Назва статті Політико-правові засади формування національної політики Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.): до 100-річчя її утворення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [160-181]
DOI 10.33498/louu-2018-06-160
Анотація

Автори актуалізують питання історичного минулого, пов’язаного з формуванням національної політики гетьманом Павлом Скоропадським і його урядом за часів Української революції 1917–1921 рр. Аналізуються проблеми державного будівництва та юридичного забезпечення процесу становлення національної державності в 1918 р. Наголошується на суперечливому характері формування національної політики як самим П. Скоропадським, так і його достатньо часто змінюваними урядами. З одного боку, він декларував принципи державного будівництва, що ґрунтувалися на обстоюванні державного суверенітету та незалежності, українських традиціях та історичних здобутках, а з другого, – будучи продуктом російської імперської системи, тяжів до її культури та духовного світу, нею продукованого. Автори наголошують саме на аспектах публічних, зримих, реальних, насамперед, юридичного і фактологічного характеру, які засвідчують реальну картину державного будівництва, де, без сумніву, переважав національний елемент. Наводяться численні приклади організаційно-правового забезпечення цього процесу, її зовнішня атрибутика, пов’язана з практичною діяльністю гетьмана та його адміністрації. Аналізуються різноманітні сфери національно-культурного будівництва, у тому числі й розвиток судової системи, законодавства, налагодження міжнародних зв’язків тощо. Особлива увага приділена створенню судової системи, що стала логічним продовженням її реформування, започаткованого Українською Центральною Радою. Щоправда, курс, обраний попередницею, не знаходив повної підтримки у П. Скоропадського, скоріше він був її антагоністом. Відтак, з моменту здійснення державного перевороту (29 квітня 1918 р.) і до дня проголошення зловісної грамоти про федерацію з Росією та, відповідно, зречення від влади він наполегливо просував ідею організації судочинства на засадах колишньої Російської імперії, додаючи до неї національний зміст. Найбільшим його досягненням стало запровадження Державного Сенату як вищого судового органу Української Держави. Автори цілеспрямовано загострюють увагу на основних положеннях Закону “Про Державний Cенат” від 8 липня 1918 р., вказуючи на наміри гетьмана встановити в країні справедливе судочинство. Аналізований зміст закону є промовистим тому свідченням. Акцентовано увагу на тому, що протягом семи з половиною місяців перебування гетьмана при владі йому вдалося окреслити основні напрями своєї національної політики, прийняти ряд законодавчих актів, але втілити всі свої ідеї в такий нетривалий час йому так і не вдалося. Сучасна Україна визнала заслуги Павла Скоропадського, визначивши йому гідне місце в пантеоні своїх національних героїв.

 

Ключові слова національна політика; гетьман Павло Скоропадський; Українська Держава; Українська революція
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Poiasniuvalna zapyska do zakonoproektu pro utvorennia Derzhavnoho Senatu [Explanatory Note to the Draft Law on the Establishment of the State Senate] (Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy) f 2207, op 1, spr 1616, ark 33-34 (in Ukrainian). 
2. Pro hromadianstvo Ukrainskoi Derzhavy [On the Citizenship]: Zakon Ukrainskoi Derzhavy [Law of the Ukrainian State] vid 2 lypnia 1918 r. URL: http://www.hainyzhnyk. in.ua/doc2/1918(08)02.zakon.php (accessed: 26.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro natsionalno-personalnu avtonomiiu [About national-personal autonomy]: Zakon Ukrainskoi Derzhavy [Law of the Ukrainian State] vid 22 sichnia 1918 r. URL: www. hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(01)22.zakon.avtonomiya.php (accessed: 26.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro oboviazkove navchannia ukrainskoi movy i literatury, a takozh istorii ta heohrafii Ukrainy v serednikh shkolakh [On Сompulsory Education of Ukrainian Language and Literature, as well as History and Geography of Ukraine in Secondary Schools]: Zakon Ukrainskoi Derzhavy [Law of the Ukrainian State] vid 1 serpnia 1918 r. URL: https://history.vn.ua/book/xrestomatia/460.html (accessed: 26.05.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro tymchasovyi derzhavnyi ustrii Ukrainy [About the temporary state system of Ukraine]: Zakon Ukrainskoi Derzhavy [Law of the Ukrainian State] vid 29 kvitnia 1918 r. (Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy) f 1064, op 2, spr 1, ark 19 (in Ukrainian). 

