Назва статті Генеалогія поняття людської гідності у конституційному праві
Автори
кандидат юридичних наук,
Національний радник з юридичних питань
Координатора проектів ОБСЄ в Україні
(м. Київ, Україна)
Oleksandr.Vodyannikov@osce.org
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2018
Сторінки [41-56]
DOI 10.33498/louu-2018-09-041
Анотація

У сучасній конституційній доктрині і практиці органів конституційної юрисдикції особливе значення надається поняттю людської гідності як основи ціннісного порядку. Однак воно, яке зараз сприймається як аксіома, є продуктом повоєнної епохи. Коли і за яких обставин поняття “гідність” набуло сучасного змісту в конституційному праві? Які фактори, міркування та обґрунтування призвели до появи цього терміна в конституційних текстах? Яким чином людська гідність набула такого особливого значення? Метою статті є дослідити виникнення і становлення конституційного поняття “людська гідність”, визначення його витоків і причин, що за досить короткий час призвели до визнання особливого конституційного значення людської гідності у повоєнному конституціоналізмі. Конституційне поняття людської гідності і, власне, сама ідея дигнитарного конституціоналізму зароджуються у 30-ті роки ХХ ст. у католицькій політичній думці. Парадокс полягає в тому, що його виникнення стало наслідком несприйняття і заперечення як ліберального доробку Великих революцій XVIII ст. у міжвоєнний період, так і екстремізму комуністичних і нацистських режимів. Хоча ідея людської гідності має тривалу історію в європейській релігійній думці, появою в конституційному тексті вона завдячує енцикліці Папи Пія ХІ “Divini Redemptoris”, в якій формулюється ідея соціальної справедливості, в основі якої стоїть вже не колектив чи громада, а особа. Така переорієнтація гідності в католицькій політичній доктрині з колективної кваліфікації (гідність родини, працівників) на індивідуальну (гідність людини, людська гідність) стала тим важливим інструментом, що проклав дорогу поняттю гідності людини до конституційної доктрини і практики, а саме сприяв появі цього терміна в преамбулі Конституції Ірландії 1937 р. Авторитет Святого Престолу пояснює, чому ідеї свободи і людської гідності також були проголошені найвищими цінностями і священним благом у конституційних текстах таких авторитарних держав, як вішистська Франція і франкістська Іспанія, а також у конституціях Латинської Америки. Виникнення нового значення людської гідності в повоєнних конституціях континентальної Європи також засвідчує переосмислення самої ідеї представницької демократії, спробу запровадити надійні запобіжники проти мажоритарного фатуму демократії. 

Ключові слова людська гідність; дигнитарний конституціоналізм; політичний католицизм; конституційні права і свободи
References

List of legal documents

Legislation

1. Constitución Política de la República del Ecuador. 26 de marzo de 1929 <https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1928.pdf> accessed 29 August 2018 (in Spanish).

2. Constitution of Ireland. Enacted by the People 1st July, 1937, in operation as from 29th December, 1937 <http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html> accessed 29 August 2018 (in English).

3. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 <https://www.conseilconstitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-etdu-citoyen-de-1789> accessed 29 August 2018 (in French).

4. Die Verfassung des Deutschen Reiches (“Weimarer Reichsverfassung”) 11. August 1919 <http://www.verfassungen.ch/de/de19-33/verf19-i.htm> accessed 29 August 2018 (in German).

5. Fuero de los Españoles (18 julio 1945) 199 Boletín Oficial del Estado 358 (in Spanish). www.pravoua.com.ua

6. Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta. Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1995 <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1995/19950969> accessed 29 August 2018 (in Finnish).

7. Suomen Hallitusmuoto. Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1919 <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1919/19190094001> accessed 29 August 2018 (in Finnish).

8. Projet de constitution du 30 janvier 1944 (Projet du maréchal Pétain) <http://mjp.univperp.fr/france/co1944p.htm > accessed 29 August 2018 (in French).

Cases

9. R. v. Morgentaler (per Wilson J. concurring) [1988] 1 Supreme Court Reports 30 (in English).

Bibliography

Authored books

10. Cahill E, The Framework of a Christian State. An Introduction to Social Science (M. H. Gill and son Ltd. 1932) (in English).

11. de Secondat C-L, Baron de La Brède et de Montesquieu, Esprit des lois (Librairie de Firmin Didot frères 1849) (in French).

12. Hughes E J, The Church and the Liberal Society (Princeton University Press 1944) (in English).

13. KatebG, Human Dignity (Harvard University Press 2011) (in English).

14. Kommers D, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany (2nd edn, Duke University Press 1997) (in English).

15. Moyn S, Christian Human Rights (University of Pennsylvania Press 2015) (in English).

16. Rosen M, Dignity: Its History and Meaning (Harvard University Press 2012) (in English).

17. Aharon van Caenegem R, Judges, Legislators and Professors. Chapters in European Legal History (Cambridge University Press 1992) (in English).

