Назва статті Вчення про методологію приватного (цивільного) права України. Загальні положення
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) roman.maydanyk@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [58-74]
DOI 10.33498/louu-2019-01-058
Анотація

Необхідність усталеного розвитку вітчизняного суспільства і права в умовах євроінтеграції та глобалізації зумовлює потребу у формуванні й застосуванні в Україні вчення про юридичну методологію права згідно з європейськими стандартами права. Мета статті полягає у характеристиці поняття, концепцій і системи юридичної методології як базових елементів вчення про юридичну методологію приватного (цивільного) права України. Методологія приватного (цивільного) права є різновидом галузевої методології, яка визначає систему принципів і методи пізнання світоглядних уявлень про приватне (цивільне) право, а також вчення про цю систему. Методологія приватного права відображає специфіку суб’єктивних цивільних прав та інтересів, їх співвідношення з публічними правами й інтересами, що зумовлює особливості застосування або й наявність невідомих публічним правам методів, принципів і правових конструкцій. Приватне (цивільне) право України методологічно має ґрунтуватися на концепції соціологічного розуміння права, якій кореспондують законодавчо сформульовані (насамперед у Цивільному кодексі України) механізми розуміння права як інструмента “живого” права, згідно з яким норма права повинна застосовуватися і тлумачитися таким чином, щоб це відповідало реально існуючим суспільним відносинам на момент застосування норми права. Сучасну методологію приватного (цивільного) права ліберального типу визначають дві основні концепції розуміння права – юридичного раціоналізму та юриспруденції інтересів, які сформувались як результат тисячолітньої еволюції західної традиції права. Концепція юридичного раціоналізму визнає правом не так формально закріплену в законі “мертву” норму, як творення права внаслідок застосування права уповноваженими державними орга нами і приватними особами. Методологія юридичного раціоналізму заснована на системному аналізі суспільних відносин з урахуванням всіх істотних для права соціальних регуляторів (економіка, етика, релігія тощо). Сутність терміна “юриспруденція інтересів” полягає в тому, що замість отримання результату шляхом логічного тлумачення понять норма закону розглядається як розумне і цілеспрямоване-вирішення законодавцем певного конфлікту інтересів. Суб’єкт застосування права повинен розпізнавати інтереси, що охороняються законом, і дотримуватися їх при застосуванні норм законодавства і вирішенні спору. Пошук справедливого рішення повинен ґрунтуватися не на суб’єктивному уявленні про справедливість конкретного суб’єкта застосування права, а здійснюватися в межах методики телеологічної юриспруденції цінностей, згідно з якою справедливість при вирішенні юридичного спору полягає в забезпеченні балансу інтересів учасників конфлікту відповідно до охоронюваних законом цінностей. Поділ методології приватного права на окремі методологічні сфери та інструменти передбачає поділ правових явищ, які становлять предмет методології приватного права, залежно від їх змісту і характеру, на дві частини – загальну та особливу, кожна з яких поділена на розділи.

 

Ключові слова методологія приватного права; розуміння права; юриспруденція інтересів; раціоналізм права
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Uhoda pro аsotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine, of the One Part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and Their Member States, of the Other Part] vid 27 chervnia 2014 r. (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian). 

Bibliography 
Authored books 
2. Heck Ph, ‘Gesetzesauslegung und Interessensjurisprudenz’ (1914) 112 AcP, 1, 17 (in German). 
3. Haddamer H, Istyna i metodolohichni osnovy filosofskoi hermenevtyky [The Truth and Methodological Bases of Philosophical Hermeneutics] (2000) (in Ukrainian). 
4. Kashanina T, Juridicheskaja tehnika: uchebnik [Legal Technique: Textbook] (Norma: INFRA-M 2011) (in Russian). 
5. Kerimov K, Metodologija prava (predmet, funktsii, problemy filosofii prava) [Methodology of Law (Subject, Functions, Problems of Legal Philosophy)] (2000) (in Russian). 
6. Maidanyk R, Tsyvilne pravo: Zahalna chastyna [Civil Law: General Part], t I. Vstup u tsyvilne pravo [Introduction to Civil Law] (Alerta 2012) (in Ukrainian). 
7. Stammler R, Hozjajstvo i pravo s tochki zrenija materialisticheskogo ponimanija istorii [Economy and Law from the Perspective of Materialistic Understanding of History] (Tipografija M Merkusheva 1898) (in Russian). 
8. – –, Jekonomika i pravo s materialisticheskoj tochki zrenija na istoriju [Economics and Law from a Materialistic Point of View on History] (1896; rus. perevod: 1898) (in Russian). 
9. – –, Uchenije o pravilnom prave [The Good Law Doctrine] (1902) (in Russian). 

