Назва статті Право на зміну конституційного ладу як складова правосуб’єктності Українського народу
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1145-6452 yura202000@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2019
Сторінки [66-81]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-10-066
Анотація

Серед категорій конституційного права, зміст яких досі є предметом гострих дискусій, категорія “конституційний лад” виділяється не тільки своєю неоднозначністю, а й актуальністю для конституційного правозастосування.

Неоднозначність пов’язана переважно з намаганням змістовно “прив’язати” цю категорію до існуючого в радянській теорії історичного поділу на відповідні типи державного та суспільного ладу як систему інститутів і відносин. Не допомогли вирішити цю дилему і десятки монографічних (дисертаційних) досліджень, що стосувалися теоретичного обґрунтування цього інституту, гарантій ладу та системи його захисту.

Нагальність детальної інтерпретації пов’язана з її використанням для визначення змісту та обсягу правосуб’єктності Українського народу: виключно народ має право на визначення та зміну конституційного ладу (ч. 3 ст. 5 Конституції України). Намагання органу конституційної юрисдикції надати остаточну інтерпретацію вказаної формули обмежилися окресленням розділів Основного Закону, де містяться засади конституційного ладу. Гострота питання була відчутна і під час розгляду Конституційним Судом України (КСУ) справи про закон про всеукраїнський референдум (рішення від 26 квітня 2018 р.).

Метою статті є визначення змісту категорії “конституційний лад” у контексті виключності права Українського народу на його визначення та зміну. Реалізації поставленого завдання сприяло застосування історико-політичного (детальний аналіз юридичних документів “радянської” доби, актів, що передували ухваленню Основного Закону 1996 р., а також розвиток теорії державного (конституційного) ладу в радянському державознавстві), компаритивіського (наукова розвідка функціонування подібних інститутів у теорії та практиці зарубіжних країн), системного та формальнологічного (з’ясування системних зв’язків з іншими нормами Конституції) методів.

 Продемонстровано, яким чином категорія “конституційний лад” з’явилася у радянській теорії державознавства, яким чином трансформувалася у подальшому та які конотації отримала у вітчизняному праві.

Значний обсяг матеріалу стосується аналізу близьких за змістом інститутів “конституційного порядку” (Німеччина), “конституційної системи” (США), “республіканських принципів” (Франція), “республіканської форми” (Греція) та “базової структури конституції” (Індія).

З урахуванням аналізу юридичних позицій КСУ та встановлення системних зв’язків між конституційними нормами робиться висновок про необхідність розгляду формули ч. 3 ст. 5 Конституції України як гарантії недопущення у подальшому обмеження конституційної правосуб’єктності Українського народу.

 

Ключові слова конституційний лад; конституційна реформа; Український народ; конституційні принципи; конституційні цінності; форма держави
References

Bibliography

Authored books

1. Chemerinsky E, Constitutional law: principles and policies (Aspen Publishers 2006) (in English).

2. Rogoff M, French constitutional law: cases and materials (Carolina Academic Press 2011) (in English). 3. Spyropoulos P, Constitutional law of Hellas (Kluwer Law International 1995) (in English).

4. Tushnet M, New constitutional order (Princeton University Press 2003) (in English).

5. Farber I i Rzhevskij V Voprosy teorii sovetskogo konstitucionnogo prava [Issues of Theory of Soviet Constitutional Law] (Privolzhskoe knizhnoe izdatelstvo 1967) (in Russian).

 

Edited and translated books

6. Collins Russian-English, English-Russian Dictionary (HarperCollins Publishers 2001) (in English).

7. Encyclopedia of American Constitution (Macmillan Library Reference USA 2000) (in English).

8. Eremenko Ju, ‘Ponjatie i sistema socialisticheskogo konstitucionalizma’ [‘The Concept and System of Socialist Constitutionalism’] v Pravoporjadok i pravovoj status lichnosti v razvitom socialisticheskom obshhestve v svete Konstitucii SSSR 1977 goda [Legal Order and Legal Status of an Individual in a Well-Developed Socialist Society in the Light of the USSR Constitution of 1977] (Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta 1980) (in Russian).

9. Hesse K, Osnovy konstitucionnogo prava FRG [Fundamentals of Constitutional Law of the Federal Republic of Germany] (Sidorova E per s nem, Juridicheskaja literatura 1981) (in Russian).

10. Konstytutsiia Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar [The Constitution of Ukraine: Scientific and Practical Commentary] (Tatsii V holova redkol, Pravo, In Yure 2003) (in Ukrainian).

11. Lenin V, Polnoe sobranie sochineniy [Complete Works Collected] (Politizdat 1980) (in Russian).

12. Melnyk M ta Khavroniuk M (red), Naukovo-praktychnyi komentar kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary on the Criminal Code of Ukraine] (Iuryduchna dumka 2010) (in Ukrainian).

 

Websites

13. ‘Political system’ (Encyclopædia Britannica) <https://www.britannica.com/topic/ political-system> (accessed: 24.08.2019) (in English).

14. ‘Osnovy konstitucionnogo stroja RB’ [‘Fundamentals of the Constitutional Order of the Republic of Belarus’] (BarGU.by, 10.01.2011) <http://bargu.by/271-osnovykonstitucionnogostroya-rb.html> (accessed: 24.08.2019) (in Russian).

15. Futei B, ‘Pyshuchy novu Konstytutsiiu, zazyraimo do staroi’ [‘In Writing the New Constitution, Let’s Look at the Old One’] (Ukrainska pravda, 30.06.2007) <https:// www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/07/30/4421899> (accessed: 24.08.2019) (in Ukrainian).

16. Rechytskyi V, ‘Rozshyrenyi polityko-pravovyi komentar do Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 252 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy” vid 8 hrudnia 2004 r. № 2222-IV (sprava pro doderzhannia protsedury vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy) vid 30 veresnia 2010 r.’ [‘Expanded Political and Legal Commentary on the Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case Based on the Constitutional Application of 252 People’s Deputies of Ukraine Concerning Compliance of the Law of Ukraine “On Amendments to the Constitution of Ukraine” Dated December 8, 2004 No. 2222-IV with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) (Case of Observance of the Procedure for Amending the Constitution of Ukraine) Dated September 30, 2010’] (Prava Liudyny v Ukraini. Informatsiinyi portal Kharkivskoi pravozakhysnoi hrupy, 21.10.2010) <http://khpg.org/index.php?id=1287659103> (accessed: 24.08.2019) (in Ukrainian).