Назва статті Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри цивільного права Національного університету “Одеська юридична академія” (м. Одеса, Україна) zharuton@gmail.com

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету “Одеська юридична академія” (м. Одеса, Україна) lh2512@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2019
Сторінки [136-153]
DOI 10.33498/louu-2019-01-136
Анотація

Формування інформаційного суспільства означає не тільки проголошення інформації домінуючою цінністю, визнання переваг інформаційних технологій тощо, а й внаслідок їхнього пануючого статусу зумовлює необхідність перегляду розуміння низки категорій приватного права, і на такому підґрунті – засад правового регулювання відносин між його учасниками. Однією з базових цивілістичних категорій є правовідносини. Звідси випливає необхідність дослідження сучасного стану їхньої концепції та трансформацій останньої як відповіді на виклики інформаційного суспільства розумінню традиційних приватноправових цінностей, а отже, і доктрині приватного права. Метою статті є аналіз сформованих у приватноправовій доктрині засад розуміння категорії цивільних правовідносин та окремих її аспектів, визначення проблем, що виникають у цій галузі у зв’язку з формуванням інформаційного суспільства, викладення власного бачення шляхів їхнього вирішення, а також перспектив трансформації вітчизняної доктрини приватного права у відповідній галузі з розглянутих питань. Встановлено, що вітчизняна доктрина приватного права у процесі розробки Цивільного кодексу України (ЦК України) та застосування його норм виробила за-гальну теорію регулювання цивільних відносин, а також ґрунтовні теоретичні положення стосовно окремих елементів цивільних правовідносин (суб’єкти, об’єкти, цивільні права та обов’язки, підстави їхнього виникнення та реалізації). Однак правові аспекти розвитку та трансформації як категорії “цивільні правовідносини”, так і окремих її елементів потребують подальшого дослідження з урахуванням реалій формування та буття інформаційного суспільства. Автори дійшли висновку, що відносини користування інформаційними технологіями та їхніми результатами за своєю сутністю є цивільними. І хоча вони можуть регулюватися з використанням як диспозитивного, так і імперативного методів, однак переважає приватноправовий підхід, що дає змогу вести мову про виникнення цивільних правовідносин у сфері ІТ до врегулювання останніх актами цивільного законодавства. Аналіз впливу реалій інформаційного суспільства на розуміння окремих елементів цивільних правовідносин дав можливість зробити висновки про розширення кола їхніх об’єктів завдяки ширшому розумінню категорії “інформація” та можливості включення до їхнього складу “віртуальних” об’єктів. Також обґрунтовується висновок про необхідність трансформації положень доктрини приватного права щодо суб’єктів цивільних відносин. Запропоновано включити до них “квазісуб’єкти”, до яких можуть бути віднесені “віртуальні організації”, а також вищі форми “штучного інтелекту”, котрі іноді фактично виявляються “нібито учасниками” деяких цивільних відносин. Зазначається, що вирішення цієї проблеми нині потребує перегляду відповідних положень національної доктрини приватного права, а з часом – внесення змін у ст. 2 ЦК України.

 

Ключові слова цивільні правовідносини; інформація; інформаційне суспільство;відносини у сфері ІТ; віртуальні організації; квазісуб’єкти
References

List of legal documents 

Legislation 
1. Pro avtorske pravo i sumizhni prava [About Copyright Law and Law]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 hrudnia 2003 r. № 3792-XII (accessed:12.12.2018) (in Ukrainian). 
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44 (in Ukrainian). 

Bibliography 

Authored books 
3. Davydova I, Pravochyny ta yikh nediisnist v informatsiinomu suspilstvi: teoriia i praktyka: monohrafiia [Transactions and Their Invalidity in the Information Society: Theory and Practice] (NU OIuA 2018) (in Ukrainian). 
4. Rabinovych P, Osnovy zahalnoi teorii prava i derzhavy [Fundamentals of the General Theory of Law and State] (1995) (in Ukrainian). 

Edited books 
5. Dovhert A (red), Kodyfikatsiia pryvatnoho (tsyvilnoho) prava Ukrainy [Codification of Private (Civil) Law of Ukraine] (Ukrainskyi tsentr pravnychykh studii 2000) (in Ukrainian). 
6. Kharytonov E ta Kharytonova O, Tsyvilni pravovidnosyny [Civil-Law Relations] (Istyna 2008) (in Ukrainian). 
7. – – ta – –, Tsyvilni pravovidnosyny: monohrafiia [Civil-Law Relations: Monograph] (2-he vyd, Feniks 2011) (in Ukrainian). 
8. – – ta – –, Rehuliatyvni pravovidnosyny: pryvatnopravovyi ta publichno-pravovyi vymiry [Regulatory Legal Relations: Private Law and Public Law Dimensions] (2018) (in Ukrainian). 
9. – – ta – –, Aktualni problemy tsyvilistyky u tsyfrovu dobu [Topical Issues of Civil Law in the Digital Era] (NU OIuA 2018) (in Ukrainian). 
10. – – ta – – (red), IT-pravo: poniattia ta sutnist: monohrafiia [IT-Law: Concept and Essence: Monograph] (Feniks 2017) (in Ukrainian). 
11. Kuznietsova N ta Kharytonov E ta Maidanyk R (red), Pravova doktryna Ukrainy [Legal Doctrine of Ukraine] (Pravo 2013) (in Ukrainian). 

