Назва статті Проблемні питання продовження строку досудового розслідування слідчим суддею
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [60-71]
DOI 10.33498/louu-2018-08-060
Анотація

Запровадивши судовий контроль за продовженням строку досудового розслідування як посилену гарантію дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, законодавець залишив невирішеними низку питань правового регулювання прийняття відповідного процесуального рішення, що призводить до суперечностей у правозастосовній діяльності. Метою статті є розроблення пропозицій вдосконалення процедури продовження строку досудового розслідування слідчим суддею через призму забезпечення балансу публічних і приватних інтересів. Встановлено, що внаслідок нормативної невизначеності склалась суперечлива судова практика щодо повноважень слідчого судді розглядати клопотання про продовження строку досудового розслідування без попереднього продовження строку прокурором. Обґрунтовується потреба уточнення в ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) випадків звернення сторони обвинувачення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в контексті права слідчого, прокурора подавати слідчому судді відповідне клопотання без попереднього продовження строку в порядку, передбаченому п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України. З’ясовано, що спірним у правозастосовній діяльності є питання щодо можливості слідчого судді продовжувати строк досудового розслідування до трьох місяців, у разі недоведеності стороною обвинувачення потреби більш тривалого строку. Відзначено доцільність конкретизувати в ст. 294 КПК України повноваження слідчого судді за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування з урахуванням положень ст. 114 КПК України. Відмічено потребу визначення в ст. 2951 КПК України порядок повідомлення підозрюваного, захисника про подання стороною обвинувачення клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчому судді. Встановлено, що слідчими суддями по-різному вирішується питання щодо можливості розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у разі неявки сторін кримінального провадження. Обґрунтовано доцільність диференційованого підходу до наслідків неприбуття сторін кримінального проваджен ня для участі в розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування. За результатами дослідження запропоновано внести зміни та доповнення до ст. 294 та ст. 2951 КПК України, що сприятимуть реалізації засад кримінального провадження при вирішенні питання про тривалість досудового розслідування.

 

Ключові слова строк досудового розслідування; продовження строку досудового розслідування; слідчий суддя; прокурор, сторона захисту
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (accessed: 30.08.2018). 
2. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amendments to the Code of Economic Procedure of Ukraine, the Code of Civil Procedure of Ukraine, the Code of Administrative Court Proceedings of Ukraine and Other Pieces of Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 03 zhovtnia 2017 р. № 2147-ІІІ URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2147%D0%B0-19 (accessed: 30.08.2018). 

