Назва статті Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) adovgert@yahoo.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [27-41]
DOI 10.33498/louu-2019-01-027
Анотація

У статті з’ясовується наявність або “зрілість” певних чинників і передумов для початку процесу рекодифікації Цивільного кодексу України (ЦК України). Термін “рекодифікація” вживається автором у значенні системних суттєвих змістовних і структурних новацій чинного кодексу (або групи кодексів та законів), без створення нового. Проведення рекодифікації ЦК України потребує логіка подальшої трансформації суспільства, а саме формування правдивої й ефективної ринкової економіки як невід’ємної складової громадянського суспільства. Євроінтеграційна спрямованість України також виступає сьогодні найсуттєвішим чинником реформ в усіх сферах суспільства. Можна навіть сказати, що основним напрямом рекодифікації ЦК України є подальша “європеїзація” кодексу. Вагомим чинником сучасної рекодифікації цивільних кодексів багатьох країн, зокрема й України, стала світова (особливо європейська) тенденція до уніфікації та гармонізації приватноправового регулювання. Зусиллями сотень фахівців із країн Європи знайдені найоптимальніші та глобально-придатні правові норми (рішення) для багатьох сфер приватноправових відносин. Такі норми-рішення втілено у численних міжнародних документах з уніфікації приватного права. З огляду на сучасний якісний стан останніх, можна зробити висновок про достатнє “визрівання” міжнародної моделі реформ як чинника рекодифікації. Ще одним вагомим чинником для проведення рекодифікації ЦК України є новітні реформи приватного права в країнах Європейського Союзу, зокрема, розробка і прийняття нових кодексів та законів, модернізація “старих” цивільно-правових кодифікацій з урахуванням європейських й універсальних міжнародних документів. Сьогодні необхідною передумовою створення концепції та нормативного тексту проекту рекодифікації ЦК України стає спроможність вітчизняної доктрини цивільного (приватного) права “очолити” та науково забезпечити реформаторський процес. Відзначаючи невідповідність окремих параметрів вітчизняної науки цивільного права європейським підходам, автор вважає, що їй загалом “під силу” забезпечити процес рекодифікації ЦК України. Що ж стосується обсягів, то, на думку автора, системних суттєвих змін і структурних новацій зазнають не тільки розділи зобов’язального права, а й усі книги кодексу.

 

Ключові слова рекодифікація цивільного кодексу; напрями, чинники і передумови рекодифікації; міжнародні акти з уніфікації приватного права; реформи приватного права в країнах Європейського Союзу; вітчизняна доктрина цивільного права
References

List of legal documents
Legislation 

  1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography

Authored books 
2. Zimmerman R, The new German law of obligations. Historical and comparative perspective (Oxford University press 2005) (in English). 
3. Belikova K, Pravovoe regulirovanie torgovogo oborota i kodifikatsiia chastnogo prava v stranah Latinskoi Ameriki [Legal Regulation of Trade Turnover and Private Law Codification in Latin America Countries] (Yustitsinform 2010) (in Russian). 
4. Dovgert A, Suchasni pryvatnopravovi reformy v Ukraini z ogliadu na formuvannia vsesvitniotsyvilnogo prava [Modern Private Law Reforms in Ukraine in the Context of Forming the Global Civil Law] (Academiia pravovyh nauk Ukrainy 2009) (in Ukrainian). 
5. Kabriiak R, Kodifikatsii [Codifications] (Statut 2007) (in Russian). 
6. Kharitonov E, Ukraina – Evropa: problema adaptatsii u galuzi pryvatnogo prava [Ukraine- Europe: Adaptation Issues in the Private Law Sector] (Feniks 2017) (in Ukrainian). 
7. Zahvataev V, Kodeks Napoleona [The Code of Napoleon] (Alerta 2016) (in Russian). 

