Назва статті Міжнародні стандарти адвокатури: проблеми імплементації у національну правову систему
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокатеса (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2637-3721 kafe-agata@i.ua

 

кандидатка юридичних наук, заступниця голови Комітету підвищення професійної кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України, адвокатеса (Київ, Україна) v.svyatotska@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [54-69]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-054
Анотація

Вітчизняна правова система приводиться у відповідність до правових стандартів міжнародного та регіонального рівнів, що дедалі більше підштовхує Україну орієнтуватися на міжнародні та регіональні (європейські) правові стандарти, які, зі свого боку, слугують еталонами, загальновизнаними й уніфікованими зразками. Орієнтація на міжнародні стандарти прав людини та їхній захист є запорукою повноцінної реалізації низки правових реформ, які відбуваються в Україні впродовж останніх років, і особливо це стосується такого найважливішого правозахисного інституту, як адвокатура. Сьогодні Україна стоїть на шляху втілення нової національної правової ментальності, невід’ємною частиною якої є впровадження міжнародних і європейських стандартів орга нізації та діяльності адвокатури як концепції оптимальних загальновизнаних міжнародною юридичною (адвокатською) спільнотою зразків її організації та діяльності.

Метою статті є дослідження ролі міжнародних та європейських стандартів адвокатури у вітчизняній правовій системі та необхідність їх подальшого запровадження на шляху євроінтеграції України.

Встановлено, що нормативна база, в якій закріплені національні стандарти адвока тури, неповністю відповідає правовим актам, що закріплюють міжнародні та регіо нальні (європейські) стандарти адвокатури.

Авторки доходять висновку, що національна адвокатура потребує подальшого удосконалення правового регулювання з урахуванням міжнародних і регіональних (європейських) стандартів організації та діяльності. Формування національних стандартів адвокатури повинно відбуватися з урахуванням не тільки міжнародних і регіональних (європейських) стандартів, а й пропозицій як окремих адвокатів, так і професійних адвокатських об’єднань та правозахисних організацій.

 

Ключові слова адвокатура; міжнародні стандарти адвокатури; європейські стандарти адвокатури; національні стандарти адвокатури; правова система України; імпле ментація міжнародних стандартів адвокатури; стандарти прав людини; спеціалізація адвокатів; страхування професійної відповідальності адвокатів
References

Bibliography

Authored books

1. Rymarenko Yu ta inshi, Pryvatne zhyttia i politsiia. Kontseptualni pidkhody, teoriia ta praktyka [Private Life and the Police. Conceptual Approaches, Theory and Practice] (2006) (in Ukrainian).

2. Sviatotska V, Standarty orhanizatsii ta profesiinoi diialnosti advokatury: porivnialnopravove doslidzhennia [Standards of Organization and Professional Functioning of the Bar: Comparative Legal Studies] (In Yure 2019) (in Ukrainian).

3. Vilchyk T, Konstytutsiine pravo na pravovu dopomohu advokata u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu ta v Ukraini [Constitutional Right to Legal Aid by Attorney-at-Law in the European Union Countries and in Ukraine] (Pravo 2015) (in Ukrainian).

 

Edited books

4. Batler W, ‘Mizhnarodni ta yevropeiski standarty: ukrainske zastosuvannia’ [‘International and European Standards: Ukrainian Application’] v Kubko Ye (zah red), Problemy zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv u pravovii systemi Ukrainy [Challenges of Applying International Standards within Ukraine’s Legal System] (Iurydychna praktyka 2013) (in Ukrainian).

5. Shemshuchenko Yu, ‘Suchasnyi stan pravovoi systemy Ukrainy: mizhnarodni pravovi oriientyry’ [‘Current Status of Ukraine’s Legal System: International Legal Guidelines’] v Kubko Ye (zah red), Problemy zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv u pravovii systemi Ukrainy [Challenges of Applying International Standards within Ukraine’s Legal System] (Iurydychna praktyka 2013) (in Ukrainian).

 

Journal articles

6. Ivanytskyi S, ‘Spetsializatsiia yak pryntsyp orhanizatsii advokatury’ [‘Specialization as a Principle of Organization of the Bar’] (2015) 4 Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka 64-77 (in Ukrainian).

7. Kyivets O, ‘Ievropeiski pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia’ [‘European Legal Standards as an International Legal Category’] (2012) 5 Yevropeiski studii i pravo 40 (in Ukrainian).

8. Rabinovych P, ‘Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak “pravoliudynni” standarty’ [‘Judgments of the European Court of Human Rights as Human Rights Standards’] (2003) 3 Vybrani rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (1993– 2002 rr.) 9-30 (in Ukrainian).

9. Tokmakov I, ‘Objazatel’noe strahovanie professional’noj otvetstvennosti advokata: est’ li neobhodimost’?’ [‘Mandatory Professional Liability Insurance of Attorney-at-Law: Is There a Need?’] (2011) 4 Advokatskaja praktika 15-21 (in Russian).

10. Ul’jashina L, ‘Mezhdunarodnye standarty v oblasti prav cheloveka: problemy pravovoj definicii’ [‘International Human Rights Standards: Issues of Legal Definition’] [2009] 4(76) Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava 56-80 (in Russian).

11. Zadoia I, ‘Strakhuvannia profesiinoi vidpovidalnosti advokativ: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy v Ukraini’ [‘Professional Liability Insurance of Attorney-at-Law: Foreign Experience and Prospects in Ukraine’] [2014] 4(2) Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Yurydychni nauky 273-7 (in Ukrainian).

 

Dissertations

12. Vilchyk T, ‘Advokatura yak instytut realizatsii prava na pravovu dopomohu: porivnialno-pravovyi analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy’ [‘The Bar as an Institution for Exercising the Right to Legal Aid: A Comparative Legal Analysis of Legislation of the EU Countries and Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

13. ‘Rada OON z prav liudyny’ [‘UN Human Rights Council’] (MZS Ukrainy) <https://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/human-rights> (accessed: 18.11.2019).