Назва статті Щодо особливостей провадження у справі про банкрутство окремих категорій боржників
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [130-142]
DOI 10.33498/louu-2018-07-130
Анотація

Створення сучасного законодавства, такого, що відповідає реаліям сьогодення і покликане ефективно унормовувати відносини банкрутства в Україні, формування національної теорії права банкрутства пов’язано з нагальною необхідністю вирішення цілої низки питань, що випливають, зокрема, з особливостей правового регулювання як процесуальних, так і матеріальних відносин банкрутства, обумовлених наявністю специфічного суб’єктного складу. Специфіка правового становища цих суб’єктів визначається передусім особливостями їх місця в економіці нашої країни загалом, окремих її адміністративно-територіальних одиниць, сферою здійснення господарської діяльності, соціальними та іншими факторами зокрема. Метою статті є аналіз положень чинного законодавства, приписи якого регламентують процесуальні відносини банкрутства за участю окремих категорій боржників, дослідження вироблених догмою права банкрутства положень, присвячених проблемам унормування правового становища боржників, що мають суспільну й іншу цінність, а також викладення власного бачення напрямів удосконалення відповідних норм законодавства про банкрутство, що сприятиме подоланню існуючих у національному законодавстві проблем та реалізації його норм на практиці. Встановлено, що найбільш складним завданням є правильний вибір відповідного механізму, засобів правового регулювання, що спрямовані на збереження боржника та на підтримання балансу інтересів учасників провадження у справі про банкрутство і мають застосовуватися до конкретного боржника, залежно від його економічного становища, особливостей діяльності та відповідати цілям і завданням, які стоять перед законодавством про банкрутство. Саме тому ці питання потребують подальшого дослідження. З’ясовано, що в нинішній економічній ситуації в нашій країні важливі не лише наявність законодавчого закріплення норм, які регламентують особливості провадження стосовно окремих категорій боржників, а й їх відповідність реаліям сьогодення. Автор доходить висновку, що захищеність і стабільність вітчизняної економіки безпосередньо залежить від диференціації правового регулювання процесуальних відносин банкрутства, пов’язаних з існуванням особливостей їх унормування стосовно окремих категорій боржників. Створення та впровадження в українське законодавство про банкрутство положень, які унормовують здійснення застосування провадження у справі про банкрутство щодо особливих категорій боржників, нині є одним з основних, найбільш актуальних напрямів розвитку права про банкрутство.

 

Ключові слова провадження у справі про банкрутство; відносини банкрутства; боржники, що мають суспільну й іншу цінність
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [The Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/436-15 (accessed: 06.06.2018) (in Ukrainian). 
2. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Economic Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII (u red. z 15 hrudnia 2017 r.). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (accessed: 25.05.2018) (in Ukrainian). 
3. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Economic Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 6. St. 56 (in Ukrainian). 
4. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [On Local Self-Government in Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 25 travnia 1997 r. № 280/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1997. № 24. St. 170 (in Ukrainian). 
5. Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho i komunalnoho maina [On Privatization of the State and Communal Property]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 sichnia 2018 r. № 2269-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2018. № 12. St. 68 (in Ukrainian). 
6. Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom [On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring Bankrupt]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 4 travnia 1992 r. № 2343-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2343-12 (accessed: 25.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro bankrutstvo” [On Amending the Law of Ukraine “On Bankruptcy”]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 30 chervnia 1999 r. № 784-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 42-43. St. 378 (in Ukrainian). 
8. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44. St. 356 (in Ukrainian). 

Cases 
9. Pro ofitsiine tlumachennia polozhen ch. 8 st. 5 Zakonu Ukrainy “Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom” (sprava shchodo kredytoriv pidpryiemstv komunalnoi vlasnosti) [On the Official Interpretation of the Provisions of Part 8, Article 5 of the Law of Ukraine “On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring Bankrupt” (Case of Creditors of Communally Owned Enterprises)]: Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam VAT “K” [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Following the Constitutional Application of JSC “K”] vid 20 chervnia 2007r. № 5-rp 2007 (2008) 2-3 Sanatsiia ta bankrutstvo 10-15 (in Ukrainian). 
 

Bibliography

 

Authored books 
10. Apanasenko K, Pravo komunalnoi vlasnosti: hospodarsko-pravovyi aspekt [Communal Ownership Right: Economic and Legal Aspect] (Slovo 2010) (in Ukrainian). 
11. Butyrska I, Pravovyi status uchasnykiv spravy pro bankrutstvo [Legal Status of Participants to Bankruptcy Proceedings] (Tekhnodruk 2017) (in Ukrainian). 
12. Vovk D, Bankrotstvo predpryiatyia: protsedura [Enterprise Bankruptcy: Procedure] (Faktor 2009) (in Russian). 

Journal articles 
13. Kamsha N, ‘Problemni pytannia shchodo rozghliadu sprav pro bankrutstvo, provadzhennia u yakykh porusheno za novoiu redaktsiieiu Zakonu Ukrainy “Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom” [‘Challenging Issues of Consideration of Bankruptcy Cases Commenced under the Amended Law of Ukraine “On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring Bankrupt”’] (2014) 3-4 Sanatsiia ta bankrutstvo 190 (in Ukrainian). 
14. Poliakov B, ‘Pomylky zakonodavtsia v Zakoni Ukrainy “Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom”’ [‘Legislator’s Mistakes in the Law of Ukraine “On Restoring Debtor’s Solvency or Declaring Bankrupt”’] (2006) 3 Pravo Ukrainy 100 (in Ukrainian). 
15. Ustymenko V ta Dzhabrailov R, ‘Pravove rehuliuvannia bankrutstva komunalnykh pidpryiemstv’ [‘Legal Regulation of Bankruptcy of Communal Enterprises’] (2007) 5 Pravo Ukrainy 50-51 (in Ukrainian). 

Websites 
16. Dzhun V, ‘Pro neobkhidnist zminy pravovoho rezhymu v konkursnomu pravi Ukrainy’ [‘On the Need to Change the Legal Regime in Competition Law of Ukraine’] (Vseukrainska samovriadna orhanizatsiia fakhivtsiv konkursnoho protsesu) accessed 30 May 2018 (in Ukrainian).