Назва статті Демократія і народовладдя в Україні як предмет юридичної доктрини
Автори

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ, Україна) al-yus@i.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [25-39]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-025
Анотація

У статті розглядається проблема реалізації ідеї народовладдя в умовах розбудови демократичної, соціальної, правової держави в Україні в контексті формування національної юридичної доктрини.

Мета статті полягає у з’ясуванні співвідношення понять “демократія” та “народовладдя” і ролі держави в конституюванні та забезпеченні реального здійснення влади народу.

Відзначається значення етимології слова “демократія” для розуміння її поняття, трактування його різними ідеологічними течіями в сучасному суспільстві.

Вказано три головні варіанти демократичного ідеалу в сучасному світі, якими є ліберальна демократія, соціал-демократія і народна демократія, кожному з яких притаманне різне розуміння поняття “народ”. Охарактеризовано внутрішні суперечності цих варіантів, на які повинна зважати національна юридична доктрина.

Наголошується на негативному значенні ідей ліберальної демократії для здійснення реального народовладдя в Україні, непослідовність і внутрішню суперечливість у визначенні засад конституційного ладу України на основі ідей ліберальної демократії в Конституції України.

Розкривається значення державної влади у визначенні та зміненні демократичного устрою України, підпорядкованість її здійсненню народом його виключного права визначати й змінювати конституційний лад.

Зроблено висновок стосовно закономірності наявності внутрішньої суперечності ліберальної демократії як антинародної по своїй суті форми державного ладу,яка принципово заперечує реалізацію ідеї народовладдя; обґрунтовується об’єктивна необхідність на сучасному етапі розвитку України соціальної демократії.

Констатується нагальна потреба у формуванні науково обґрунтованої юридичної доктрини України, визначаються деякі її важливі положення, зокрема, необхідність визначення національної ідеї та способу її реалізації, заміна формули демократії “Народ – влада – Конституція” на формулу “Народ – Конституція – влада”, зміцнення парламентаризму, значення для цього юридичної доктрини.

 

Ключові слова народ; народовладдя; демократія; державний лад; Конституція України; ідеологія; національна ідея; юридична доктрина
References

Bibliography

Edited and translated books

1. Boll T ta Degger R, ‘Demokratychnyi ideal: istoriia stanovlennia’ [‘The Democratic Ideal: History of Establishment’] v Demokratiia: antolohiia [Democracy: An Anthology] (Protsenko O uporiad, Smoloskyp 2005) (in Ukrainian).

2. Marks K i Jengel’s F, Sochinenija v tridcati devjati tomah [Works in Thirty-Nine Volumes], t 1 (Gosudarstvennoe izdatel’stvo politicheskoj literatury 1954) (in Russian).

3. Moroz O ta Yushchyk O (uporiad), Formula demokratii: “Narod – konstytutsiia – vlada”: 20-richchiu Konstytutsii Ukrainy prysviachuietsia [Democracy Formula: “PeopleConstitution-Government”: Dedicated to the 20th Anniversary of the Constitution] (Parlam vyd-vo 2016) (in Ukrainian).

4. Sartori Dzh, ‘Osnovy teorii demokratii: narod i vriaduvannia’ [‘Foundations of the Democracy Theory: People and Governance’] v Demokratiia: antolohiia [Democracy: an Anthology] (Protsenko O uporiad, Smoloskyp 2005) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Tepliuk M ta Yushchyk O, ‘Pravovi problemy zminennia Konstytutsii Ukrainy’ [‘Legal Challenges of Changing the Constitution of Ukraine’] (2007) 12 Pravo Ukrainy 4 (in Ukrainian).

6. Shemshuchenko Yu ta Yushchyk O, ‘Aktualni problemy rozvytku parlamentaryzmu v konteksti konstytutsiinoho protsesu v Ukraini’ [‘Topical Issues of Parliamentarism Development in the Context of the Constitutional Process in Ukraine’] (2008) 19 Pravova derzhava 3-7 (in Ukrainian).

Newspaper articles

7. Yushchyk O, ‘Konstytutsiia yak kryterii istynnoi polityky’ [‘The Constitution as a Criterion of True Politics’]. Holos Ukrainy. 2019. 20 chervnia. 4-5 (in Ukrainian).

 

Thesis

8. Yushchyk O, ‘Teoretychni problemy zakonodavchoho protsesu’ [‘Theoretical Challenges of the Legislative Process’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).