Назва статті Історія реформи французького договірного права
Автори

доктор юридичних наук, дійсний член Міжнародної академії порівняльного права, член Державної Ради Франції (м. Париж, Франція) benedicte.fauvarque-cosson@conseil-etat.fr

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [216-225]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-216
Анотація

Метою статті є аналіз етапів реформи зобов’язального і договірного права у Франції, виявлення чинників, що вплинули на проведення зазначеної реформи, а також короткий аналіз її результатів.

Автор висловлює думку, що реформа договірного права у Франції має потрійну мету: забезпечити більшу доступність і ясність договірного права Франції, встановити належну рівновагу між суперечливими цілями, а також надати більше привабливості праву Франції у міжнародному контексті. Ця реформа характеризується відкритістю для зовнішніх ідей. Такий дух відкритості, що є елементом її повноти, виник із розробок науковців та уряду, з конфронтації думок, висловлених у процесі багатьох консультацій, що дало змогу нейтралізувати крайнощі й досягти певного консенсусу щодо збалансованих позицій, а також з огляду на європейський і міжнародний контекст. Автор, спираючись на специфіку цивільно-правової традиції, наводить аргументи на підтримку позитивної відповіді щодо формування – через порівняльне право і національні кодифікації – загальноєвропейської правової культури. Він зазначає, що зобов’язальне право Франції постійно оновлювалося завдяки творчому потенціалу французьких суддів, учених, а також завдяки законодавчим ініціативам, які здійснювалися поза межами Цивільного кодексу Франції (ЦК Франції) (в інших кодексах чи в законодавчих нормах, не включених до жодного кодексу). Однак це ускладнило прочитання французького законодавства. З усіх цих причин модернізований ЦК Франції вважався найкращим інструментом для сприяння правовій визначеності та ефективності бізнесу. Проте нове загальне договірне право Франції не є чистим аркушем, вільним від минулого. Воно має віднайти своє місце у комплексному правовому середовищі, що враховує, з міркувань правової визначеності, раніше укладені договори, а також волю сторін та існування спеціальних правових режимів, які не планується змінювати. Складне питання, яке виникло і, безумовно, викличе ухвалення судами певних важливих рішень, полягає у тому, чи є нові норми імперативними або необов’язковими, і це розходження характерне для традиції цивільного права. Автор підкреслює, що модернізований ЦК Франції у редак ції 2018 р., а також його перекладена версія, тепер є частиною правової спадщини Європи.

 

Ключові слова реформа зобов’язального права; реформа договірного права; Цивільний кодекс Франції; Цивільний кодекс Німеччини; європейське договірне право; європейський правовий спадок
References

List of legal documents

 

Legislation

1. A more coherent European contract law – An action plan: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM/2003/0068 <https://eurlex. europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52003DC0068> (accessed: 10.01.2019) (in English).

2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on European contract law (COM(2001) 398) 11.07.2001 <http://ec.europa.eu/ transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2001&number=398&version= ALL&language=en> (accessed: 10.01.2019) (in English).

3. Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 <https://www.legifrance. gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194> (accessed: 10.01.2019) (in French).

4. Loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JO 21 avril 2018 <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT 000036825602&categorieLien=id> (accessed: 10.01.2019) (in French).

5. Projet de loi n° 578 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2017 <https://www.senat.fr/leg/pjl16-578. html> (accessed: 10.01.2019) (in French).

 

Cases

6. Conseil constitutionnel jeudi 12 février 2015 – Décision N° 2015-710 DC <https://www. legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do;jsessionid=5ABA65BEE0BF0930914EB5EE42AA 58EC.tpdila18v_2?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000030338431&fas tReqId=649667566&fastPos=2> (accessed: 10.01.2019) (in French).

 

Bibliography

Authored books

7. Terré F, Pour une réforme du droit des contrats (Dalloz 2008) (in French).

 

Edited books

8. Fauvarque-Cosson B and Mazeaud D, ‘Avant-propos’ in Projet de cadre commun de référence – Terminologie contractuelle commune (SLC 2008) (in French).

9. Gaudemet E, ‘Les codifications récentes et la révision du Code civil’ in Livre du Centenaire (Dalloz 2004) (in French).

10. Larnaude F, ‘Le Code civil et la nécessité de sa révision’ in Livre du Centenaire (Dalloz 2004) (in French).

11. Pilon E, ‘Réforme du Code civil par voie de révision générale’ in Livre du Centenaire (Dalloz 2004) (in French).

12. Planiol M, ‘Inutilité d’une révision générale du Code civil’ in Livre du Centenaire (Dalloz 2004) (in French).

 

Websites

13. Pierre Catala, ‘Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescriptio’ (Documentation Française, Ministère de la Justice et des Libertés, Juin 2006) <https:// www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110061324/index.shtml> (accessed: 10.01.2019) (in French).