Назва статті Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України як реалізація принципу restitutio in integrum
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2018
Сторінки [123-138]
DOI 10.33498/louu-2018-08-123
Анотація

У статті за результатами проведеного аналізу положень чинного законодавства України та зарубіжних країн, практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) та матеріалів вітчизняної судової практики досліджено проблемні питання перегляду судових рішень у кримінальному провадженні України з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні такої справи судом. У межах цього наукового дослідження також приділено увагу окремим проблемам, пов’язаним із здійсненням повторного перегляду справ у разі встановлення рішенням ЄСПЛ порушень Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, зокрема: здійснення повторного перегляду справ, матеріали яких втрачені, та питання відшкодування шкоди, завданої тривалим ув’язненням. Метою статті є отримання нових результатів у вигляді наукових висновків щодо специфіки перегляду судових рішень у кримінальному процесі України як реалізації принципу restitutio in integrum, виявлення пов’язаних із цим проблем, можливих шляхів їх подолання та вироблення критеріїв допустимості призначення повторного розгляду справ у кримінальному провадженні з урахуванням стандартів та вимог Ради Європи. З урахування міжнародного досвіду, практики ЄСПЛ та особливостей національного законодавства в главі 34 КПК України запропоновано визначити підстави для скасування або зміни судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи судом. Встановлення подібних фільтрів може забезпечити реалізацію принципу restitutio in integrum, з одного боку, та, з другого, – обмежити надходження до суду заяв про перегляд у випадках, коли такий захід індивідуального характеру не може і не повинен бути застосовний. При цьому необхідним є забезпечення як захисту та відновлення порушених прав, так і принципу правової визначеності для учасників кримінально-процесуальних правовідносин.

 

Ключові слова принцип restitutio in integrum, виконання рішень ЄСПЛ, перегляд судових рішень, кримінальне провадження, критерії допустимості призначення повторного розгляду справ
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Criminal Procedure Code of the French Republic (accessed: 09.09.2018) (in English). 
2. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]: vid 04 lystopada 
1950 р. URL: http: //zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004/find?text=restit (accessed: 
09.09.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny[On Execution of Judgments and Application of Case Law of the European Court of Human Rights]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 liutoho 2006 р. № 3477-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian).

