Назва статті Об’єктивна істина vs поза розумним сумнівом. Про стандарти доказування у податкових спорах
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2018
Сторінки [195-209]
DOI 10.33498/louu-2018-06-195
Анотація

Питання доказування під час вирішення справи, які привертали увагу вчених ще з часів римського права, залишаються актуальними досі. Останнім часом особливий інтерес становлять стандарти доказування у податкових спорах, які попри свою значимість залишаються малодослідженими у науці та невизначеними у законодавстві. Натомість саме від того, наскільки чіткими будуть правила або стандарти доказування у спорі, залежить обґрунтованість та законність рішення у конкретній справі. Метою статті є з’ясування правової природи різних стандартів доказування, їх співвідношення з внутрішнім переконанням судді, а також визначення стандартів доказування, якими може керуватися адміністративний суд під час вирішення податкових спорів. На сьогодні у теорії права розглядають три основні стандарти доказування – “баланс вірогідностей” (аналогічний американський стандарт “перевага доказів”), “поза розумними сумнівами” та “чіткі і переконливі докази”. Крім того, на практиці трапляються й інші – “встановлення об’єктивної істини”, “поза тінню сумнівів”, “окремі достовірні докази” тощо. Відсутність законодавчого закріплення стандартів доказування призвело до виникнення у судовій практиці кількох протилежних підходів до їх визначення в адміністративному судочинстві. Вищий адміністративний суд України зазначав про можливість використання під час вирішення податкових спорів стандартів “поза розумним сумнівом” та “встановлення об’єктивної істини”. У свою чергу, Верховний Суд зазначає, що суди мають здійснювати активну роль у встановленні об’єктивної істини, вживаючи усіх можливих заходів для перевірки та встановлення усіх фактичних даних зі спору. Натомість законодавець відмовляється від стандарту “встановлення об’єктивної істини” під час вирішення податкових спорів. Про це свідчать, зокрема, його норми щодо можливості подання та витребування доказів лише до закінчення підготовчого провадження; покладення тягаря доказування на податковий орган; неможливості витребування від платника податків інших доказів, ніж ті, що підтверджують порушення права; відсутності підстав для врахування судом доказів, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення контролюючого органу. Водночас встановлення об’єктивної істини не виключається у разі надання учасниками судового процесу усіх доказів за власною ініціативою та їх врахування податковим органом в оскаржуваному рішенні. Також для більшості податкових спорів є неприйнятним стандарт “перевага доказів”, адже він дозволив би значно знизити рівень доведення обставин справи з боку контролюючого органу, що, у свою чергу, призвело б до високого ризику порушення прав платників податків та недосягнення мети адміністративного судочинства. Водночас такий стандарт може бути використаний у спорах про стягнення шкоди з держави, пені за несвоєчасне відшкодування ПДВ тощо, що відповідатиме цілям адміністративного судочинства. Вочевидь, зумовлює більш відповідальний підхід судді до оцінки правдивості обставин у справі стандарт доведення “поза розум ними сумнівами”, що йде на користь платнику податків та зменшує вірогідність помилок. Усунення неоднозначності під час вибору стандартів доказування в адміністративному судочинстві можливе шляхом їх чіткого визначення на рівні закону, що, однак, не виключає можливості їх встановлення на рівні судової доктрини.

 

