Назва статті Нелінійна раціональність системи права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [182-194]
DOI 10.33498/louu-2018-06-182
Анотація

Система права постає у вигляді відкритого для соціального впливу, для соціальних комунікацій цілісного утворення, яке втрачає ознаки лінійності з тим, щоб досягти свого призначення, зберегти свою сутнісну основу, витоки якої у соціальних комунікаціях і морально-етичних, ціннісних нормативах, що мають здатність упорядковувати такі комунікації. Метою статті є дослідження нелінійності системи права на основі застосування парадигми ризоми, розкриття особливостей формування системи права внаслідок дії ризоми, утворення міжгалузевих, комплексних спільностей та збереження системою права цілісності і рівноваги в умовах соціальної ентропії. Феноменологія нелінійності системи права формує сутнісні ознаки, які виходять із загальних закономірностей правового розвитку та засновуються на концептуальному розумінні правової реальності. Системний підхід вимагає розкриття особливостей системи права з огляду на нелінійні та лінійні характеристики, які визначають її зміст і природу. Герменевтичні особливості нелінійної раціональності системи права визначили розкриття концептуальних ідей, їх розуміння і використання загальнотеоретичною юриспруденцією та галузевими юридичними науками. Важливими для розкриття проблеми нелінійності системи права, для визначення і характеристики ризоми права є міждисциплінарний і синергетичний підходи. Встановлено, що система права виявляє зміст права, проте не може передати всі особливості правової реальності. Водночас система права є одним із найбільш раціональних концептів аналітичної юриспруденції, який засновується на національній характеристиці, маючи відкриті та усталені зв’язки з наднаціональним, міжнародним правом. Детермінантами системи права не є її внутрішні компоненти, оскільки соціальний зріз правових явищ засвідчує, що першоосновами їхнього утворення є соціальні та морально-етичні, ціннісні нормативи. Множинні варіанти утворення права та, насамперед, норм права, відсутність наперед визначеної заданості конкретного змісту права, множинність входів до правової реальності і множинність, багатоваріантність проявів права у соціальному бутті, або ж багатоваріантність правопропозицій, що існують у правовій реальності, багатоваріантність правової конфігурації соціальних комунікацій засвідчують достовірність нелінійної раціональності системи права з використанням парадигми ризоми. Ризома права розглядається як сформоване на основі ідеї права поєднання соціальної та морально-етичної енергії, що містить ціннісні наративи, які віддаляють і наближують усвідомлену діяльність соціальних акторів до визначеної у соціальних комунікаціях мети, завдяки чому відбувається незалежний процес формування системи права, підтримання її у рівновазі. Нелінійна раціональність системи права, розуміння змісту і призначення ризоми права сприяють реалізації принципу верховенства права, розгортання якого за таких умов об’єднує, зміцнює індивідуальні та колективні дії соціальних акторів, формує безпекове середовище, зберігаючи єдність усього соціуму

 

Ключові слова система права; правова реальність; нелінійний підхід; соціальні комунікації; морально-етичні нормативи; цілісність права; правові спільності; ризома права
References

Bibliography 
 

Edited and translated books 
1. Dekomb V, Dopolnenie k sub”ektu: Issledovanie fenomena deystviya ot sobstvennogo litsa [Addendum to the Subject: Research of the Phenomenon of Action on Own Behalf] (Golovanivskaya M per, Novoe literaturnoe obozrenie 2011) (in Russian). 
2. Oborotov Yu ta Zavalniuk V ta Dudchenko V ta inshi, Kreatyvnist zahalnoteoretychnoi yurysprudentsii: monohrafiia[Creativity of General Theoretical Jurisprudence: Monograph] (Oborotov Yu red, Feniks 2015) (in Ukrainian). 
3. Prigozhin I i Stengers I, Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy [Order out of Chaos: New Dialogue of Man with Nature] (per, Arshinov V i Klimontovich Yu i Sachkov Yu red, Progress 1986) (in Russian). 

Journal articles 
4. Bohutskyi P, ‘Pravovyi rezhym: metodolohichni rivni doslidzhennia’ [‘Legal Regime: Methodological Levels of Research’] (2013) 1-2 Pravo Ukrainy 319 (in Ukrainian). 
5. Maksymov S, ‘Pravova doktryna: filosofsko-pravovyi pidkhid’ [‘Legal Doctrine: Philosophical and Legal Approach’] (2013) 9 Pravo Ukrainy 52 (in Ukrainian). 
6. Petryshyn O ta Pohrebniak S, ‘Systema prava: zahalnoteoretychna kharakterystyka’ [‘System of Law: General Theoretical Characterization’] (2017) 5 Pravo Ukrainy 10 (in Ukrainian). 
7. Snehirov I, ‘Zahalnonaukovi osnovy neliniinoho svitorozuminnia’ [‘General Scientific Basics of Nonlinear Understanding of the World’] [2015] 1(11) Filosofiia nauky: tradytsii ta innovatsii 94 (in Ukrainian).