4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Criminal Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 kvitnia 2012 р. № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4651-17 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
5. Rekomendatsiia № R (2000) 2 Komitetu Ministriv Rady Yevropy derzhavam-chlenam shchodo povtornoho rozghliadu abo ponovlennia provadzhennia u pevnykh spravakh na natsionalnomu rivni pislia pryiniattia rishen Yevropeiskym sudom z prav liudyny [Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to Member States on the Re-Examination or Reopening of Certain Cases at Domestic Level Following Judgments of the European Court of Human Rights] vid 19 sichnia 2000 r., pryiniata Komitetom ministriv na 694-mu zasidanni zastupnykiv ministriv vid 19 sichnia 2000 roku. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_175 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
6. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 р. № 1618-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n9651 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
7. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 05 kvitnia 2001 р. № 2341-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
8. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 р. № 435-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/435-15 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
9. Pro poriadok vidshkoduvannia shkody, zavdanoi hromadianynovi nezakonnymy diiamy orhaniv, shcho zdiisniuiut operatyvno-rozshukovu diialnist, orhaniv dosudovoho rozsliduvannia, prokuratury i sudu [On the Procedure for Indemnification of Damage Caused to a Citizen by Unlawful Actions of Bodies Conducting Operational Investigative Activities, Bodies of Pre-Trial Investigation, Prosecution and Court]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 01 hrudnia 1994 р. № 266/94-ВР. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
10. Polozhennia pro zastosuvannia Zakonu Ukrainy “Pro poriadok vidshkoduvannia shkody, zavdanoi hromadianynovi nezakonnymy diiamy orhaniv diznannia, poperednoho slidstva, prokuratury i sudu” [Regulation on the Application of the Law of Ukraine on the Procedure for Indemnification of Damage Caused to a Citizen by Unlawful Actions of the Bodies of Inquiry, Preliminary Investigation, Prosecution and Court]: Nakaz Ministerstva yustytsii, Heneralnoi prokuratury ta Ministerstva finansiv Ukrainy [the order of the Ministry of Justice, the Prosecutor′s Office and the Ministry of Finance of Ukraine] vid 04 bereznia 1996 р. № 6/5/3/41. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z0106-96 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
11. Ugolovno-processual’nyj kodeks Jestonskoj Respubliki [The Code of Criminal Procedure of the Republic of Estonia], prinjat 12 fevralja 2003 goda (RTI, 203, 27, 166) (neoficial’nyj perevod). URL: https://www.legislationline.org/download/action/ download/id/6463/file/Estonia_CPC_as_of_2005_ru.pdf (accessed: 09.09.2018) (in Russian). 
12. Ugolovno-processual’nyj kodeks Grecheskoj Respubliki [The Code of Criminal Procedure of the Hellenic Republic] (per s grech S Karibova i V Karibova) <https:// rostov.rpa-mu.ru/Media/rostov/Obuchauschimsia/uchebnye_posobia/Karibov.pdf> (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian).
13. Case of Allan v. the United Kingdom (Application no. 48539/99): Judgment European Court of Human Rights, 5 November 2002, final 05 February 2003 (in English). 
14. Case of Bochan v. Ukraine (№ 2) (Application no. 22251/08): Judgment European Court of Human Rights, 5 February 2015 (in English). 
15. Case of Gurepka v. Ukraine (№ 2) (Application no. 38789/04): Judgment European Court of Human Rights, 8 April 2010, final 8 July 2010 (in English). 
16. Case of Khan v. the United Kingdom (Application no. 35394/97): Judgment European Court of Human Rights, 12 May 2000, final 04 October 2000 (in English). 
17. Case of Khlebik v. Ukraine (Application no. 2945/16): Judgment European Court of Human Rights, 25 July 2017, final11 December 2017 (in English). 
18. Case of Nadtochiy v. Ukraine (Application no. 7460/03): Judgment European Court of Human Rights, 15 May 2008, final 15 August 2008 (in English). 
19. Case of Ocalan v. Turkey (Application no. 46221/99): Judgment European Court of Human Rights, 12 May 2005 (in English). 
20. Case of P.G. and J.H. v. the United Kingdom, (Application no. 44787/98): Judgment European Court of Human Rights, 25 September 2001, final 25 December 2001(in English). 
21. Case of Papamichalopoulos and others v. Greece (Application no. 14556/89): Judgment European Court of Human Rights, 31 October 1995 (in English). 
22. Case of Scozzari and Giunta v. Italy [GC] (Application nos. 39221/98 and 41963/98):Judgment European Court of Human Rights, 13 July 2000 (in English). 
23. Case of Yaremenko v. Ukraine (№ 2) (Application no. 66338/09): Judgment European Court of Human Rights, 30 April 2015, final 30 July 2015 (in English). 
24. Case of Yaremenko v. Ukraine (Application no. 32092/02): Judgment European Court of Human Rights, 12 June 2008, final 12 September 2008 (in English). 
25. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court] vid 20 liutoho 2018 r., sudova sprava № 775/15/15-к. URL: http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/72349249 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
26. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court] vid 27 liutoho 2018., sudova sprava 756/5578/15-к. URL: http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/72489783 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
27. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court] vid 29 bereznia 2018 r., sudova sprava № 2-2119/12. URL: http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/73195064 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
28. Ukhvala Verkhovnoho Sudu Ukrainy [Ruling of the Supreme Court of Ukraine] vid 6 veresnia 2016 r., sudova sprava №5-271кз16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/61136416 (accessed: 09.09.2018) (in Ukrainian). 
29. Shchorichnyi zvit pro rezultaty diialnosti Upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u 2017 rotsi [2017 Annual Activity Report of the Commissioner for the European Court of Human Rights]: Kabinet Ministriv Ukrainy [Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 31 sichnia 2018 roku № 1472/5.2.1/ін.-18 (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored book 
30. Vidnovlennia sudovoho provadzhennia na pidstavi rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: meterialy instytutsii ta proektiv Rady Yevropy [Reopening of Court Proceedings Based on Judgments of the European Court of Human Rights: Materials of Institutions and Projects of the Council of Europe] (Kyiv: Publikatsiiu pidhotovleno v ramkakh proektu Rady Yevropy “Pidtrymka vprovadzhenniu sudovoi reformy v Ukraini” 2017) (in Ukrainian).