Назва статті Процесуальні можливості захисника під час застосування застави у кримінальному провадженні
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) Kruminalproces@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) alyonavoinarovych@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2019
Сторінки [167-178]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-12-167
Анотація

Для того щоб виконати свій обов’язок у кримінальному провадженні, який полягає переважно у захисті прав і законних інтересів, у покращенні становища клієнта, адвокатові недостатньо лише прав, він повинен побачити та використати шанс для реалізації цих прав, виявити ситуацію, в якій ними найкраще скористатися. Ефективна діяльність захисника прямо залежить від його процесуальних можливостей як сукупності прав та умов (ситуації) їх реалізації.

Для адвоката важливий не сам факт обізнаності щодо процесуальної форми запо біжних заходів і прав підозрюваного під час їхнього застосування, а те, як і коли використати ці права для забезпечення ефективного захисту. Питання процесуальних можливостей захисника у контексті забезпечення прав та інтересів клієнта (підозрю ваного й обвинуваченого) у разі застосування застави досі залишалися поза увагою вітчизняних науковців.

Мета статті – аналіз норм Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) та правозастосовної практики, що склалася в державі стосовно використання застави у кримінальному провадженні, зокрема, вирішення проблем, які виникають під час здійснення захисту в разі застосування цього процесуального заходу.

Процесуальні можливості захисника у кримінальному провадженні – це сукупність передбачених законом його прав та наявність допустимої ситуації їх вмілого використання. Тому в разі застосування запобіжного заходу йдеться не тільки про наявність у захисника процесуальних прав під час вибору, зміни чи скасування цього заходу, а й про уміння, умови та навички їх правильного використання за необхідності в певній ситуації, а також про перспективу й можливість застосування.

Застава – це безстроковий запобіжний захід, пов’язаний із покладеними на підозрюваного та обвинуваченого обов’язками. Після закінчення строку, на який для них визначено обов’язки, дія ухвали про застосування застави припиняється. Процесуальні можливості захисника у такій ситуації полягають у тому, щоб за допомогою наявних у нього процесуальних прав домогтися повернення застави заставодавцеві.

Закінчення строку дії обов’язку чи обов’язків, визначених ухвалою слідчого судді чи суду про застосування запобіжного заходу – застави, без належного продовження цих обов’язків однозначно свідчить про припинення дії застави як запобіжного заходу, оскільки втрачається у протилежному випадку сутність і значення самого цього заходу. У такому випадку захисник має змогу реально скористатися своїм правом звертатися до слідчого судді з клопотанням про повернення застави, що й створює йому процесуальну можливість захищати інтерес клієнта.

Хоча застава як запобіжний захід невіддільна від обов’язків, для забезпечення яких її вибрано, проте коли постає питання про закінчення строку обов’язку, слід продовжувати обов’язок, який забезпечується заставою, а не сам запобіжний захід – заставу. Така ухвала слідчого судді не передбачена нормами КПК України. Тож захисник має процесуальну можливість, використовуючи своє право на подання апеляційних скарг на рішення слідчого судді та керуючись висновком Великої Палати Верховного Суду, оскаржувати вказане рішення в апеляційному порядку.

Процесуальні можливості захисника у кримінальному провадженні як сукупність його прав і наявність ситуації, за якої він їх може використати, є реальним механізмом забезпечення прав підозрюваного, зокрема й у разі застосування застави у кримінальному провадженні.

 

Ключові слова процесуальна можливість; адвокат; захисник; захист; право; запобіжний захід; застава
References

Bibliography

Edited books

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large Explanatory Dictionary of the Modern Ukrainian Language], t 4 (Busel V uklad i holov red, 7-me vyd, Perun 2009) (in Ukrainian).

 

Journal articles

2. ‘Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi “Venditelli proty Italii” (Venditelly v. Italy) vid 18 lypnia 1994 roku’ [‘Judgment of the European Court of Human Rights in the Case of Venditelly v. Italy of July 18, 1994’] (1998) 2 Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Rishennia, doslidzhennia, normatyvni akty 29-31 (in Ukrainian).

 

Websites

3. ‘Mozhlyvist’ [‘Opportunity’] (Publichnyi elektronnyi slovnyk ukrainskoi movy) <http://ukrlit.org/slovnyk/mozhlyvist> (accessed: 26.10.2019) (in Ukrainian).