Назва статті Компаративний аналіз проектів Конституції Кость Левицького та Станіслава Дністрянського
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [232-245]
DOI 10.33498/louu-2018-07-232
Анотація

Актуальність теми статті пов’язана з процесом проведення конституційної реформи, яка відбувається на тлі кризи, що охопила політичну, економічну, соціальну сфери в Україні. У вирішенні цього завдання може суттєво допомогти історичний досвід конституціоналізму, накопичений у різні історичні часи, а особливо у період відновлення Української незалежної держави 1917–1921 рр. Метою статті є компаративний аналіз за допомогою системи кількісних показників проектів конституції, що їх запропонували відомі українські правники, доктори права Кость Левицький і Станіслав Дністрянський. Досліджено причини прийняття цих проектів, до числа яких відносилися вирішення завдання з підготовки акта найвищої юридичної сили, який мав забезпечити легітимне відновлення та функціонування демократичної і незалежної української держави. Обидва проекти ґрунтувалися на демократичних засадах, які включають право на свободу та особисту недоторканність, право на повагу до приватного та сімейного життя, свободу думки, совісті, релігії, свободу вираження поглядів, свободу зібрань та об’єднань. Показано, що проект С. Дністрянського мав у 2,3 рази більший обсяг матеріалу, кількість пунктів порівняно з проектом К. Левицького. Статистичні розрахунки засвідчили значну нерівномірність розподілення матеріалу всередині проектів та його зосередження у початковій частині актів. Спільними рисами змістовних характеристик проектів була наявність інституту президентства, закріплення за парламентом значного обсягу повноважень та можливість приєднання до Західноукраїнської Народної Республіки інших регіонів України. Розгляд інститутів цих проектів показує, що в проекті К. Левицького основна кількість матеріалу припадала на інститут президентства, а у С. Дністрянського – на інститут парламентаризму. Проект С. Дністрянського передбачав створення Державного Судового Трибуналу, який складається із шести членів та шести суддів або юристів, які призначаються згідно з пропозицією Голови Державної Юстиції чи Президента Республіки, а в проекті К. Левицького був відсутній вищий суд та інститут місцевого самоврядування. Проект С. Дністрянського, на відміну від запропонованого акта К. Левицького, передбачав широку участь громадян у здійсненні правосуддя, що забезпечувалося участю народних засідателів, присяжних і мирових суддів. Проведення цього дослідження дало змогу визначити правовий досвід стосовно закріплення в новому проекті Конституції України положення про збереження селянами своїх паїв, використання української мови як офіційної та державної підтримки її збереження і розвитку, а також передачу більш значного обсягу повноважень органам місцевої влади. 

Ключові слова конституція; Кость Левицький; Станіслав Дністрянський; інститути; повноваження органів влади; кількісні показники; Західноукраїнська Народна Республіка
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Vysnovok shchodo vidpovidnosti proektu vymoham antykoruptsiinoho zakonodavstva [Conclusion on the Compliance of the Project with the Requirements of the Anticorruption Legislation] vid 16 travnia 2018 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=60724&pf35401=455004 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
2. Vysnovok shchodo vidpovidnosti proektu vymoham antykoruptsiinoho zakonodavstva [Conclusion on the Compliance of the Project with the Requirements of the Anticorruption Legislation] vid 16 travnia 2018 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=60829&pf35401=454996 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
3. Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 25 zhovtnia 2001 r. № 2768-III. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
4. Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 chervnia 2008 r № 309-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/309-17 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy [On Amendments to the Land Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 chervnia 2008 r. № 3415-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3415-15 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro orendu zemli [On lease of land]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 zhovtnia 1998 r. № 161-XIV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14/ print1525502251616658 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro poriadok vydilennia v naturi (na mistsevosti) zemelnykh dilianok vlasnykam zemelnykh chastok (paiv) [On the Procedure of Land Plot Allocation in Kind (on Site) to Land Share (Interest) Owners]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 5 chervnia 2003 r. № 899-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/899-15 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
9. Pro uhody shchodo vidchuzhennia zemelnoi chastky (paiu) [On Agreements about Land Share (Interest) Alienation]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 18 sichnia 2001 r. № 2242-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2242-14 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian).

