Назва статті Єдність судової практики в сучасних реаліях: загрози на шляху модернізації механізмів її забезпечення
Автори

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.or/0000-0003-0149-0710 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/ O-4799-2018 reznikova.vv78@gmail.com

 

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка(Київ, Україна) vsshcherbyna@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [229-249]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-229
Анотація

У статті висвітлюються деякі проблеми забезпечення Верховним Судом єдності судової практики в сучасних реаліях.

Метою дослідження є: виявлення загроз на шляху модернізації механізмів забезпечення єдності судової практики; напрацювання пропозицій щодо їхнього удосконалення та розширення; визначення поняття та видів механізмів забезпечення єдності судової практики загалом.

 Обґрунтовується важливість забезпечення єдності судової практики з позиції Європейського суду з прав людини. Піддаються критичному аналізу нові підходи, напрацьовані Великою Палатою Верховного Суду, що спрямовані на забезпечення єдності судової практики, обґрунтовується їхня недостатність і низька ефективність в умовах змінюваності (наявності численних відступів Верховного Суду від власних правових позицій) та зростаючої множинності правових позицій Верховного Суду.

Аргументується висновок щодо необхідності модернізації (удосконалення) існуючих механізмів забезпечення єдності судової практики з метою підвищення їхньої ефективності. Критикується поступальна тенденція до надання на законодавчому рівні (шляхом внесення відповідних змін до процесуальних кодексів) обов’язкової сили (значення судового прецеденту) правовим позиціям Верховного Суду, прогнозуються можливі ймовірні загрози, негативні наслідки такого нововведення.

Особливу увагу приділено поняттю та ознакам судового прецеденту, його приро ді. Зауважено, що сутність судового прецеденту передусім залежить від тієї правової системи, в межах якої він виник і розвивається. Відзначено тенденцію до посилення ролі закону.

Запропоновано альтернативні шляхи забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві. Визначено поняття та види механізмів забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві. Класифіковано їх за змістом та спрямованістю.

 

Ключові слова судова практика; єдність судової практики; забезпечення єдності судової практики; механізми забезпечення єдності судової практики; засоби забезпечення єдності судової практики; правова позиція; судовий прецедент; забезпечення єдності судової практики в господарському судочинстві
References

Bibliography

Authored books

1. Demchenko G, Sudebnyj precedent [A Case in Precedent] (Tip Varsh ucheb okr 1903) (in Russian).

2. Korkunov N, Lekcii po obshhej teorii prava [Lectures on the General Theory of Law] (N K Martynov 1909) (in Russian).

 

Journal articles

3. Belianevych V, ‘Pro odnakovist sudovoi praktyky’ [‘On the Uniformity of Case Law’] (2002) 2 Yurydychnyi zhurnal 94-6 (in Ukrainian).

4. Drishliuk A, ‘Pro vyznachennia mistsia sudovoho pretsedentu v systemi dzherel tsyvilnoho prava Ukrainy’ [‘On Determining the Place of a Case in Precedent in the System of Sources of Ukrainian Civil Law’] (2005) 3 Universytetski naukovi zapysky 72-5 (in Ukrainian).

5. Popov Yu, ‘Pretsedentne pravo u konteksti zahalnoobov’iazkovosti sudovykh rishen ta ukrainski perspektyvy’ [‘Case Law in the Context of Generally Binding Court Decisions and Ukrainian Perspectives’] (2010) 3 Forum prava 351-3 (in Ukrainian).

6. Rieznikova V, ‘Sudovyi pretsedent: chy vyznano za nym status ofitsiinoho dzherela prava v konteksti reformuvannia hospodarsko-protsesualnoho zakonodavstva Ukrainy’ [‘Judicial Precedent: Has it been Recognized as an Official Source of Law in the Context of Reforming Ukrainian Business Procedural Legislation’] (2012) 1 Visnyk hospodarskoho sudochynstva 90-101 (in Ukrainian).

7. Shatska B, ‘Problematyka zaprovadzhennia sudovoho pretsedentu v Ukraini u konteksti sudovoi reformy’ [‘Issues Pertaining to Introduction of a Case in Precedent in Ukraine in the Judicial Reform Context’] (2010) 4 Chasopys Kyivskoho universytetu prava 73-6 (in Ukrainian).

8. Vil’njanskij S, ‘K voprosu ob istochnikah sovetskogo prava’ [‘On the Issue of the Sources of Soviet Law’] (1939) 4-5 Problemy socialisticheskogo prava 70 (in Russian).

 

Websites

9. ‘Kasatsiini filtry, pidsudnist, vidvody, zabezpechennia pozovu: zminy do HPK vid Prezydenta’ [‘Cassation Filters, Jurisdiction, Recusals, Security for a Claim: Amendments to the Code of Economic Procedure by the President’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 28.10.2019) <https://sud.ua/ru/news/publication/153368-kasatsiyni-filtri-pidsudnistvidvodizabezpechennya-pozovu-zmini-do-gpk-vid-prezidenta?fbclid=IwAR1RO4c 1Am9fLPYRG2mhDphjtJntTgmCyN1HrlWoWQ81kxtbDq0XDvxgzd0> (accessed: 04.09.2019) (in Ukrainian).

10. ‘Mekhanizmy zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky: infohrafika vid suddi VP VS’ [‘Mechanisms to Ensure Case Law Unity: Infographics Provided by a Judge of the Grand Chamber of the Supreme Court’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 20.05.2019) <https://sud.ua/ru/news/sudebnaya-praktika/137889-mekhanizmi-zabezpechennyayednostisudovoyi-praktiki-infografika-vid-suddi-vp-vs> (accessed: 04.09.2019) (in Ukrainian).

11. Kerymov V, ‘Poniatye sudebnoho pretsedenta” [‘The Concept of a Case in Precedent’] (IurKlub, 29.11.2005) <http://yurclub.ru/docs/arbitration/article52.html> (accessed: 04.09.2019) (in Ukrainian).

12. Kibenko O, ‘Novi pidkhody Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu do zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky’ [‘New Approaches of the Grand Chamber of the Supreme Court in Ensuring Case Law Unity’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 23.10.2018) <https://sud.ua/ru/news/blog/129294-novi-pidkhodi-velikoyi-palati-verkhovnogosududo-zabezpechennya-yednosti-sudovoyi-praktiki> (accessed: 04.09.2019) (in Ukrainian).