Cases 
3. Ukhvala slidchoho suddi Zarichnoho raionnoho sudu m. Sumy vid 22.05.2018 u spravi № 591/1800/18 [Ruling of Investigating Judge of Zarichnyi District Court of Sumy Town Dated 22.05.2018 in Case No. 591/1800/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/74138300 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
4. Ukhvala slidchoho suddi Prydniprovskoho raionnoho sudu m. Cherkasy vid 08.06.2018 u spravi № 711/4671/18 [Ruling of Investigating Judge of Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City Dated 08.06.2018 in Case № 711/4671/18]. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/74561264 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
5. Ukhvala slidchoho suddi Shevchenkivskoho raionnoho sudu m. Chernivtsi vid 
08.06.2018 u spravi № 727/6184/18 [Ruling of Investigating Judge of Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City Dated 08.06.2018 in Case № 727/6184/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74713882 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrai nian). 
6. Ukhvala slidchoho suddi Rivnenskoho miskoho sudu Rivnenskoi oblasti vid 18.05.2018 u spravi № 569/11088/18 [Ruling of Investigating Judge of Rivne City Court of Rivne Region Dated 18.05.2018 in Case No. 569/11088/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/74772579 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
7. Ukhvala slidchoho suddi Ternopilskoho miskraionnoho sudu Ternopilskoi oblasti vid 
22.06.2018 u spravi № 607/11663/18 [Ruling of Investigating Judge of Ternopil City and District Court of Ternopil Region Dated 22.06.2018 in Case No. 607/11663/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76016907 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
8. Ukhvala slidchoho suddi Lutskoho miskraionnoho sudu Volynskoi oblasti vid 18.05.2018 u spravi № 161/7466/18 [Ruling of Investigating Judge of Lutsk City and District Court of Volyn Region Dated 18.05.2018 in case No. 161/7466/18]. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/74066356 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
9. Ukhvala slidchoho suddi Novozavodskoho raionnoho sudu m. Chernihova vid 09.07.2018 u spravi № 751/3564/18 [Ruling of Investigating Judge of Novozavodskyi District Court of Chernihiv City Dated 09.07.2018 in case No. 751/3564/18]. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/75182167 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
10. Ukhvala slidchoho suddi Prymorskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 22.05.2018 u spravi № 522/5721/18 [Ruling of Investigating Judge of Prymorskyi District Court of Odessa Dated 22.05.2018 in Case No. 522/5721/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/74260869 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
11. Ukhvala slidchoho suddi Khmelnytskoho miskraionnoho sudu Khmelnytskoi oblasti vid 
26.03.2018 u spravi № 686/5996/18 [Ruling of Investigating Judge of Khmelnytskyi City and District Court in Khmelnytskyi Region Dated 26.03.2018 in Case No. 686/5996/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73059251 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
12. Ukhvala slidchoho suddi Lutskoho miskraionnoho sudu Volynskoi oblasti vid 23.03.2018 u spravi № 161/7771/18 [Ruling of Investigating Judge of Lutsk City and District Court of Volyn Region Dated 23.03.2018 in Case No. 161/7771/18]. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/74164436 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
13. Ukhvala slidchoho suddi Khersonskoho miskoho sudu Khersonskoi oblasti vid 
01.08.2018 u spravi № 766/7513/18 [Ruling of Investigating Judge of Kherson City Court of Kherson Region Dated 01.08.2018 in Case No. 766/7513/18]. URL: http:// reyestr.court.gov.ua/Review/75625611 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
14. Ukhvala slidchoho suddi Leninskoho raionnoho sudu m. Kirovohrada vid 02.07.2018 u spravi № 405/4110/18 [Ruling of Investigating Judge of Leninskyi District Court of Kirovohrad City Dated 02.07.2018 in Case No. 405/4110/18]. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/75409908 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
15. Ukhvala slidchoho suddi Khersonskoho miskoho sudu Khersonskoi oblasti vid 
25.07.2018 u spravi № 766/6567/18 [Ruling of Investigating Judge of Kherson City Court of Kherson Region Dated 25.07.2018 in Case No. 766/6567/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75577223 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
16. Ukhvala slidchoho suddi Pecherskoho raionnoho sudu m. Kyieva vid 09.07.2018 u spravi № 757/33022/18-к [Ruling of Investigating Judge of Pecherskyi District Court of Kyiv City Dated 09.07.2018 in Case No. 757/33022/18-K]. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/75318923 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
17. Ukhvala slidchoho suddi Khmelnytskoho miskraionnoho sudu Khmelnytskoi oblasti vid 
13.06.2018 u spravi № 686/9290/18 [Ruling of Investigating Judge of Khmelnytskyi City and District Court in Khmelnytskyi Region Dated 13.06.2018 in Case No. 686/9290/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74656035 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
18. Ukhvala slidchoho suddi Uzhhorodskoho miskraionnoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 13.08.2018 u spravi № 308/9050/18 [Ruling of Investigating Judge of Uzhhorod City and District Court of Zakarpatska Region Dated 13.08.2018 in Case No. 308/9050/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75855639 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
19. Ukhvala slidchoho suddi Prymorskoho raionnoho sudu m. Odesy vid 14.06.2018 u spravi № 522/6536/18 [Ruling of Investigating Judge of Prymorskyi District Court of Odessa Dated 14.06.2018 in Case No. 522/6536/18]. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ Review/74667958 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian). 
20. Ukhvala slidchoho suddi Leninskoho raionnoho sudu m. Kirovohrada vid 16.08.2018 u spravi № 405/5349/18 [Ruling of Investigating Judge of Leninskyi District Court of Kirovohrad City Dated 16.08.2018 in Case No. 405/5349/18]. URL: http://reyestr.court. gov.ua/Review/75919704 (accessed: 30.08.2018) (in Ukrainian).