Назва статті Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру (м. Київ, Україна) prof.kuznetsova@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [186-203]
DOI 10.33498/louu-2019-01-186
Анотація

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стрімкою динамікою інформаційних відносин, ущільненням взаємозв’язків між різнорідними явищами, значними конфліктами концептуального характеру, обумовленими процесом глобалізації. Такий вихідний орієнтир для пізнавальної діяльності є актуальним і для дослідження такої фундаментальної правової категорії, як юридична відповідальність. Зі свого боку системне розуміння проблематики цивільно-правової відповідальності передбачає не лише врахування ретроспективи та тенденцій цивілістичної доктрини в умовах інтеграції правових систем, а й контексту прогресивних прагнень соціуму, вираженого ідеєю громадянського суспільства. Метою статті є виявлення стану та перспектив розвитку інституту цивільно-правової відповідальності в межах наукового осмислення і правотворчих пошуків, які ведуться в новітній порівняльно-правовій площині. Звернено увагу на соціальний та інструментальний аспекти природи категорії відповідальності. Підкреслено важливість здійснення всебічного комплексного й системного аналізу правового феномену та основних методологічних проблем цивільно-правової відповідальності, зокрема й із врахуванням її загальних філософських аспектів. Розглянуто основні доктринальні підходи до вирішення проблеми обґрунтування умов (підстав) цивільно-правової відповідальності. Підтримано вчення про склад цивільного правопорушення як підставу цивільно-правової відповідальності. Констатовано відсутність фундаментальних наукових досліджень підстав притягнення до цивільно-правової відповідальності та звільнення від неї, окремих умов відповідальності, категорії “непереборна сила”, неповноту дослідження у приватноправовій доктрині проблеми співвідношення таких категорій, як “цивільно-правова відповідальність”, “захист цивільних прав”, “зловживання суб’єктивними цивільними правами”. Наголошено на значенні практичної складової цивільно-правової відповідальності – ефективності її як елементу механізму правового регулювання. Розкрито характер якісних змін у змістовному наповненні інституту юридичної відповідальності в умовах розбудови правової держави та формування громадянського суспільства. У зв’язку з цим зроблено висновок про пов’язаність розуміння позитивної відповідальності та виконання цивільно-правовою відповідальністю її попереджувально-виховної функції. У межах питання щодо оновлення цивільного законодавства України відзначено потенційну ефективність деяких статей DCFR, які мають загальне значення для регламентації інституту цивільно-правової відповідальності. При цьому високий ступінь деталізації окремих положень DCFR, приділення значної уваги питанням “юридичної технології” та фрагментарність визнано особливостями правової ідеології DCFR.

 

Ключові слова юридична відповідальність; цивільно-правова відповідальність; глобалізація; громадянське суспільство; позитивна відповідальність; склад цивільного правопорушення; DCFR
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian). 

Cases 
2. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu [Decision of the Grand Chamber of the Supreme Cour] vid 16 travnia 2018 r. u spravi № 686/21962/15ц (accessed: 24.12.2018). 

