Назва статті Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних: проблеми відповідності законодавства України вимогам регламенту Європейського Союзу щодо захисту персональних даних (GDPR)
Автори

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, юрист Європейського суду з прав людини (м. Страсбург, Франція) Markiyan.Bem@echr.coe.int

кандидат юридичних наук, директор Школи права Українського католицького університету (м. Львів, Україна) ih@ucu.edu.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [237-255]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-237
Анотація

Правові аспекти захисту персональних даних набувають усе більшої важливості як із практичної, так і з доктринальної точки зору. Право на приватність в епоху, коли з’являється все більше можливостей для обробки інформації про нас та наше особисте життя, потребує свого глибинного переосмислення, зокрема й у питанні відповідальності за порушення. Попри те, що в останні роки в Україні з’явилося багато публікацій, котрі розкривають різноманітні аспекти захисту персональних даних, проблематика відповідальності за порушення відповідних стандартів у вітчизняній правничій літературі практично нерозроблена.

 Метою статті є порівняльне дослідження механізмів притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист приватності та персональних даних в Україні та у Європейському Союзі (ЄС), задля оцінки їхньої ефективності, вияв-лення відповідних проблем, а також вироблення рекомендацій щодо подальшого вдосконалення правового регулювання у цій сфері в Україні.

Доведено, що існуючий механізм притягнення до відповідальності за порушення стандартів захисту персональних даних в Україні є недосконалим та неефективним і не дає змогу як суб’єктам персональних даних повною мірою домагатися відновлення порушених прав, так й уповноваженим органам належно здійснювати свою діяльність із захисту. Аргументовано, що механізм притягнення до відповідальності, який діє в ЄС із травня 2018 р., враховує ті виклики, які існують у сфері захисту приватності на цьому етапі та можуть служити орієнтиром для вдосконалення відповідного механізму в Україні.

Обґрунтовано пропонується з метою подальшого розвитку вітчизняного законодавства щодо відповідальності за порушення стандартів захисту персональних даних та приведення його у відповідність до чинних стандартів ЄС внести зміни у правове регулювання із таких напрямів: 1) удосконалення визначення поняття “захист персональних даних” та переліку фактичних підстав відповідальності за порушення стандартів захисту персональних даних; 2) вдосконалення норм, що регулюють адміністративну відповідальність за порушення відповідних стандартів та діяльність інституційної системи притягнення до відповідальності; 3) вирішення проблем із судовими процедурами вирішення питань щодо порушень обробки персональних даних; 4) посилення відповідальності за невиконання приписів контролюючого органу. Зазначається, що ці зміни дадуть змогу більш ефективно захистити порушені права та інтереси громадян України, а також сприятимуть подальшій інтеграції України у правовий простір ЄС.

 

Ключові слова право на приватність; захист персональних даних; персональні дані; відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних; Європейський Союз; GDPR
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [The Code of Ukraine on Administrative Offences]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 hrudnia 1984 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1984. № 40. St. 1122 (in Ukrainian).

2. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian).

3. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] vid 4 lystopada 1950 r. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004> (accessed: 12.01.2019) (in Ukrainian).

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 5 kvitnia 2001 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25. St. 131 (in Ukrainian).

5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia vidpovidalnosti za porushennia zakonodavstva pro zakhyst personalnykh danykh [On Amending Some Legislative Acts of Ukraine with Regard to Strengthening of Liability for Violation of the Personal Data Protection Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2011 r. № 3454-VI. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2011. № 49. St. 42 (in Ukrainian).

6. Pro zakhyst fizychnykh osib pry obrobtsi personalnykh danykh i pro vilne peremishchennia takykh danykh [On the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data]: Dyrektyva Yevropeiskoho Parlamentu i Rady ES [Directive of the European Parliament and of the EU Council] vid 24 zhovtnia 1995 r. № 95/46/YeS <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/994_242> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

7. Pro zakhyst fizychnykh osib u zviazku z opratsiuvanniam personalnykh danykh i pro vilnyi rukh takykh danykh, ta pro skasuvannia Dyrektyvy 96/46/YeS (Zahalnyi rehlament pro zakhyst danykh) [On the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data, and on the Repeal of Directive 96/46/EU (General Data Protection Regulation)]: Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady ES [Regulation of the European Parliament and of the EU Council)] vid 27 kvitnia 2016 r. № 2016/679 <https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

8. Pro zakhyst personalnykh danykh [On Personal Data Protection]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 1 chervnia 2010 r. № 2297-VI. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. № 49. St. 1604 (in Ukrainian).