Edited books 
8. Lavicky P and Hurdik J (ed), Private Law Reform (Brno 2014) (in English). 
9. Dudchenko V, ‘Zagalni pryntsypy kodyfikatsii’ [‘General Principles of Codification’] v Kivalov S (red), Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi yurydychnoi akademii [Academic Papers of Odessa National Academy of Law], t 8 (Yurid l-ra 2009) (in Ukrainian). 
10. Dovgert A, ‘Teoretychni zasady suchasnoi kodyfikatsii tsyvilnogo prava Ukrainy’ [‘Theoretical Bases of Modern Codification of Ukraine’s Civil Law] v Kuznetsova N (red), Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy [Legal System of Ukraine: History, State and Prospects], t 3 (Pravo 2008) (in Ukrainian). 
11. – –, ‘Kodyfikatsiia tsyvilnogo prava nezalezhnoi Ukrainy – vazhlyvyi etap rozvytku tsyvilistychnoi doctryny’ [‘Codification of Civil Law of Independent Ukraine – an Important Stage in the Development of Civil Doctrine’] v Kuznetsova N (red), Pravova doctryna Ukrainy [Legal Doctrine of Ukraine], t 3 (Pravo 2013) (in Ukrainian). 
12. – –, Kodyfikatsiia pryvatnogo (tsyvilnogo) prava Ukrainy [Codification of Private (Civil) Law of Ukraine] (Ukrainska pravnycha fundatsiia 2000) (in Ukrainian). 
13. Kharitonov E (red), Tsyvilne zakonodavstvo Ukrainy (osnovni kategorii, pryntsypy ta kontsepty): monohrafiia [Civil Legislation of Ukraine (Main Categories, Principles and Concepts): Monograph] (Feniks 2012) (in Ukrainian). 

Journal articles 
14. Alenaru K, ‘Reforma grazhdanskogo prava v Rumynii’ [‘Civil Law Reform in Romania’] (2011) 1 Vestnik grazhdanskogo prava 279-290 (in Russian). 
15. Antonenko V, ‘Kodyfikatsiia iak samostiina forma systematizatsii pravovyh dzherel’ [‘Codification as a Stand-Alone Form of Legal Sources Systematization’] (2009) 3 Forum prava 35-42 (in Ukrainian). 
16. Dovgert A, ‘Pro pidgotovku proektu Tsivilnogo kodeksu Ukrainy’ ‘On Working out of the Draft Civil Code of Ukraine’ (1997) 1 Ukrainske pravo 110-116 (in Ukrainian). 
17. – –, ‘Pro zblyzhennia doktryn tsyvilnogo prava v Ukraini ta zahidnoevropeiskyh krain’ [‘On the Convergence of Civil Law Doctrines in Ukraine and Western European Countries’ (2017) 27 Chasopys tsyvilistyky 178-83 (in Ukrainian). 
18. Dudchenko V, ‘Do dosvidu evropeyskyh kodyfikatsii’ [‘On the Experience of European Codifications’] (2009) 2 Porivnialno-pravovi doslidzhennia 8-14 (in Ukrainian). 
19. Muzyka L, ‘Sho уe aktualnym dlia suchasnogo tsivilnogo zakonodavstva: modernizatsiia, systemne onovlennia chy recodyfikatsiia’ [‘What is Currently Important for Modern Civil Legislation: Modernization, Systemic Update or Recodification?’] (2015) 1 Naukovyi visnyk Lvivskogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav 145-154 (in Ukrainian). 
20. Suhanov E, ‘Vostochnoevropeyskie kodifikatsii grazhdanskogo i torgovogo prava’ [‘Eastern European Codifications of Civil and Merchant Law’] (2012) 5 Vestnik grazhdanskogo prava 199-229 (in Russian). 
21. Vekash L, ‘O novom grazhdanskom kodekse Vengrii’ [‘On the New Civil Code of Hungary’] (2010) 4 Vestnik grazhdanskogo prava 242-269 (in Russian). 
22. Zahvataev V, ‘Suchasne tsyvilne zakonodavstvo i sudova systema Ugorschiny’ [‘Modern Civil Legislation and the Judicial System of Hungary’] (2009) 9 Pravoohoronni organy ta sudoustrii 26-31(in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
23. Kharitonov E, ‘Retseptsyia rymskogo pryvatnogo prava: teoretychni ta istorykopravovi aspecty’ [‘Reception of Roman Private Law: Theoretical, Historical and Legal Aspects’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Odeska natsionalna yurydychna akademiia 1997) (in Ukrainian). 

Websites 
24. Jurcova M, ‘Re-codification of Slovak Civil Law’ (accessed: 21.12.2018) (in English). 
25. ‘Reform Bill on Civil Liability (March 2017). Presented on the 13 March, 2017 by Jean- Jacques Urvoas, garde des sceaux, Minister of Justice following a public consultation undertaken between April and July 2016’ (accessed: 21.01.2019) (in English).