Назва статті Відповідальність осіб, що контролюють боржника, у справі про банкрутство
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [98-110]
DOI 10.33498/louu-2018-06-098
Анотація

В умовах нестабільної економічної ситуації, що сьогодні має місце в Україні, боржники все частіше стають неспроможними в розрахунках зі своїми кредиторами, що негативно впливає на стабільність ділового обороту. Як правило, застосування до таких боржників процедур банкрутства виявляється малоефективним і розмір вимог кредиторів суттєво перевищує вартість майна боржника. Часто відсутність майнових активів у боржника є результатом дій його засновників чи органів управління, у зв’язку з чим постає питання про притягнення таких осіб до відповідальності у межах справи про банкрутство. Метою статті є наукове осмислення та формування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання інституту відповідальності засновників (учасників, акціонерів) та керівника боржника у справі про банкрутство, розширення та уточнення понятійно-категоріального апарату права неспроможності (банкрутства). Встановлено, що вітчизняне законодавство передбачає різноманітні заходи відповідальності фізичних та юридичних осіб у процедурі банкрутства. Аналіз вітчизняного законодавства змушує констатувати відсутність єдності у понятійно-категоріальному апараті інституту відповідальності фізичних та юридичних осіб за неправомірні дії у банкрутстві. Для цілісності регулювання інституту відповідальності фізичних та юридичних осіб за їх неправомірні дії у банкрутстві автором запропоновано використовувати термін “особа, що контролює боржника”, яким охоплювати засновників (учасників, акціонерів) боржника, керівника останнього, а також інших осіб, які мають право давати обов’язкові для виконання боржником вказівки чи які мають можливість іншим чином визначати його дії; досліджуються проблемні аспекти припинення повноважень керівника боржника у процедурі розпорядження майном; аналізується судова практика притягнення засновників боржника до субсидіарної відповідальності. Автор доходить висновку, що кримінальна та адміністративна відповідальність (виконуючи здебільшого каральну функцію) не забезпечують належного захисту майнових прав кредиторів неспроможного боржника, у зв’язку з чим важливого значення набуває матеріальна та процесуальна відповідальність осіб, що контролюють боржника, у межах справи про банкрутство, яким і приділена основна увага у цій статті.

 

Ключові слова банкрутство; боржник; неспроможність; юридична відповідальність; засновники боржника; керівник боржника; особа, що контролює боржника
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 7 hrudnia 1984 r. № 8073-X. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (accessed: 09.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed: 09.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom [On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring it Bankrupt]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 14 travnia 1992 r. № 2343-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 31. St. 440 (in Ukrainian). 
4. O nesostoyatelnosti (bankrotstve) [On Insolvency (Bankruptcy)]: Federalnyiy Zakon Rossiyskoy Federatsii [Federal Law of Russian Federation] ot 26 oktyabrya 2002 g. № 127-FZ. URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_39331/ (accessed: 01.03.2018) (in Russian). 

Cases 
5. Postanova Verkhovnoho Sudu [Decision of the Supreme Court] vid 30 sichnia 2018 r. u spravi № 923/862/15 pro bankrutstvo Pryvatnoho pidpryiemstva “Zoloto Laniv”. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72008724 (accessed: 30.04.2018) (in Ukrainian). 
6. Ukhvala Hospodarskoho sudu Khersonskoi oblasti [Rule of the Economic Court of Kherson Oblast] vid 6 lystopada 2014 r. u spravi № 5024/1780/2011 pro bankrutstvo Komunalnoho pidpryiemstva “Khersonkomunservis”. URL: http://reyestr.court.gov. ua/Review/41407626 (accessed: 30.04.2018) (in Ukrainian). 

 

Bibliography 
 

Authored books 
7. Butyrska I, Pravovyi status uchasnykiv spravy pro bankrutstvo [The Legal Status of the Participants of Bankruptcy Case] (Tekhnodruk 2017) (in Ukrainian). 
8. Pryhuza P ta Pryhuza A, Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy “Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom” u redaktsii z 18 sichnia 2013 roku (doktrynalne tlumachennia norm prava neplatospromozhnosti ta statei 1-21 [Scientific and Practical Commentary of the Law of Ukraine “On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring it Bankrupt” in the Wording of January 18, 2013 (Doctrinal Interpretation of the Rules of the Insolvency Law and Articles 1-21] (TDS 2013) (in Ukrainian). 
9. Polyakov B, Zakon Ukrainyi “O vosstanovlenii platezhesposobnosti dolzhnika ili priznanii ego bankrotom”: Nauchno-prakticheskiy kommentariy [Law of Ukraine “On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring it Bankrupt”: Scientific and Practical Commentary] t 1 (Logos 2014) (in Russian). 
10. Stepanov A, Preduprezhdenye bankrotstva v ramkakh proizvodstva po delu o bankrotstve: Teoryia i praktika [Bankruptcy Prevention in the Framework of Bankruptcy Proceedings: Theory and Practice] (KNT 2008) (in Russian). 

Articles 
11. Kantser Yu, ‘Privlechenie k subsidiarnoy otvetstvennosti kontroliruyuschih dolzhnika lits v ramkah dela o bankrotstve’ [‘Involvement of Persons Supervising the Debtor in the Framework of the Bankruptcy Case to Subsidiary Responsibility’] (2011) 4 Obschestvo: politika, ekonomika, pravo 132 (in Russian). 
12. Podtserkovnyi O, ‘Shchodo pytan pro systemnu pobudovu vykliuchen z prava bankrutstv ta poperedzhennia umysnoho spysannia borhiv’ [‘On the Issue of the Systematic Construction of Bankruptcy Foreclosures and the Prevention of Deliberate Write-offs of Debts’] (2011) 1 Sanatsiia ta bankrutstvo 102 (in Ukrainian). 
13. Rieznikova V, ‘Vidpovidalnist u hospodarskomu protsesi za zlovzhyvannia protsesualnymy pravamy ta zakhody protsesualnoho prymusu’ [‘Responsibility in the Economic Process for Abuse of Procedural Rights and Measures of Procedural Coercion’] (2017) 9 Pravo Ukrainy 101 (in Ukrainian). 

Dissertations 
14. Hrabovan L, ‘Pohashennia vymoh kredytoriv u protseduri bankrutstva’ [‘Repayment of Claims by Creditors in the Bankruptcy Procedure’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia” 2017) 181 (in Ukrainian). 

Websites 
15. Struts M, ‘Bankrutstvo ta vidpovidalnist vlasnykiv ahropidpryiemstv vlasnym mainom’ (IMG Partners, 14 Liutyi 2018) [‘Bankruptcy and Liability of Owners of Agricultural Enterprises by Own Property’] accessed 30 April 2018 (in Ukrainian).