Назва статті The Support of Persons with Disabilities from European Funds
Автори

PhD in law, lecturer Department of Administration and Public Management Faculty of Economic and Legal Sciences Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Siedlce, Poland) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9869-0622 katarzyna.wojewoda-buraczynska@uph.edu.pl

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [295-313]
DOI 10.33498/louu-2019-01-295
Анотація

Підтримка осіб з інвалідністю – це конституційний обов’язок держави. Актуальність проблеми інвалідності відзначається не тільки на державному, а й на міжнародному рівні. Про це свідчать документи, ухвалені міжнародною спільнотою щодо прав осіб з інвалідністю. У результаті турботи міжнародної спільноти про людей з інвалідністю та про їхні проблеми, були створені спеціальні механізми фінансування для підтримки цієї соціальної групи. У Польщі кошти, що надходять від Європейського Союзу (ЄС), перераховуються до спеціальної частини бюджету – бюджету коштів ЄС. Метою статті є надати загальну характеристику бюджету коштів ЄС, з приділенням особливої уваги правилам витрачання коштів. Також розглядаються фінансові інструменти підтримки осіб з інвалідністю за кошти бюджету ЄС. Дохідна частина бюджету коштів ЄС формується з коштів, що перераховуються із країн Європи. Слід зазначити, що загальний обсяг коштів з ЄС включає не тільки кошти, що увійшли до бюджету коштів ЄС, та кошти, отримані як допомога, яка надається державами – членами Європейської асоціації вільної торгівлі. Кошти бюджету ЄС витрачаються на реалізацію програм, що спільно фінансуються із коштів ЄС у частині, яка підлягає відшкодуванню. Ці видатки можуть набувати форми витрат, які підлягають відшкодуванню і які понесені державними бюджетними одиницями, або авансів, сплачених іншим бенефіціарам. Незважаючи на те, що дохідна і видаткова частина бюджету коштів ЄС є одночасно доходами і видатками державного бюджету, фінансовий результат бюджету коштів ЄС не впливає на рівень профіциту або дефіциту державного бюджету. З огляду на чіткий зв’язок між надходженнями і видатками бюджету коштів ЄС і програмами, підтримка осіб з інвалідністю за кошти ЄС можлива лише за умови, що програма, фінансована з цих коштів, передбачає діяльність відповідного характеру. Для визначення обсягу підтримки, доступної особам з інвалідністю, перш за все, необхідно проаналізувати зміст програм, які фінансуються з бюджету коштів ЄС, як зазначено у додатках до Закону про бюджет, у зв’язку з завданнями, що стоять перед особами з інвалідністю і можуть бути вирішені у межах таких програм.

 

Ключові слова кошти з фондів Європейського Союзу; інвалідність; соціальна інклюзія; Європейський соціальний фонд; Фонд солідарності
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1649 of 8 July 2016 supplementing Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility OJ L 247/1 (in English). 
2. Convention on the Rights of Persons with Disabilities drawn up in New York on 13 December 2006 [2006] Dz U [Journal of Laws] item 1169 (in English). 
3. Regulation (EU) No 1300/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006 [2013] OJ L 347/281 (in English). 
4. Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006 [2013] OJ L 347/289 (in English). 
5. Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006 [2013] OJ L 347/320 (in English). 
6. Regulation (EU) No 1304/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Social Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1081/2006 [2013] OJ 347/470(in English). 
7. Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005 [2013] OJ L 347/487 (in English). 
8. Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management, and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005, and (EC) No 485/2008 [2013] OJ L 347/549 (in English). 
9. Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council [2014] OJ L 149/1 (in English). 
10. The Act of 11 July 2014 on the principles of implementation of the cohesion policy programmes, financed under the 2014–2020 financial perspective [2018] Dz U [Journal of Laws] item 1431 (in English). 
11. The Act of 27 August 2009 on public finance [2017] Dz U [Journal of Laws] item 2077 (in English). 
12. The Act of 6 December 2006 on the principles of conducting development policy [2018] Dz U [Journal of Laws] item 1307 (in English). 
13. The Budget Act for 2018 of 11 January 2018 [2018] Dz U [Journal of Laws] item 291 (in English). 
14. The Charter of Fundamental Rights of the European Union [2015] OJ C 326/02 (in English). 
15. Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version) [2016] OJ C 202/01 (in English). 

Bibliography 

Authored books 
16. Bitner M, Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe (Wolters Kluwer 2017) (in Polish). 
17. Hambura S and Muszyński M, Karta Praw Podstawowych z komentarzem (Wydawnictwo Studio STO 2001) (in Polish). 

Edited books 
18. Barcz J (ed), System prawa Unii Europejskiej. Źródła prawa Unii Europejskiej, vol IV (Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2010) (in Polish). 
19. Sześciło D (ed), Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, (Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 2014) (in Polish). 
20. Wróbel A (ed), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz (C. H. Beck 2013) (in Polish). 
21. Wróbel A (ed), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, vol I (Wolters Kluwer 2012) (in Polish). 

Journal articles 
22. Marks-Krzyszkowska M, ‘Zarządzanie publiczne – istota i wybrane koncepcje’ (2016) 56 Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Sociologica 37-51 doi: 10.18778/0208-600X.56.03 (in Polish).

Booklets 
23. Przewodnik po programach funduszy norweskich oraz funduszy EOG II edycji 2009-2014 [2014] Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (in Polish). 

Other sources 
24. Assessment of the effects as well as management and implementation system of the Swiss–Polish Cooperation Programme. Final report (in English). 
25. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions: European Disability Strategy 2010–2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe COM (2010) 636 (in English). 
26. Communication from the Commission: Europe 2020. A strategy for smart, sustainable, and inclusive growth COM (2010) 2020 (in English). 
27. Guidelines on the implementation of the principle of equal opportunities and nondiscrimination, including accessibility for persons with disabilities, and the principle of equal opportunities of women and men within the scope of European funds for the years 2014-2020 (in English). 
28. MEMO/10/198 <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-4_pl.htm> (accessed:
07.11.2018) (in English).
29. Memorandum of Understanding on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014-2021 (in English). 
30. Memorandum of Understanding on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (in English). 
31. Memorandum of Understanding on the Swiss–Polish Cooperation Programme (in English). 
32. Programming the Financial Perspective 2014-2020. Partnership Agreement (in English). 
33. Regulations on the implementation of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2014-2021 (in English). 
34. Regulations on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 (in English).