Назва статті Правосуб’єктність державних органів і створюваних ними юридичних осіб у механізмі регулювання цивільної відповідальності
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8698-7461 volodymyr.kossak@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [154-166]
DOI 10.33498/louu-2019-01-154
Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем цивільно-правової відповідальності держави і створюваних нею юридичних осіб у приватних відносинах. Цивільне законодавство закріплює один з основних принципів, що випливає з методу цивільно-правового регулювання, – юридичну рівність учасників приватних відносин. Юридична рівність полягає у тому, що кожна зі сторін цивільних відносин має свій комплекс прав та обов’язків і є незалежною, непідпорядкованою іншій. Держава як учасник цивільних правовідносин має універсальну правосуб’єктність, яку реалізує через систему своїх органів та юридичних осіб публічного і приватного права. Метою статті є аналіз особливостей цивільно-правової відповідальності держави та створених нею юридичних осіб публічного і приватного права. Критерієм визначення статусу державного органу як суб’єкта права є порядок виникнення і наявність владних повноважень, необхідних для виконання передбачених нормативними актами функцій. Юридичні особи публічного і приватного права, які створюються державою, є самостійними учасниками цивільного обороту. Такими ж суб’єктами приватного права будуть органи державної влади в цивільних правовідносинах. Тому важливе значення має встановлення суб’єкта і розміру відповідальності у відносинах за участю органів державної влади і створюваних ними юридичних осіб. Для цього законодавець у нормативних актах повинен конкретизувати правовий статус орга нів державної влади та юридичних осіб, створених органами державної влади. При цьому необхідно враховувати певні передумови. До них належать: 1) законодавче визначення правового статусу органів державної влади; 2) встановлення їх компетенції як регулятора суспільних відносин; 3) функціональні повноваження та обов’язки; 4) можливість бути самостійним суб’єктом цивільної відповідальності. Встановлено, що особливості правосуб’єктності органу державної влади у відносинах цивільної відповідальності охоплюють: 1) встановлення обставин, які є підставою для виникнення майнової відповідальності; 2) з’ясування правомірності дій органів державної влади; 3) визначення меж майнової відповідальності; 4) заборону застосування окремих штрафних санкцій до органів державної влади. Заходи цивільної відповідальності повинні застосовуватися з однакових засад для всіх суб’єктів приватних відносин. Для цього в законодавстві необхідно змінити підхід до розмежування цивільної відповідальності органів державної влади і створюваних ними юридичних осіб. У цивільних відносинах, у разі необхідності, субсидіарну майнову відповідальність повинні нести органи державної влади за зобов’язаннями юридичних осіб, які створені у розпорядчому порядку. 

Ключові слова суб’єкт цивільної відповідальності; державний орган; обсяг відповідальності; субсидіарна відповідальність; межі відповідальності; статус суб’єкта відповідальності
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
2. Podatkovyi kodeks Ukrainy [The Tax Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 hrudnia 2010 r. № 2755 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
3. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy [On the Cabinet of Ministers of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 27 liutoho 2014 r. № 794 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
4. Pro poriadok vidshkoduvannia shkody, zavdanoi hromadianynovi nezakonnymy diiamy orhaniv, shcho zdiisniuiut operatyvno-rozshukovu diialnist, orhaniv dosudovoho rozsliduvannia, prokuratury i sudu [On the Procedure for Reimbursement of the Damage to a Citizen Resulting from Illegal Actions of Bodies of Pretrial Investigation Inquiry, Prosecution and Court]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 1 hrudnia 1994 r. № 266 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
5. Pro upravlinnia obiektamy derzhavnoi vlasnosti [On the State Property Management]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 21 veresnia 2006 r. № 185 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
6. Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom [On Restoring the Debtor’s Solvency or Declaring It Bankrupt]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 14 travnia 1992 r. № 2343 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo osoblyvostei finansovoho kontroliu okremykh katehorii posadovykh osib [On Amendments to Some Laws of Ukraine on Specific Aspects of Financial Control of Separate Categories of Officials]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 bereznia 2017 r. № 1975 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
8. Pro vvedennia moratoriiu na prymusovu realizatsiiu maina [On Introduction of the Moratorium on Compulsory Sale of Property]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 29 lystopada 2001 r. № 2864 <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2864-14> (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian).
9. Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii [On the Protection of Economic Competition]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 11 sichnia 2001 r. № 2210 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian).
10. Pro zbilshennia statutnoho kapitalu publichnoho aktsionernoho tovarystva “Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy” ta vnesennia zmin do yoho Statutu [On Increasing of the Authorized Capital of Public Joint Stock Company “The State Savings Bank of Ukraine” and Amending of its Charter]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] vid 6 bereznia 2017 r. № 122 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 
11. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435 (accessed: 16.11.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 

Edited books 
12. Bezklubyi I (red), Vidpovidalnist u pryvatnomu pravi: monohrafia [Liability in Private Law: Monograph] (Hramota 2014) (in Ukrainian). 
13. Kuznietsova N, ‘Formirovanie i ukreplenie chastnopravovyh osnov grazhdanskogo obshhestva v Ukraine’ [Formation and Strengthening of Private Law Foundations of Civil Society in Ukraine’] v Maidanyk R (red), Almanakh tsyvylystyky, vyp 6 (Pravova yednist 2015) (in Russian). 

Journal articles 
14. Maidanyk R, ‘Tsyvilne pravo yak sfera pryvatnoho prava Ukrainy’ [‘Civil Law as a Domain of Private Law of Ukraine’] (2013) 1 Pryvatne pravo 65-80 (in Ukrainian).