Назва статті Сімейні особисті немайнові права в національній доктрині приватного права
Автори

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9187-4445 krasitskayalara@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [120-135]
DOI 10.33498/louu-2019-01-120
Анотація

У національній правовій доктрині сформовано підхід, що до окремих (спеціальних) особистих немайнових прав фізичної особи доцільно відносити особисті немайнові права фізичної особи у сфері сімейних відносин, які мають цивільно-правове походження, та запропоновано систему таких прав: а) особисті немайнові права, що виникають у фізичних осіб до створення сім’ї та пов’язані з таким створенням; б) особисті немайнові права, які виникають в осіб під час перебування в сім’ї; в) особисті немайнові права, що виникають після припинення (призупинення) сімейних відносин. Усталеною в доктрині приватного права є точка зору, що сімейні особисті немайнові права повинні регулюватися нормами сімейного права. Мета статті полягає у розгляді основних положень щодо розвитку вчення про сімейні особисті немайнові права в національній доктрині приватного права. З’ясовано, що в національній правовій доктрині сімейні особисті немайнові права стали предметом ретельного розгляду тільки у другій половині ХХ ст., причому переважно досліджувалися права та обов’язки батьків і дітей. До особистих прав та обов’язків батьків відносили: 1) вибирати при народженні дитини ім’я, по батькові та встановлювати прізвище; 2) виховувати, навчати і спілкуватися з дитиною; 3) представляти і захищати інтереси дітей. Аргументовано, що за суб’єктним складом можна виділити сімейні особисті немайнові права подружжя; сімейні особисті немайнові права матері, батька і дитини; сімейні особисті немайнові права усиновлювача або інших осіб, які взяли дитину на виховання в сім’ю, та усиновлених; сімейні особисті немайнові права інших членів сім’ї та родичів. Встановлено, що закріплення деяких особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, зокрема права на материнство та права на батьківство, в окремій главі 6 Сімейного кодексу України викликало гостру критику серед правників. Доведено, що право на материнство, право на батьківство, право на повагу до своєї індивідуальності, право на свободу та особисту недоторканність не є суто сімейними особис тими немайновими правами подружжя. Запропоновано сімейні особисті немайнові права дитини залежно від свого призначення поділяти на: 1) права, пов’язані з індивідуалізацією дитини; 2) права, пов’язані з проживанням дитини в сім’ї та її вихованням; 3) право висловити свою думку і бути вислуханою з питань, що стосуються її особисто, та питань сім’ї; 4) право на захист і представництво прав та інтересів. У національній правовій доктрині визначено особисті немайнові права дитини при усиновленні як суб’єктивні права дитини, які виникають із початкової стадії усиновлення та діють на всіх його етапах, і спрямовані на задоволення інтересів дитини, передусім тих, які пов’язані з перебуванням у здоровому сімейному оточенні; за змістом особисті немайнові права інших членів сім’ї та родичів поділено на: а) особисті немайнові права у процесі здійснення права на виховання; б) особисті немайнові права щодо взаємного спілкування; в) особисті немайнові права щодо захисту. 

Ключові слова особисті немайнові права; фізична особа; сімейні особисті немайнові права подружжя; сімейні особисті немайнові права матері, батька і дитини;
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Kodeks pro shliub ta simiu URSR [Marriage and Family Code USRS] vid 20 chervnia 1969 r. № 2006-7. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1969. № 26. St. 204 (in Ukrainian). 
2. Pro vnesennia zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo poriadky vyizdu dytyny za mezhi Ukrainy [On Amending Some Legislative Acts of Ukraine Concerning the Procedure of a Child’s Departure Outside of Ukraine] proekt Zakonu Ukrainy [Draft Law of Ukraine] vid 23 chervnia 2017 r. № 6647 (accessed: 28.11.2018) (in Ukrainian). 
3. Simeinyi kodeks Ukrainy [Family Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 10 sichnia 2002 r. № 2947-ІІІ. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 7. St. 273 (in Ukrainian). 
4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44. St. 356 (in Ukrainian). 

Bibliography 

Authored books 
5. Krasytska L, Problemy zdiisnennia ta zakhystu osobystykh ta mainovykh prav batkiv i ditey: monohraphia [Issues of Exercise and Protection of Personal and Property Rights of Parents and Children: Monograph] (Lira-К 2014) (in Ukrainian). 
6. Kysil V, Prava i oboviazky batkiv i ditei [Rights and Obligations of Parents and Children] (T-vo “Znannia” URSR 1985) (in Ukrainian). 
7. Matveev G, Sovetskoe semeinoe pravo: uchebnik [Soviet Family Law: Textbook] (Yuridicheskaya literatura 1985) (in Russian). 
8. Zhilinkova I i Kuzmicheva L, Lichnye prava i obyazannosti roditeley i detey: uchebnoe posobie [Personal Rights and Obligations of Parents and Children: Training Manual] (UMK VO 1991) (in Russian). 
9. Shevshenko Ya, Osnovy semeinogo zakonodatelstva [Fundamentals of Family Law] (Vyshcha Shkola 1982) (in Russian). 

