Назва статті Критерії пропорційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження права власності в практиці Європейського суду з прав людини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [219-231]
DOI 10.33498/louu-2018-07-219
Анотація

22 травня 2018 р. Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі “Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine”, яким визнав, що законодавство України, яке встановлює мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, порушує ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція). Воно викликало резонанс у суспільстві загалом та в професійному середовищі зокрема, а тому, напевно, спричинить хвилю нових публіцистичних і наукових досліджень на предмет необхідності зняття мораторію. Власне, стаття й буде присвячена питанню забезпечення балансу публічних інтересів та інтересів власника при встановленні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Метою статті є визначити критерії пропорційності мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення як обмеження права власності відповідно до практики ЄСПЛ. З’ясовано, що законодавство України в частині встановлення мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення не відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, однак це не означає, що держава Україна зобов’язана негайно скасувати мораторій та запровадити відкритий ринок сільськогосподарських земель. Натомість держава Україна має вибір: або скасувати мораторій і тим самим усунути втручання у право власності, або зберегти мораторій чи замінити його альтернативними заходами, усунувши при цьому порушення Конвенції. У будь-якому разі Україна повинна прийняти відповідні нормативні акти та (або) застосувати інші загальні заходи для забезпечення справедливого балансу між інтересами власників сільськогосподарських земель, з одного боку, і загальними інтересами суспільства, з другого боку, відповідно до принципів захисту майнових прав. Для цього необхідно: 1) усунути правову невизначеність відповідного законодавства шляхом визначення чітких часових меж дії мораторію або інших обмежувальних заходів, які можуть бути запровадженні як його альтернатива; 2) забезпечити співмірність мораторію або альтернативних обмежувальних заходів із проголошеною ціллю створити ринок землі за допомогою поступового зменшення таких заборон та обтяжень; 3) зняти надмірний тягар із власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, запровадивши гнучкі обмеження, які можуть бути переглянуті в індивідуальному порядку.

 

Ключові слова право власності на землі сільськогосподарського призначення; мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення; пропорційність втручання у право власності; практика Європейського суду з прав людини.
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Vysnovok shchodo vidpovidnosti proektu vymoham antykoruptsiinoho zakonodavstva [Conclusion on the Compliance of the Project with the Requirements of the Anticorruption Legislation] vid 16 travnia 2018 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=60724&pf35401=455004 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
2. Vysnovok shchodo vidpovidnosti proektu vymoham antykoruptsiinoho zakonodavstva [Conclusion on the Compliance of the Project with the Requirements of the Anticorruption Legislation] vid 16 travnia 2018 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=60829&pf35401=454996 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
3. Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 25 zhovtnia 2001 r. № 2768-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
4. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 chervnia 2008 r № 309-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/309-17 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy [On Amendments to the Land Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 chervnia 2008 r. № 3415-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3415-15 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro orendu zemli [On lease of land]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 zhovtnia 1998 r. № 161-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14/ print1525502251616658 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro poriadok vydilennia v naturi (na mistsevosti) zemelnykh dilianok vlasnykam zemelnykh chastok (paiv) [On the Procedure of Land Plot Allocation in Kind (on Site) to Land Share (Interest) Owners]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 5 chervnia 2003 r. № 899-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/899-15 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
9. Pro uhody shchodo vidchuzhennia zemelnoi chastky (paiu) [On Agreements about Land Share (Interest) Alienation]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 18 sichnia 2001 r. № 2242-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2242-14 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

10. Proekt Zakonu pro obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Draft Law on Agricultural Land Turnover] vid 13 grudnia 2016 r. № 5535. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
11. Proekt Zakonu pro obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Draft Law on Agricultural Land Turnover] vid 28 grudnia 2016 r. № 5535-1. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60829 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
12. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 20 bereznia 1952 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_535 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
13. Bittó and others v. Slovakia: Court (Third Section) Judgment. Арр. 30255/09. 28.01.2014 accessed 1 June 2018 (in English). 
14. Broniowski v. Poland: Court (Grand Chamber) Judgment. App. № 1443/96. 22.06.2004 accessed 1 June 2018 (in English). 
15. Hutten-Czapska v. Poland: Court (Grand Chamber) Judgment App. № 35014/97. 
19.06.2006 accessed 1 June 2018 (in English). 
16. Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine: Court (Fourth Section) Judgment. App. № 846/16, 1075/16. 22.05.2018 accessed 1 June 2018 (in English). 
17. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 12 zhovtnia 2016 r. № 6-464цс16. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.ns f/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/9e31f8b5c9ad7fcfc225805900445e50/$FILE/6- 464%D1%86%D1%8116.doc (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
18. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiinoho provadzhennia u spravi za konstytutsiinym podanniam 55 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) punktiv 14, 15 rozdilu X “Perekhidni polozhennia” Zemelnoho kodeksu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine Dismissing an Application for Constitutional Proceedings in the Case Following the Constitutional Petition of 55 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Clauses 14, 15 of Section X “Transitional Provisions” of the Land Code of Ukraine dated February 14, 2018 in Case № 2-1/2018] vid 14 liutoho 2018 r. № 2-1/2018. URL: http://www.ccu.gov. ua/sites/default/files/docs/4-u_2018.pdf (accessed 01.06.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Journal articles 
19. Koen-Eliya M i Porat I, ‘Amerikanskiy metod vzveshivaniya interesov i nemetkiy test na proportsional’nost’: istoricheskie korni’ [‘The American Method of Interest Weighing and the Fuzzy Test of Proportionality: Historical Roots’] (2011) 3 Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie 61 (in Russian). 
20. Miroshnychenko A, ‘Yevropeiskyi Sud z prav liudyny yak vazhil dlia zminy vitchyznianoho zemelnoho zakonodavstva’ [‘The European Court of Human Rights as a Trigger of Amendments to the National Land Legislation’] (2012) 2 Pravo ta upravlinnia 509 (in Ukrainian). 
21. Miroshnychenko A ta Yurchenko A, ‘Sotsialno-ekonomichni ta pravovi aspekty moratoriiu na vidchuzhennia pryvatnykh zemel silskohospodarskoho pryznachennia’ [Socio-Economic and Legal Aspects of the Moratorium on Private Agricultural Land Alienation] (2006) 12 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 59 (in Ukrainian). 
22. Romaniuk Ya, ‘Vtruchannia v pravo vlasnosti z tochky zoru yoho vidpovidnosti statti 1 Pershoho protokolu do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: kryterii Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta dosvid Ukrainy na okremykh prykladakh sudovoi praktyky’ [‘Interference with the Property Right in Terms of Its Compliance with Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Criteria of the European Court of Human Rights and Ukraine’s Experience through the Specific Examples of Case Law’] Pravo vlasnosti: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii. Zbirnyk dopovidei i materialiv Mizhnarodnoi konferentsii 7 (in Ukrainian). 

Newspapers 
23. Rakhnianska T, ‘Sim sposobiv zakonno kupyty zemliu s/h pryznachennia’ [‘Seven Options to Buy Agricultural Land Legally’] (Yurydychna Hazeta) accessed 1 June 2018.