Bibliography 

Authored books 
3. Alekseev S, Obshhaja teorija socialisticheskogo prava: Normy prava i pravootnoshenija. Kurs lekcij: uchebnoe posobie [General Theory of Socialist Law: Provisions of Law and Legal Relations. A Course of Lectures: Tutorial], vyp 2 (Petrishcheva N (red), Sred-Ural kn izd-vo) (in Russian). 
4. Braginskij M i Vitrjanskij V, Dogovornoe pravo. Obshhie polozhenija [Contract Law. General Provisions] (1997) (in Russian). 
5. Bronshtejn I, Pravovaja otvetstvennost’ kak vid social’noj otvetstvennosti i puti ee obespechenija [Legal Liability as a Type of Social Liability and the Ways to Ensure It] (Fan 1989) (in Russian). 
6. Hachaturov R i Lipinskij D, Obshhaja teorija juridicheskoj otvetstvennosti [General Theory of Legal Liability] (Juridicheskij centr Press 2007) (in Russian). 
7. Kanzafarova I, Teoriia tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti [Theory of Civil-Law Liability] (Astroprynt 2006) (in Ukrainian). 
8. Kuznecov S i Chernjavskij A, Juridicheskaja otvetstvennost’: uchebnoe posobie [Legal Liability: Tutorial] (JuNITI-DANA 2012) (in Russian). 
9. Matveev G, Osnovanija grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti [Grounds for Civil Liability] (Yuridicheskaya literatura 1970) (in Russian). 
10. – –, Vina v sovetskom grazhdanskom prave [Guilt in Soviet Civil Law] (Izd-vo Kiev un-ta 1955) (in Russian). 
11. Prymak V, Tsyvilno-pravova vidpovidalnist yurydychnykh osib [Civil Liability of Legal Entities] (Iurinkom Inter 2007) (in Ukrainian). 
12. Samoshhenko I, Ponjatie pravonarushenija po sovetskomu pravu [The Concept of Offense under Soviet Law] (Yuridicheskaya literatura 1963) (in Russian). 
13. Samoshhenko I i Farukshin M, Otvetstvennost’ po sovetskomu zakonodatel’stvu [Liability under Soviet Legislation] (Yuridicheskaya literatura 1971) (in Russian). 
14. Tarhov V, Grazhdanskie prava i otvetstvennost’ [Civil Rights and Liability] (Izd-vo UFIM VSh MVD RF 1996) (in Russian). 
15. – –, Otvetstvennost’ po sovetskomu grazhdanskomu pravu [Liability under Soviet Civil Law] (Izd-vo Sarat un-ta1973) (in Russian). 

Edited books 
16. Bezklubyi I (zah red), Vidpovidalnist u pravi: filosofiia. Istoriia. Teoriia [Liability in Law: Philosophy. History. Theory] (Hramota 2014) (in Ukrainian). 
17. Frolov I (red), Filosofskij slovar’ [Philosophical Dictionary] (Politizdat 1981) (in Russian). 
18. Kalmykov Ju, ‘Ob jelementah sostava grazhdanskogo pravonarushenija’ [‘On the Elements of a Civil Offense’] v Kalmykov Ju, Izbrannoe. Trudy. Stat’i. Vystuplenija [Selected. Works. Articles. Speeches] (Statut 1998) (in Russian). 
19. Kuznietsova N, ‘Instytut tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti u tsyvilistychnii doktryni Ukrainy’ [‘Civil-Law Liability as an Institution in the Civil Doctrine of Ukraine’] v Doktryna pryvatnoho prava Ukrainy [Private Law Doctrine of Ukraine], t 3 (Pravo 2013) (in Ukrainian). 
20. – –, ‘Fors-mazhorni obstavyny yak pidstava zvilnennia vid tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti’ [‘Force Majeure as the Basis for Discharging from Civil Liability’] v Matvieievski chytannia: zvilnennia vid tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti u suchasnykh umovakh [Matveev Readings: Discharge from Civil Liability in Present-Day Conditions] (2015) (in Ukrainian). 
21. Suhanov E (otv red), Grazhdanskoe pravo: uchebnik [Civil Law: Textbook], t 1: Ob shchaya chast’ [General Part] (3-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe, Volters Kluver 2006) (in Russian). 
22. Rasskazova N, ‘Predislovie’ [‘Preface’] v Model’nye pravila Evropejskogo chastnogo prava [Model Rules of European Private Law] (Statut 2013) (in Russian). 

Journal articles 
23. Alekseev S, ‘O sostave grazhdanskogo pravonarushenija’ [‘On the Essential Elements of a Civil Offence’] (1958) 1 Pravovedenie 51 (in Russian). 
24. Matveev G, ‘K voprosu o vine kak osnovanii dogovornoj otvetstvennosti’ [‘More on the Issue of Guilt as the Basis of Contractual Liability’] [1948] 7(2) Nauchnye zapiski KGU 111-137 (in Russian). 
25. – –, ‘O vine kak osnovanii grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti po sovetskomu pravu’ [‘On the Guilt as the Basis of Civil Liability under Soviet Law’] [1952] 11(3) Nauchnye zapiski KGU 87-116 (in Russian). 
26. – –, ‘Osnovanija grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti sovetskih juridicheskih lic’ [‘Grounds for Civil-Law Liability of Soviet Legal Entities’] [1953] 12(1) Nauchnye zapiski KGU 15-43 (in Russian).