Cases 
6. Rozporiadzhennia Ministra kultiv Ukrainskoi Derzhavy [Decree of the Minister of Cults of the Ukrainian State] vid 16 lypnia 1918 r. (Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy) f 1071, op 1, spr 103, ark 19 (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
7. Hrytsak Ya, Narys istorii Ukrainy. Formuvannia modernoi natsii ХІХ-ХХ stolittia [Essay on the History of Ukraine. Forming the Modern Nation of the XIX-XX Century] (Heneza 2000) (in Ukrainian). 
8. Mazepa I, Ukraina v ohni y buri revoliutsii (1917-1921) [Ukraine in the fire and the storm of revolution (1917-1921)] (Tempora 2003) (in Ukrainian). 
9. Mlynovetskyi R, Narysy z istorii ukrainskykh vyzvolnykh zmahan 1917-1922 rr. Pro shcho istoriia movchyt [Essays on the history of the Ukrainian liberation struggle of 1917-1922. About what the story is silent] (Kameniar 1966) (in Ukrainian). 
10. Pasichnyk M, Istoriia Ukrainy: rozvytok derzhavnosti ta kultury kultury [History of Ukraine: Development of State and Culture] (UAD 2016) (in Ukrainian). 
11. Pyrih R, Ukrainska hetmanska derzhava 1918 roku. Istorychni narysy [Ukrainian Hetman State of 1918. Historical Essays] (Instytut istorii Ukrainy 2011) (in Ukrainian). 
12. Vovk Yu, Orhanizatsiia, struktura ta kompetentsiia sudovykh orhaniv Ukrainskoi Derzhavy (1918 r.) [Organization, structure and competence of the judicial bodies of the Ukrainian state (1918)] (Svit 1999) (in Ukrainian). 
13. Vynnychenko V., Vidrodzhennia natsii (Istoriia ukrainskoi revoliutsii: marets 1917 r. – hruden 1919 r.) [The Revival of the Nation (History of the Ukrainian Revolution: Daisies of 1917 – December 1919)] t 3 Doba hetmanshchyny [The Day of Hetmanate] (Dzvin 1920) (in Ukrainian). 
14. Zakharchenko P, Istoriia derzhavy i prava Ukrainy: pidruchnyk [History of the State and Law of Ukraine: Textbook] (Atika 2005) (in Ukrainian). 
15. – – Selianska viina v Ukraini: rik 1918 [Peasant War in Ukraine: Year 1918] (Nihlava 1997) (in Ukrainian). 
16. Skoropadskyi P, Spohady. Kinets 1917 – hruden 1918 [Memories. End of 1917 – December 1918] (Filadelfiia 1995) (in Ukrainian).

 

Edited books

17. Hetman P. P. Skoropadskyi. Ukrayna na perelome. 1918 hod: sbornyk dokumentov [Getman P. P. Skoropadsky. Ukraine is on the turn. 1918: Collection of Documents] (Yvantsova O otv red y otv sost, Rosspen 2014) (in Russian). 

Encyclopedias 
18. Radianska entsyklopediia istorii Ukrainy [Soviet Encyclopedia of the History of Ukraine], 1 t (Vyshcha shkola 1969) (in Ukrainian). 

Journal articles 
19. Kalakura Ya, ‘Try obrazy Hetmanatu Pavla Skoropadskoho v ukrainskii istoriohrafii’ istoriohrafiyi’ [‘Three Images of the Hetmanate of Pavlo Skoropadsky in Ukrainian Historiography’] (2013) 7 Natsionalna ta istorychna pamiat 56 (in Ukrainian). 
20. Nesterenko V, ‘Natsionalna polityka Ukrainskoi Derzhavy’ [‘National Policy of the Ukrainian State’] (2012) 17 Visnyk KNLU. Seriia “Istoriia, ekonomika, filosofiia” 88 (in Ukrainian). 
21. Miroshnychenko M, ‘“Zakon pro natsionalno-personalnu avtonomiiu” Ukrainskoi Narodnoi Respubliky: istorychne znachennia dlia suchasnoi konstytutsiino-pravovoi praktyky Ukrainy’ [‘The Law on National and Personal Autonomy of the Ukrainian People’s Republic: Historical Importance for Contemporary Constitutional and Legal Practice of Ukraine’] (2017) 3 Pravo Ukrainy 40 (in Ukrainian). 
22. Orel Yu, ‘Ukrainizatsiia osvity u period vyzvolnykh zmahan 1917-1920 rokiv’ [‘The Ukrainianization of Education during the Period of the Liberation Movements of 1917-1920’] (2017) 3-4 Arkhivy Ukrainy 13 (in Ukrainian). 
23. ‘Z dumok hetmana Pavla Skoropadskoho’ [‘From the Views of Hetman Pavlo Skoropadsky’] (1947) 3 Holos Derzhavnyka І-ІІ (in Ukrainian). 
24. Zakharchenko P, ‘“Korotkyi zvit pro diialnist Ministerstva yustytsii vid 3 travnia po 27 lypnia 1918 r.” yak dzherelo do vyvchennia proektu reformuvannia sudovoi systemy v Ukrainskii Derzhavi’ [‘A Brief Report on the Activities of the Ministry of Justice from May 3 to July 27, 1918 as a Source for the Study of the Draft Reform of the Judicial System in the Ukrainian State’] (2013) 1-2 Malyi i serednii biznes (pravo, derzhava, ekonomika). Naukovo-praktychnyi zhurnal 14-15 (in Ukrainian). 

Dissertations 
25. Stepaniuk A, ‘Kasatsiine provadzhennia u Derzhavnomu Senati Ukrainskoi Derzhavy (1918 r.): zakonodavche zabezpechennia ta sudova praktyka’ [‘Cassation Proceedings in the State Senate of the Ukrainian State (1918): Legislative Support and Judicial Practice’] (dys kand yuryd nauk, Nats akad vnutr sprav 2015) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

26. (Derzhavnyi visnyk, 29 Serpen 1918) (in Ukrainian).