господарювання, проте воно вельми недосконале і це передусім пов’язано з недостатнім закріпленням у ньому міжнародних кооперативних принципів та їхнім дотриманням у практичній діяльності. Автор доходить висновку, що в основі економічної моделі та юридичної організації кооперативів лежить найспецифічніша форма господарювання, яка щоб визнаватися такою повинна відповідати міжнародним кооперативним принципам, мати їх в основі організації своєї діяльності. Досвід України у цьому аспекті має швидше негативний відтінок, що пов’язано з ігноруванням деяких із названих принципів або їхнім перекрученням. Отже, для нашої країни нагальним є повернення у русло світових юридичних традицій, вироблених кооперативною теорією, та дотримання універсальних положень міжнародного кооперативного законодавства шляхом закріплення їх на рівні національного законодавства.

 

Ключові слова принципи міжнародної кооперації; національні кооперативні принципи; кооперативи; законодавство про кооперацію
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. International Co-operative Alliance. Co-operative identity, values and principles accessed 1 April 2018 (in English). 
2. International Credit Union Operating Principles World Council of Credit Unions, Inc. approved 24 August, 1984 by WOCCU Membership Council accessed 12 April 2018 (in English). 
3. Pro kooperatsiiu [On Co-operation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 lypnia 2003 r. № 1087-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (accessed: 12.04.2018) (in Ukrainian).

4. Pro spozhyvchu kooperatsiiu [On Consumer Co-operation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 kvitnia 1992 r. № 2265-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2265-12 (accessed: 20.04.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro silskohospodarsku kooperatsiiu [On Agricultural Co-operation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 469/97-vr. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (accessed: 20.04.2018) (in Ukrainian). 
6. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Commercial Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/436-15/page (accessed: 16.04.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro kredytni spilky [On Credit Unions]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 20 hrudnia 2001 r. № 2908-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2908-14 (accessed: 20.04.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom [On Restoration of the Debtor’s Solvency or Recognition of it as a Bankrupt]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 14 travnia 1992 r. № 2343-XII. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2343-12 (accessed: 9.04.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
9. Honcharenko V, Kredytni spilky yak finansovi kooperatyvy: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainska praktyka [Credit Unions as Financial Cooperatives: International Experience and Ukrainian Practice] (Naukova dumka 1997) (in Ukrainian). 
10. Koverznev V, Hospodarsko-pravove zabezpechennia kooperatsii v Ukraini [Economic and Legal Support of Cooperation in Ukraine] (NAN Ukrayiny, Instytut ekonomikonaukovykh doslidzhen 2017) (in Ukrainian). 

Edited books 
11. Semchyk V (red), Kooperatyvne pravo [Cooperative Law] (In Yure 1998) (in Ukrainian). 

Journal articles 
12. Hrabovan L, ‘Propozytsii shchodo vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom” stosovno kredytnykh spilok’ [‘Proposals for Amendments to the Law of Ukraine “On Restoration of the Debtor’s Solvency or Recognition as a Bankrupt”’] (2012) 2 Sanatsiia ta bankrutstvo 185 (in Ukrainian). 

Websites 
13. ‘Global 300 u fokusi uvahy’ [‘Global 300 Focus’] (Materialy Zasidannia Heneralnoii Asambleii Mizhnarodnoho kooperatyvnoho Aliansu, 5-6 chervnia 2008) accessed 20 April 2018 (in Ukrainian). 
14. Kian Pen, ‘Robit pravylno, shchob roboty dobre’ [‘Do It Right to Work Well’] (Materialy Zasidannia Heneralnoii Asambleii Mizhnarodnoho kooperatyvnoho Aliansu, 5-6 chervnia 2008) accessed 20 April 2018 (in Ukrainian).