Edited and translated books

18. Barak A, Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right (transl by Daniel Kayros, Cambridge University Press 2015) (in English).

19. Darwall S, ‘Equal Dignity and Rights’ in Remy Debes (ed), Dignity: A History (Oxford University Press 2017) (in English).

20. Debes R, ‘Human Dignity Before Kant: Denis Diderot’s Passionate Person’ in Remy Debes (ed), Dignity: A History (Oxford University Press 2017) (in English).

21. Griffin M, ‘Dignity in Roman and Stoic Thought’ in Remy Debes (ed), Dignity: A History (Oxford University Press 2017) (in English).

22. Lewis M, ‘A Brief History of Human Dignity: Idea and Application’ in Jeff Malpas and Norelle Lickiss (eds), Perspectives on Human Dignity: A Conversation (Springer 2007) (in English).

23. Rankine P, ‘Dignity in Homer and Classical Greece’ in Debes R (ed), Dignity: A History (Oxford University Press 2017) (in English).

24. Sensen O, ‘Dignity: Kant’s Revolutionary Conception’ in Debes R (ed), Dignity: A History (Oxford University Press 2017) (in English).

Journal articles

25. Alexander G, ‘Property as a Fundamental Constitutional Right? The German Example’ (2003) 88 Cornell Law Review 733-778 (in English).

26. Beitz Ch, ‘Human Dignity in the Theory of Human Rights: Nothing But a Phrase?’ [2013] 41(3) Philosophy and Public Affairs 259-290 (in English).

27. Borowski M, ‘The Beginnings of Germany’s Federal Constitutional Court’ [2003] 16(2) Ratio Juris 155-186 (in English).

28. Englard I, ‘Human Dignity: From Antiquity to Modern Israel’s Constitutional Framework’ (2000) 21 Cardozo Law Review 1903-1928 (in English).

29. Fabre-Magnan M, ‘La dignité en Droit: un axiome’ [2007] 58(1) Revue interdisciplinaire d’études juridiques 1-30 (in English).

30. Łuków P, ‘A Difficult Legacy: Human Dignity as the Founding Value of Human Rights’ [2018] 19(3) Human Rights Review 313-329 (in English).

31. McCrudden C, ‘Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights’ [2008] 19(4) The European Journal of International Law 655-724 (in English).

32. Moyn S, ‘The Secret History of Constitutional Dignity’ [2014] 17(1) Yale Human Rights and Development Journal 39-73 (in English).

33. R. Idelson V, ‘The Law of Nations and the Individual’ (1944) 30 Transactions of the Grotius Society 50-82 (in English).

34. Stone Sweet A, ‘Constitutional Courts and Parliamentary Democracy’ [2002] 25(2) West European Politics 77-100 (in English).

Thesis dissertation

35. Hryshchuk O. ‘Liudska hidnist u pravi: filosofskyi aspect’ [‘Human Dignity in Law: Philosophical Aspect’] (avtoref dys d-ra juryd nauk, 2008) (in Ukrainian).

Websites

36. Casti Connubi, ‘Encyclical of Pope Pius XI on Christian Marriage to the Venerable Brethren, Patriarchs, Primates, Archbishops, Bishops, and Other Local Ordinaries Enjoying Peace and Communion with the Apostolic See. 31 December 1930’ <https://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_ enc_19301231_casti-connubii.html> accessed 29 August 2018 (in English).

37. Divini Redemptoris, ‘Encyclical of Pope Pius XI on Atheistic Communism to the Patriarchs, Primates, Archbishops, Bishops, and Other Ordinaries in Peace and Communion with the Apostolic See. 19 March 1937’ <https://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19370319_divini-redemptoris.html>accessed 29 August 2018 (in English).

38. Mit Brennender Sorge, ‘Encyclical of Pope Pius XI on the Church and the German Reich to the Venerable Brethren the Archbishops and Bishops of Germany and Other Ordinaries in Peace and Communion with the Apostolic See. 14 March 1937’ <http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_14031937_mit-brennender-sorge.html> accessed 29 August 2018 (in English).

39. Quadragesimo Anno, ‘Encyclical of Pope Pius XI on Reconstruction of the Social Order to our Venerable Brethren, the Patriarchs, Primates, Archbishops, Bishops, and other Ordinaries in Peace and Communion with the Apostolic See, and likewise to all the Faithful of the Catholic World. 15 May 1931’ <http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html> accessed 29 August 2018 (in English).

40. Pope Pius XII, ‘1944 Christmas Message addressed to the People of the Entire World on the Subject of Democracy and a Lasting Peace’ <http://www.ewtn.com/library/papaldoc/p12xmas.htm> accessed 29 August 2018 (in English).

41. Pope Pius XII, ‘The Internal Order of States and People. Christmas Message of 1942’ <https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/P12CH42.HTM> accessed 29 August 2018 (in English).