9. Pro zatverdzhennia dokumentiv u sferi zakhystu personalnykh danykh [On Approval of Documents in the Sphere of Protection of Personal Data]: nakaz [Order] vid 8 sichnia 2014 r. №1/02-14. Balans. 2014. № 19. S. 5 (in Ukrainian).

 

Cases

10. Postanova Apeliatsiinoho sudu Kyivskoi oblasti [Ruling of the Court of Appeal of Kyiv Region] vid 7 kvitnia 2016 r. po spravi № 369/1458/17 <http://reyestr.court.gov.ua/ Review/65897756> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

11. Postanova Apeliatsiinoho sudu Luhanskoi oblasti [Ruling of the Court of Appeal of Luhansk Region ] vid 8 lystopada 2016 r. po spravi № 369/1458/17 <http://reyestr.court. gov.ua/Review/62541147> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

12. Postanova Darnytskoho raionnoho sudu m. Kyieva [Ruling of the Darnytskyi District Court of Kyiv City] vid 11 veresnia 2015 r. po spravi № 753/13021/15-p <http://reyestr. court.gov.ua/Review/50886437> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

13. Postanova Dniprovskoho raionnoho sudu m. Kyieva [Ruling of the Dniprovskyi District Court of Kyiv City] vid 15 kvitnia 2015 r. po spravi № 755/3821/15-p <http://reyestr. court.gov.ua/Review/43778626> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

14. Postanova Halytskoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti [Ruling of the Halytskyi District Court of Lviv Region] vid 3 kvitnia 2017 r. po spravi № 461/2021/17 <http://www. reyestr.court.gov.ua/Review/65734627> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

15. Postanova Holosiivskoho raionnoho sudu m. Kyieva [Ruling of the Holosiivskyi District Court of Kyiv City] vid 2 lystopada 2015 r. po spravi № 752/15256/15-p <http://reyestr. court.gov.ua/Review/53305602> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

16. Postanova Horodyshchenskoho raionnoho sudu Cherkaskoi oblasti [Ruling of the Horodyshchenskyi District Court of Cherkasy Region] vid 27 lystopada 2018 r. po spravi № 691/1261/17 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70667984> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

17. Postanova Ivano-Frankivskoho miskoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti [Ruling of the Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Region] vid 26 veresnia 2018 r. po spravi № 344/8443/17 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/70072924> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

18. Postanova Kolomyiskoho miskraionnoho sudu Ivano-Frankivskoi oblasti [Ruling of the Kolomyiskyi Town and District Court of Ivano-Frankivsk Region] vid 14 liutoho 2017 r. po spravi № 346/200/17 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/64723526> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

19. Postanova Kovpakivskoho raionnoho sudu m. Sumy [Ruling of the Kovpakivskyi District Court of Sumy Region] vid 7 lypnia 2015 r., provadzhennia № 3/592/1440/15 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/46341181> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

20. Postanova Kyievo-Sviatoshynskoho raionnoho sudu Kyivskoi oblasti [Ruling of the Kyivo-Sviatoshynskyi District Court of Kyiv Region] vid 2 bereznia 2017 r. po spravi № 369/1458/17 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/65897756> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

21. Postanova Moskovskoho raionnoho sudu mista Kharkova [Ruling of the Moskovskyi District Court of Kharkiv City] vid 4 travnia2017 r. po spravi № 643/3384/17 <http:// reyestr.court.gov.ua/Review/66441353> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

22. Postanova Obolonskoho raionnoho sudu mista Kyieva [Ruling of the Obolonskyi District Court of Kyiv City] vid 19 zhovtnia 2016 r. po spravi № 756/11255/16-p <http:// reyestr.court.gov.ua/Review/62225162> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