Edited books 
10. Dzera O ta Kuznetsova N ta Luts V (red), Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary of the Civil Code of Ukraine], t 1 (Yurinkom Inter 2011) (in Ukrainian). 
11. Kuznietsova N (zah red), Pravova Doktryna Ukrainy [Legal Doctrine of Ukraine], t 3: Doktryna pryvatnoho prava Ukrainy [Private Law Doctrine of Ukraine] (Pravo 2013) (in Ukrainian). 

Conference papers 
12. Moskaliuk V, ‘Pravo na materynstvo (batkivstvo) za Simeinym kodeksom Ukrainy’ [‘The Right to Motherhood (Fatherhood) under the Family Code of Ukraine’] v Naukovi zasady ta praktyka zastosuvannia novoho Simeinoho kodeksu Ukrainy: materialy Kruhloho stolu [Scientific Foundations and Application Practice of the New Family Code of Ukraine: Materials of the Round Table] (Ksylon 2007) 124-9 (in Ukrainian). 
13. Sevriukova I, ‘Deyaki problemy vyokremlennia osobystykh nemainovykh ta mainovykh prav dytyny v simeinomu zakonodavstvi Ukrainy’ [‘Some Issues of Singling Out Personal Non-Property and Property Rights of a Child in Family Legislation of Ukraine’] v Naukovi zasady ta praktyka zastosuvannia novoho Simeinoho kodeksu Ukrainy: materialy Kruhloho stolu [ Scientific Foundations and Application Practice of the New Family Code of Ukraine: Materials of the Round Table] (Ksylon 2007) 105-12 (in Ukrainian).

Thesis abstracts 
14. Bodnar V, ‘Perevazhni prava v tsyvilnomu pravi Ukrainy’ [‘Pre-Emptive Rights in Civil Law of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Kyivsk nats un-t im T Shevchenka 2013) (in Ukrainian). 
15. Kalitenko O, ‘Osobysti vidnosyny podruzhzhia ta vidnosyny podruzhzhia stosovno ikh maina’ [‘Personal Relations of Spouses and Relations of Spouses with Regard to Their Property’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Nats un-t vnutr sprav MVS Ukrainy 2001) (in Ukrainian). 
16. Krat V, ‘Perevazhni prava: tsyvilno-pravovyi aspect’ [‘Pre-Emptive Rights: Civil-Law Aspect’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Nats yuryd akad Ukrainy im Ya Mudroho 2008) (in Ukrainian). 
17. Savchenko L, ‘Osobysti prava ta oboviazky batkiv i ditei za simeinym zakonodavstvom Ukrainy’ [‘Personal Rights and Obligations of Parents and Children According to Family Legislation of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Kyivsk nats un-t im T Shevchenka 1997) (in Ukrainian). 
18. Syniehubov O, ‘Zdiisnennia osobystykh nemainovych prav osib, shcho ne dosiahly povnolottia’ [‘Exercise of Personal Non-Property Rights of Under-Age Persons’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Nats akad prokuratury Ukrainy 2015) (in Ukrainian). 

Theses 
19. Melnyk O, ‘Osobysti nemainovi prava dytyny pry usynovlenni za zakonodavstvom Ukrainy ta okremykh zarubizhnykh krain’ [‘Personal Non-Property Rights of a Child in Case of Adoption under Legislation of Ukraine and Some Foreign Countries’] (dys kand yuryd nauk, Nats un-t “Odeska yuryd akademuya” 2016) (in Ukrainian). 
20. Olkhovyk L, ‘Osobysti nemainovi prava dytyny za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy’ [‘Personal Non-Property Rights of a Child under Civil Legislation of Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Kharkivskyi nats un-t vnutr sprav 2006) (in Ukrainian). 
21. Serdechna I, ‘Osobysti nemainovi prava i oboviazky inshykh chleniv simi na rodychiv’ [‘Personal Non-Property Rights and obligations of the other Members of Family and Relatives’] (dys kand yuryd nauk, Khmelnytskyi un-t upravlinnia ta prava 2017) (in Ukrainian). 
22. Stephanchuk R, ‘Osobysti nemainovi prava fizychnykh osib u tsyvilnomu pravi Ukrainy’ [‘Personal Non-Property Rights and Obligations of Other Family Members and Relatives’] (dys d-ra yurydychnykh nauk, Instytut derzhavy i prava im V M Koretskoho NAN Ukrainy 2007) (in Ukrainian). 

Newspaper articles 
23. Zhilinkova I, ‘Lichnye neimyshchestvennye prava i obiazannosti suprugov: paradoksy novogo SK’ [‘Personal Non-Property Rights and Obligations of Spouses: the Paradoxes of the New Family Code’] Yuridicheskaya Praktika (15 iunia 2004) 24 (in Russian).