Назва статті “Верховенство права не працює”. Коментар до тексту документа Венеційської Комісії “Доповідь про правовладдя” (“Report on the Rule of Law”), що її ухвалено на 86-му пленарному засіданні 25–26 березня 2011 року (CDL-AD(2011)003rev)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2019
Сторінки [39-82]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-11-039
References