23. Postanova Podilskoho raionnoho sudu mista Kyieva [Ruling of the Podilskyi District Court of Kyiv City] vid 29 hrudnia 2018 r. po spravi № 758/4389/17 <http://reyestr. court.gov.ua/Review/71400435> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

24. Postanova Tatarbunarskoho raionnoho sudu Odeskoi oblasti [Ruling of the Tatarbunarskyi District Court of Odessa Region] vid 9 lypnia 2018 r. po spravi № 515/952/18 <http://reyestr.court.gov.ua/Review/75208254> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

25. Postanova Zhovtnevoho raionnoho sudu mista Dnipropetrovska [Ruling of the Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City] vid 14 veresnia 2017 r. po spravi № 201/12780/17-p <http://reyestr.court.gov.ua/Review/68948324> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

26. Postanova Zhovtnevoho raionnoho sudu mista Maripolia [Ruling of the Zhovtnevy District Court of Mariupol] vid 11 travnia 2018 r. po spravi № 263/4314/18 <http:// reyestr.court.gov.ua/Review/73915418> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

27. Postanova Zhovtovodskoho miskoho sudu Dnipropetrovskoi oblasti [Ruling of the Zolotonosha City Court of Dnipropetrovsk Region] vid 31 zhovtnia 2016 r. po spravi № 176/2309/16-p <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62786003> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

28. Postanova Zolochivskoho raionnoho sudu Lvivskoi oblasti [Ruling of the Zolochiv District Court of Lviv Region] vid 20 hrudnia 2016 r. po spravi № 445/2022/16-p <http://reyestr.court.gov.ua/Review/63869054> (accessed: 26.01.2019) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Authored books

29. Zhorzh M ta Satton H, Analiz Zakonu Ukrainy pro zakhyst personalnykh danykh: DGI/ DP/expertiseUKR [Analysis of the Law of Ukraine on Personal Data Protection: DGI/ DP/ expertiseUKR] (Rada Yevropy 2012) (in Ukrainian).

30. Bem M ta inshi, Zakhyst personalnykh danykh: pravove rehuliuvannia ta praktychni aspekty: naukovo-praktychnyi posibnyk [Personal Data Protection: Legal Regulation and Practical Aspects: Scientific and Practical Guide] (K.I.S. 2015) (in Ukrainian).

31. Bryzhko V ta Radianska A ta Shvets M, Porivnialno-pravove doslidzhennia vidpovidnosti zakonodavstva Ukrainy zakonodavstvu YeS u sferi personalnykh danykh [Comparative Legal Study of Ukraine’s Legislation Consistency with the EU Personal Data Legislation] (Triumf 2006) (in Ukrainian).

 

Editer books

32. Horodyskyi I, ‘Vykonannia Ukrainoiu mizhnarodnykh zoboviazan iz zakhystu personalnykh danykh’ [‘Ukraine’s Compliance with International Commitments of Personal Data Protection’] v Intehratsiia Ukrainy v Yevropeiske informatsiine suspilstvo: vyklyky ta zavdannia [Integration of Ukraine into the European Information Society: Challenges and Objectives] (FOP Klymenko 2014) (in Ukrainian).

 

Journal articles

33. Pohrebna A, ‘Komentar do Zakonu Ukrainy “Pro zakhyst personalnykh danykh”’ [‘Commentary on the Law of Ukraine “On Personal Data Protection”’] (2010) 7 Yurydychnyi zhurnal (in Ukrainian).

34. Romaniuk I, ‘Osoblyvosti zmistu ta realizatsii prava na personalni dani v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh’ [‘Specific Aspects of the Content and Implementation of the Right to Personal Data in Ukraine and Foreign Countries’] (2013) 2 Visnyk KNU imeni T. Shevchenka. Yurydychni nauky (in Ukrainian).

 

Dissertations

35. Paziuk Andrii, ‘Mizhnarodno-pravovyi zakhyst prava liudyny na pryvatnist personifikovanoi informatsii’ [‘International Legal Protection of the Human Right to Privacy of Personified Information’] (dys kand yuryd nauk, Kyiv nats un-t im T Shevchenka 2014) (in Ukrainian).