Назва статті До питання про принцип оперативності господарського судочинства в контексті універсалізації судового процесу в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [34-46]
DOI 10.33498/louu-2018-07-034
Анотація

В Україні у процесі реалізації політики універсалізації судового процесу відбулася уніфікація принципів (основних засад) господарського, цивільного та адміністративного судочинства. Це, з одного боку, дало змогу усунути значну кількість перешкод у доступі до правосуддя, викликаних штучними розбіжностями, що існували між процесуальними кодексами. З другого боку, в результаті цієї політики спеціальні види судового процесу втратили частину своїх специфічних властивостей, а з ними – можливостей і переваг. Зокрема, був фактично скасований основоположний галузевий принцип господарського процесу – принцип оперативності (простоти, економічності). Стаття присвячена аналізу причин появи в господарському процесі принципу оперативності (простоти, економічності) та наслідків його скасування під час політики універсалізації судового процесу. Метою статті є аналіз причин появи принципу оперативності (простоти, економічності) в господарському процесі, його ролі, наслідків скасування та з’ясування питання про необхідність відновлення. Доводиться, що принцип оперативності є специфічною природною історично обумовленою ознакою процедури вирішення правових спорів у галузі економіки. Встановлено, що основною причиною запровадження принципу оперативності в судовий процес була необхідність вирішення комерційних спорів у максимально стислі строки. Це необхідно з огляду на те, що за сторонами цих спорів стоять передусім публічні інтереси всього суспільства і держави. Обґрунтовується, що спрощення правового регулювання судового процесу є запорукою його оперативності і, як наслідок, ефективності. З’ясовано, що принцип оперативності реалізується не тільки і не стільки за допомогою визначення стислих процесуальних строків, а й за допомогою цілої низки інших процесуальних заходів, котрі в сукупності роблять процес максимально простим, логічним і передбачуваним. Україна успадкувала радянську систему вирішення господарських спорів, що повною мірою відповідала засадам оперативності. Проте під впливом різних об’єктивних і суб’єктивних факторів у процесі перманентного реформування судової системи принцип оперативності поступово вихолощувався із вітчизняного господарського процесу. Останнім кроком стала судова реформа 2017 р., у результаті якої принцип оперативності був фактично повністю вилучений із господарської процесуальної форми. Аналізуються основні реформаторські рішення, що сформували сучасний господарський процес у відриві від засад оперативності. Робиться висновок про те, що тактичний виграш від цих нововведень є значно меншим, ніж загальний стратегічний програш у вигляді ускладнення й уповільнення господарського процесу загалом.

 

Ключові слова принцип оперативності; судовий процес; універсалізація судового процесу; судова реформа; галузеві господарсько-процесуальні принципи
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code of Administrative Legal Proceedings of Ukraine and other legislative acts]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zovtnia 2017 r. № 2147-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2147-19 (accessed: 24.05.2018) (in Ukrainian). 
2. Pravila rassmotreniya khozyaystvennykh sporov gosudarstvennymi arbitrazhami [Rules for the consideration of economic disputes by state arbitration]: postanovleniye Sovmina SSSR [Resolution of the USSR Council of Ministers] ot 16 aprelya 1988 g. № 490. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10335.htm (accessed: 24.05.2018) (in Russian). 
3. Arbitrazhnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Arbitration Procedural Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-ХІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12/ed19911106 (accessed: 24.05.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
4. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 26 kvitnia 2018 r. u spravi № 916/1993/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73631257 (accessed:: 24.05.2018) (in Ukrainian).

5. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 26 kvitnia 2018 r. 
u spravi № 924/781/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73699913 (accessed: 
24.05.2018) (in Ukrainian). 
6. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 4 travnia 2018 r. 
u spravi № 914/2087/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73836504 (accessed: 
24.05.2018) (in Ukrainian). 
7. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 7 travnia 2018 r. u spravi № 909/14/16. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73836503 (accessed: 24.05.2018) (in Ukrainian). 
8. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 2 kvitnia 2018 r. u spravi № 910/10190/17. http://reyestr.court.gov.ua/Review/73160756 (accessed: 24.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 5 kvitnia 2018 r. 
u spravi № 922/6287/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73249436 (accessed: 
24.05.2018) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
10. Abova T, Arbitrazhnyi protses u SRSR (poniattia, osnovni pryntsypy) [The Process of Arbitration in the USSR (Concept, Basic Principles)] (Statut 2007) (in Ukrainian). 
11. Nikolenko L, Hospodarske protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Economic Procedural Law of Ukraine: Textbook] (Feniks 2011) (in Ukrainian). 
12. Prytyka D, Pravovi zasady orhanizatsii diialnosti orhaniv hospodarskoi yurysdyktsii ta shliakhy yikh udoskonalennia [Legal Bases of Organization of Activity of Bodies of Economic Jurisdiction and Ways of Their Improvement] (In Yure 2003) (in Ukrainian). 
13. Grebentsov A, Razvitiye khozyaystvennoy yurisdiktsii v Russii [Development of Economic Jurisdiction in Russia] (NORMA 2002) (in Russian). 
14. Shershenevich G, Uchebnik torgovogo prava [Textbook of Trade Law] (po izdaniyu 1914 g., Firma Spark 1994) (in Russian). 
15. Brintsev O ta Drizhanov O ta Shkabura Ya, U poshukakh istyny. Hospodarskyyi sud Kharkivskoi oblasti. 25 rokiv [In Search of Truth. Economic Court of Kharkiv Region. 25 Years Old] (Dim reklamy 2016) (in Ukrainian). 
16. Baluch V, Istoriya komertsiynykh sudiv: Istoryko-pravove doslidzhennya na prykladi Odeskoho komertsiynoho sudu (1808-1917) [History of Commercial Courts: Historical and Legal Study on the Example of the Odessa Commercial Court (1808-1917)] (Yurydychna literatura 2006) (in Ukrainian). 
17. Pritica D, Arbitrazhni sudy v Ukraini: istorychnyi narys ta perspektyvy rozvytku [Arbitration Courts in Ukraine: Historical Sketch and Perspectives for Development] (In Yure 1998) (in Ukrainian). 
18. Latypov N i Wasserman A, Ostraya strategicheskaya nedostatochnost’. Strana na perePut’ye [Acute Strategic Insufficiency. Country at Rewind] (Astrel’ 2012) (in Russian). 
19. Ford G, Moya zhizn’. Moi dostizheniya [My Life. My Achievements] (AST 2013) (in Russian). 

Edited books 
20. Kostiuk B (red), Hospodarske protsesualne pravo Ukrainy [Economic Procedural Law of Ukraine] (In Yure 2009) (in Ukrainian). 
21. Kharitonova E (red), Khozyaystvennoye protsessual’noye pravo Ukrainy [Economic Procedural Law of Ukraine] (Odissey 2007) (in Russian). 

Websites 
22. ‘Mikhail Kalashnikov’ (Wikipedia, the free encyclopedia) accessed 24 May 2018 (in Russian). 
23. ‘Stroky v novykh protsesualnykh kodeksakh’ [‘The Lines in the New Procedural Codes’] (Facebook, 24 Traven 2017) accessed 24 May 2018 (in Ukrainian).