Ключові слова стандарти доказування; об’єктивна істина; перевага доказів; поза розумними сумнівами; внутрішнє переконання судді
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva [The Code of Administrative Judicial Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII (v redaktsii Zakonu Ukrainy [As Amended by the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny [On Execution of Decisions and Application of Practice of the European Court of Human Rights]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 liutoho 2006 r. № 3477-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
5. Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden App no 36985/97 (ECtHR, 23 July 2002) accessed 18 May 2018 (in German). 
6. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 30 travnia 2018 r. u spravi № 815/2143/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74375661 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 30 travnia 2018 r. u spravi № 826/1917/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74407467 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 13 kvitnia 2018 r. u spravi № 826/26667/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73424784 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 7 bereznia 2018 r. u spravi № 825/1682/15-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72718411 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
10. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 23 travnia 2018 r. u spravi № 821/2239/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74203920 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
11. Postanova Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Supreme Court] vid 11 chervnia 2018 r. u spravi № 26/4565/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74616809 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
12. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 13 hrudnia 2017 r. u spravi № 815/4319/16 [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine]. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71031739 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
13. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 1 lystopada 2017 r. u spravi № 1570/3741/2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70098302 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
14. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 11 zhovtnia 2017 r. u spravi № 804/4399/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69517761 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
15. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 27 veresnia 2017 r. u spravi № 2a/0570/2104/11. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69315517 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
16. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 20 veresnia 2017 r. u spravi № 813/2642/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69169827 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
17. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 20 veresnia 2017 r. u spravi № 826/23795/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69169845 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
18. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 20 veresnia 2017 r. u spravi № 816/5451/13-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69170152 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
19. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 13 veresnia 2017 r. u spravi № 815/7648/13-a. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68902399 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
20. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 5 lypnia 2017 r. u spravi № 813/4076/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67618934 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
21. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 14 chervnia 2017 r. u spravi № 826/3232/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67194245 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
22. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 4 zhovtnia 2017 r. u spravi № 825/207/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69388368 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
23. Ukhvala Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Ruling of the High Administrative Court of Ukraine] vid 26 kvitnia 2017 r. u spravi № 809/2438/15. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/66271867 (accessed: 18.05.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
24. Gadzhiev G, Ontologiya prava (kriticheskoe issledovanie yuridicheskogo kontsepta deystvitel’nosti) [Ontology of Law (Critical Study of the Legal Concept of Reality)] (Norma 2013) (in Russian). 
25. Strogovich M, Kurs sovetskogo ugolovnogo protsessa [A course of the Soviet Criminal Process] (Nauka 1968) (in Russian). 

Edited and translated books 
26. Bruno Leoni, Svoboda i zakon [Freedom and the Law] (IRISEN 2008) (in Russian). 
27. Erlikh O, Osnovopolozhenie sotsiologii prava [Fundamental of the Sociology of Law] (Universitetskiy izdatel’skiy konsortsium 2011) (in Russian). 

Journal articles 
28. Budylin S, ‘Vnutrennee ubezhdenie ili balans veroyatnostey? Standarty dokazyvaniya v Rossii i za rubezhom’ [‘Moral Certainty or Balance of Probabilities? Standards of Evidence in Russia and in Foreign Countries’] (2014) 3 Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF 25 (in Russian). 
29. Fekhner E, ‘Filosofiya prava’ [‘Philosophy of Law’] (2010) 3 Rossiyskiy ezhegodnik teorii prava 545 (in Russian). 
30. Kaufman A, ‘Ontologicheskaya struktura prava’ [‘Ontological Structure of Law’] (2008) 1 Rossiyskiy ezhegodnik teorii prava 152 (in Russian). 
31. Kolpakov V i Hordieiev V, ‘Dokazuvannia v podatkovykh sporakh u administratyvnomu sudochynstvi Ukrainy’ [‘Evidence in Tax Disputes during Administrative Judicial Proceedings’] [2013] 2(4) Administratyvne pravo i protses 204 (in Ukrainian). 
32. Myroshnychenko Yu, ‘Pro istynnist, dostovirnist i ymovirnist u sudovomu piznanni’ [‘Reality, Veracity and Probability in Judicial Knowledge’] (2016) 3 Visegrad Journal on Human Rights 121 (in Ukrainian). 
33. Sliusarchuk Kh, ‘Standart dokazuvannia v kryminalnomu provadzhenni: yaka yoho ideia?’ [‘Standard of Evidence in Criminal Proceeding: What is the Idea of it?’] (2015) 3 Porivnialno-analitychne pravo 222 (in Ukrainian). 
34. Smol’nikov D, ‘Mify o standartakh dokazyvaniya’ [‘Myths Concerning Standards of Evidence’] (2015) 12 Zakon 199 (in Russian). 
35. Stepanenko V, ‘Standarty perekonannia (dosvid Spoluchenykh Shtativ Ameryky)’ [‘Standards of Evidence (Experience of the United States)’] (2016) 3 Forum prava 248 (in Ukrainian). 

Dissertations 
36. Shcherbakova O, ‘Predmet dokazuvannia v podatkovykh sporakh’ [‘Subject of Proof in Tax Disputes’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalnyi yurydychnyi universytet imeni Yaroslava Mudroho 2015) (in Ukrainian).