Edited books 
10. Berndt Ruethers und Christian Fischer und Axel Birk, Rechtstheorie mit Juristisсher Methodenlehre (Verlag C H Beck 2013) (in German). 
11. Bezklubyi I (zah red), Metodolohiia v pravi: monohrafiia [Methodology in Law: Monograph] (Hramota 2017) (in Ukrainian). 
12. Bostan S ta inshi, Teoriia derzhavy i prava: navchalnyi posibnyk [Theory of State and Law: Tutorial] (Akademiia 2013) (in Ukrainian). 
13. Kozjubra N, ‘Ponjatie i struktura metodologii juridicheskoj nauki’ [‘The Concept and Structure of the Legal Science Methodology’] v Kozjubra N (otv red), Metodologicheskie problemy juridicheskoj nauki: sbornik nauchnyh trudov [Methodological Issues of Legal Science: Collected Academic Papers] (Naukova dumka 1990) (in Russian). 
14. Majdanik R, ‘Metodologija racionalizma v chastnom prave Ukrainy i Germanii’ [‘Methodology of Rationalism in Private Law of Ukraine and Germany’] v Majdanik R (red), Al’manah civilistiki: sbornik statej [Almanac of Civil Law: Collected Articles], vyp 6 (Alerta 2015) (in Russian). 

Journal articles 
15. Kurzinski-Singer E, ‘Jurisprudencija cennostej kak osnova metodiki nemeckogo prava’ [‘Jurisprudence of Values as the Basis for the German Law Methodology’] [2011] 1(35) Aktual’nye problemy vysshej shkoly. Nauchnye trudy “Jedilet” 87-94 (in Russian). 

Conference paper 
16. Belov V, ‘Nauka prava (pravovedenie ili jurisprudencija): krizisnoe sostojanie i puti ego preodolenija (Doklad, prochitannyj 27 ijunja 2016 g. v ramkah raboty letnej Nauchnoj shkoly Universiteta im. O. K. Kutafina)’ [‘Science of Law (Law or Jurisprudence): the Crisis and Ways to Overcome It (Report Read on June 27, 2016 within the Framework of the Summer Scientific School of K. O. Kutafin University)’] (accessed: 24.12.2018) (in Russian). 
17. Koziubra M, ‘Pravo yak yavyshche kultury’ [‘Law as a Cultural Phenomenon’] v Pravo i kultura: teoriia i praktyka: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Law and Culture: Theory and Practice: Materials of the International Scientific and Practical Conference] (1997) (іn Ukrainian). 
18. Maidanyk R, ‘Metodolohiia pryvatnoho prava Ukrainy v umovakh yevrointehratsii: zastosuvannia i tlumachennia prava, tekhnika vyrishennia sporu’ [‘Ukraine’s Private Law Methodology in the Context of European Integration: Law Application and Interpretation, Dispute Resolution Technique’] v Pryntsypy i tendentsii zastosuvannia pryvatnoho prava YeS i postradianskykh krain: materialy VII Mizhnarodnoho tsyvilistychnoho forumu [Principles and Trends of Application of EU and Former Soviet Countries’ Private Law: Materials of the VII International Civil Law Forum] (Bilotserkivdruk 2018) (in Ukrainian). 

Thesis abstracts 
19. Simson O, ‘Pravova model derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak instrument harmonizatsii publichnykh i pryvatnykh interesiv v innovatsiinii stratehii Ukrainy’ [‘Legal Model of Public-private Partnership as an Instrument of Harmonization of Public and Private Interests in the Innovation Strategy of Ukraine’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Nats yuryd un-t im Yaroslava Mudroho 2015) (in Ukrainian).