10. Proekt Zakonu pro obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Draft Law on Agricultural Land Turnover] vid 13 grudnia 2016 r. № 5535. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
11. Proekt Zakonu pro obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Draft Law on Agricultural Land Turnover] vid 28 grudnia 2016 r. № 5535-1. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60829 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
12. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 20 bereznia 1952 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_535 (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
13. Bittó and others v. Slovakia: Court (Third Section) Judgment. Арр. 30255/09. 28.01.2014 accessed 1 June 2018 (in English). 
14. Broniowski v. Poland: Court (Grand Chamber) Judgment. App. № 1443/96. 22.06.2004 accessed 1 June 2018 (in English). 
15. Hutten-Czapska v. Poland: Court (Grand Chamber) Judgment App. № 35014/97. 
19.06.2006 accessed 1 June 2018 (in English). 
16. Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine: Court (Fourth Section) Judgment. App. № 846/16, 1075/16. 22.05.2018 accessed 1 June 2018 (in English). 
17. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Court of Ukraine] vid 12 zhovtnia 2016 r. № 6-464цс16. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.ns f/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/9e31f8b5c9ad7fcfc225805900445e50/$FILE/6- 464%D1%86%D1%8116.doc (accessed: 01.06.2018) (in Ukrainian). 
18. Ukhvala Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy pro vidmovu u vidkrytti konstytutsiinoho provadzhennia u spravi za konstytutsiinym podanniam 55 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) punktiv 14, 15 rozdilu X “Perekhidni polozhennia” Zemelnoho kodeksu Ukrainy [Ruling of the Constitutional Court of Ukraine Dismissing an Application for Constitutional Proceedings in the Case Following the Constitutional Petition of 55 People’s Deputies of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of Clauses 14, 15 of Section X “Transitional Provisions” of the Land Code of Ukraine dated February 14, 2018 in Case № 2-1/2018] vid 14 liutoho 2018 r. № 2-1/2018. URL: http://www.ccu.gov. ua/sites/default/files/docs/4-u_2018.pdf (accessed 01.06.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Journal articles 
19. Koen-Eliya M i Porat I, ‘Amerikanskiy metod vzveshivaniya interesov i nemetkiy test na proportsional’nost’: istoricheskie korni’ [‘The American Method of Interest Weighing and the Fuzzy Test of Proportionality: Historical Roots’] (2011) 3 Sravnitel’noe konstitutsionnoe obozrenie 61 (in Russian). 
20. Miroshnychenko A, ‘Yevropeiskyi Sud z prav liudyny yak vazhil dlia zminy vitchyznianoho zemelnoho zakonodavstva’ [‘The European Court of Human Rights as a Trigger of Amendments to the National Land Legislation’] (2012) 2 Pravo ta upravlinnia 509 (in Ukrainian). 
21. Miroshnychenko A ta Yurchenko A, ‘Sotsialno-ekonomichni ta pravovi aspekty moratoriiu na vidchuzhennia pryvatnykh zemel silskohospodarskoho pryznachennia’ [Socio-Economic and Legal Aspects of the Moratorium on Private Agricultural Land Alienation] (2006) 12 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 59 (in Ukrainian). 
22. Romaniuk Ya, ‘Vtruchannia v pravo vlasnosti z tochky zoru yoho vidpovidnosti statti 1 Pershoho protokolu do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: kryterii Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta dosvid Ukrainy na okremykh prykladakh sudovoi praktyky’ [‘Interference with the Property Right in Terms of Its Compliance with Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Criteria of the European Court of Human Rights and Ukraine’s Experience through the Specific Examples of Case Law’] Pravo vlasnosti: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii. Zbirnyk dopovidei i materialiv Mizhnarodnoi konferentsii 7 (in Ukrainian). 

Newspapers 
23. Rakhnianska T, ‘Sim sposobiv zakonno kupyty zemliu s/h pryznachennia’ [‘Seven Options to Buy Agricultural Land Legally’] (Yurydychna Hazeta) accessed 1 June 2018.