Назва статті Концепція удосконалення законодавства про неспроможність
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [86-97]
DOI 10.33498/louu-2018-06-086
Анотація

Неодмінним супутником економічного життя є проблематика погашення боргів перед кредиторами, оскільки там, де є господарська діяльність, завжди є суб’єкти господарювання, які не можуть виконати свої зобов’язання. Інститут банкрутства, що зазвичай є останньою надією кредиторів на погашення боргу, зазнає багато нарікань як від вітчизняних суб’єктів господарювання, так і від іноземних інвесторів, незважаючи на численні зміни у законодавстві про неспроможність. Статистичні дані красномовно свідчать про низьку ефективність реабілітаційних процедур для боржника у банкрутстві та непривабливість цього інституту для кредиторів. Зазначена проблема має комплексний характер і потребує розробки цілісної концепції удосконалення законодавства про банкрутство. Метою статті є розробка концепції удосконалення законодавства про неспроможність. Досліджуються умови порушення провадження у справі про банкрутство, пропонується спростити порядок відкриття провадження у справі про банкрутство, залишивши як необхідну умову лише наявність судового рішення про стягнення грошових коштів із боржника. Аналізуються проблемні питання реалізації заставного майна у справі про банкрутство. За результатами проведеного дослідження автором зроблено висновок, що практичне застосування чинного законодавства про банкрутство виявило низьку ефективність реабілітаційних процедур для боржника у банкрутстві та непривабливість цього інституту для кредиторів. Концепція удосконалення законодавства про банкрутство має бути спрямована на подолання таких проблем: складний доступ до відкриття провадження у справі про банкрутство, що пов’язано з великим розміром безспірних кредиторських вимог, необхідних для відкриття провадження у справі про банкрутство, та обов’язковість відкриття виконавчого провадження щодо боржника; значний строк ліквідаційної процедури, на що впливає можливість тривалого оскарження проміжних судових рішень у справі про банкрутство, гальмування процесу реалізації майна банкрута з боку забезпечених кредиторів та зарегульований порядок реалізації майна банкрута; неможливість примусової ліквідації боржників із незначним боргом.

 

Ключові слова банкрутство; неспроможність; банкрут; кредитори; заставне майно
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom [On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring it Bankrupt]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 14 travnia 1992 r. № 2343-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 31. St. 440 (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
2. Butyrska I, Pravovyi status uchasnykiv spravy pro bankrutstvo [The Legal Status of the Participants of Bankruptcy Case] (Tekhnodruk 2017) (in Ukrainian). 
3. Golmsten A, Istoricheskiy ocherk Russkago konkursnago protsessa [Historical Outline of the Russian Competitive Process] (Tipografiya V S Balasheva 1888) (in Russian). 
4. Poliakov B, Pravo nespromozhnosti (bankrutstva) v Ukraini [Insolvency Law in Ukraine] (In Yure 2011) (in Ukrainian). 
5. Pryhuza P ta Pryhuza A, Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy “Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom” u redaktsii z 18 sichnia 2013 roku (doktrynalne tlumachennia norm prava neplatospromozhnosti ta statei 1-21 [Scientific and Practical Commentary of the Law of Ukraine “On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring it Bankrupt” in the Wording of January 18, 2013 (Doctrinal Interpretation of the Rules of the Insolvency Law and Articles 1-21] (TDS 2013) (in Ukrainian). 
6. Shershenevich G F, Konkursnoe pravo [Competitive Law] (TipografIya Imperatorskago Universiteta 1898) (in Russian). 
7. Traynin A N, Nesostoyatelnost i Bankrotstvo [Insolvency and Bankruptcy] (Izdanie Yuridicheskago Knizhnago Sklada “Pravo” 1913) (in Russian). 

Websites 
8. Anderson H, ‘Theory and reality in Insolvency Law: some contradictions in Australia’ (Company and Securities Law Journal, 2009) <http://www.clta.edu.au/professional/ papers/conference2009/AndersonCLTA09.pdf> accessed 5 May 2018 (in English).
9. Wessels B, ‘Principles of European Insolvency Law’ (ABI Journal, September 2003) <https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/21-_PEILABIjournal_appended.pdf> accessed 7 May 2018 (in English).

10. Zywicki Todd J, Bankruptcy Law as Social Legislation (George Mason Law & Economics Research Paper, 2001) <https://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working_ papers/01-18.pdf> accessed 8 May 2018 (in English).

11. ‘Reyting ekonomik – Doing Business’ [Rating of Economics – Doing Business] <http://russian.doingbusiness.org/rankings> accessed 5 May 2018 (in Russian). 12. ‘Sudova statystyka’ [‘Judicial Statistics’] (Sudova vlada Ukrainy) <https://court.gov.ua/ inshe/sudova_statystyka/> accessed 5 May 2018 (in Ukrainian).

13. Pisna D, ‘Bankrutstvo po-ukrainsky: problemy ta perspektyvy’ [Bankruptcy in Ukrainian: Problems and Prospects] (Iurydychna hazeta, 24 Sichnia 2017) <https://www.pressreader.com/ukraine/yurydychna-gazeta/20170124/281668 254687302> accessed 5 May 2018 (in Ukrainian).