Dictionarys 
12. Popova T ta Lipkan V Stratehichni komunikatsii: slovnyk Dictionary] (2016) (in Ukrainian). 

Journal articles 
13. Baranov O, ‘Internet rechei (Iot): robot zi shtuchnym intelektom u pravovidnosynakh’ [‘Internet of Things (IoT): an Artificial Intelligence Robot in Legal Relations’] (2018) 5-6 Yurydychna Ukraina 75-95 (in Ukrainian). 
14. Kharytonov E ta Kharytonova O ‘Problemy vyznachennia ta kharakterystyka zasad statusu fizychnoi osoby u tsyvilnomu zakonodavstvi Ukrainy’ [‘Challenges of Defining and Characteristics of the Bases of an Individual’s Status in Civil Legislation of Ukraine’] (2013) 1 Pryvatne pravo 106-17 (in Ukrainian). 
15. Lytvynov Е, ‘Pravovidnosyny v internet-pravi’ [‘Legal Relations in Internet Law’] (2013) 3 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 145-9 (in Ukrainian). 
16. Myroniuk S, ‘Osoblyvosti vyznachennia tsyvilnoi pravozdatnosti ta diiezdatnosti yurydychnykh osib’ [‘Special Aspects of Defining Civil Legal Capacity and Legal Competence of Legal Entities’] (2015) 4 Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav 172-9 (in Ukrainian). 
17. Yefremova K, ‘Do perspektyv pravovoho rehuliuvannia internet-pravovidnosyn: hospodarsko-pravovyi aspekt’ [‘On the Prospects of Legal Regulation of Internet-Law Relations: an Economic and Legal Aspect’] (2014) 1 Pravo ta innovatsiine suspilstvo 5-11 (in Russian). 

Conference paper 
18. Barabash O, ‘Zahalna kharakterystyka internet-pravovidnosyn’ [‘General Characteristics of Internet-Law Relations’] v IT-pravo: problemy i perspektyvy rozvytku v Ukraini: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii [IT Law: Issues and Development Prospects in Ukraine: Collected Materials of Scientific and Practical Conference] (NU “Lvivska politekhnika” 2016) (in Ukrainian). 

Websites 
19. ‘Britanskaja policija budet ispol’zovat’ iskusstvennyj intellekt dlja ocenki podozrevaemyh’ [‘British Police Will Use Artificial Intelligence to Assess Suspects’] (Rambler, 12 maja 2017) (accessed: 24.12.2018) (in Russian). 
20. ‘Chernaja korobochka. U uchenyh pojavilas’ ser’eznejshaja problema s II’ [‘Black Box. Scientists Face a Serious Problem with AI’] (Internet-obozrenie Glavnoe, 9 dekabrja 2017) (accessed: 24.12.2018) (in Russian). 
21. ‘Ilon Mask skazal, chto mozhet spasti chelovechestvo ot “robo”-katastrofy’ [‘Elon Musk Said He Can Save Mankind from the “Robo” Disaster’] (Internet-obozrenie Glavnoe, 9 nojabrja 2016) (accessed: 24.12.2018) (in Russian). 
22. ‘Iskusstvennyj intellekt Facebook izobrel svoj jazyk’ [‘Facebook Artificial Intelligence Invented Its Own Language’] (Podrobnosti, 20 ijunja 2017) (accessed: 24.12.2018) (in Russian). 
23.[‘Issledovateli Google sozdali iskusstvennyj intellekt, sposobnyj uchit’sja kak chelovek’
[‘Google Created an Artificial Intelligence Capable of Learning Like a Human’] (ZN.UA, 15 marta 2017) <https://zn.ua/TECHNOLOGIES/issledovateli-google-sozdaliiskusstvennyy-intellekt-sposobnyy-uchitsya-kak-chelovek-242259_.html> (accessed:24.12.2018) (in Russian).
24. ‘Tehnicheskij direktor Google raspisal budushhee mira: prognoz do 2099 goda’ [‘Google’s Technical Director Described the Future of the World: Forecast up to 2099’] (Inforesist, 14 June 2017)(accessed: 24.12.2018) (in Russian). 
25. ‘Ukrainskyi startap zdobuv hrant vid Google News Lab i Knight Foundation’ [‘A Ukrainian Startup Received a Grant from Google News Lab and Knight Foundation’] (Uamodna, 14 lypnia 2017)(accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian). 
26. Zyma O, ‘U Kpopyvnytskomu pezentuvaly elektponnu cyctemu okhopony zdopovia’ [‘E-Health System Presented in Kropyvnytskyi’] (Tochka Dostupu, 7 lypnia 2017) (accessed: 24.12.2018) (in Ukrainian).