Назва статті Договірні зобов’язання з надання послуг у вітчизняному праві: розвиток та перспективи
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права (м. Київ, Україна) Natasha.Fedorchenko@meta.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [44-59]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-044
Анотація

У статті досліджено розвиток договірних зобов’язань із надання послуг у вітчизняному праві, проведено їх історико-правовий аналіз та подальший розвиток правового регулювання відносин із надання послуг. Встановлено законодавчі підходи до процедури укладення договорів про надання послуг, акцентовано увагу на особливостях укладення цих договорів.

Метою статті є аналіз та характеристика зобов’язань із надання послуг, їх історичний розвиток і перспективи.

З’ясовано проблему співвідношення зобов’язань, які полягають у наданні послуг або виконанні робіт, встановлено критерії розмежування цих груп договірних зобов’язань, проведено аналіз та характеристику договірного типу з надання послуг. Запропоновано загальні ознаки, що об’єднують усі договірні зобов’язання, виокремити в окрему групу, що опосередковує надання послуг: 1) діяльність послугодавця не виражається у речовому результаті; 2) виконавець не гарантує досягнення передбачуваного результату; 3) чинним законодавством не передбачено контролю з боку замовника за процесом надання йому послуги виконавцем, хоча він і можливий за наявності згоди сторін, вираженої в конкретних умовах договору; 4) споживання посередницької послуги відбувається у процесі її надання.

 У статті здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному дослідженні договірних зобов’язань із надання послуг і формування на цій основі теоретичних висновків та практичних пропозицій щодо вдосконалення цивільного законодавства України.

Зроблено висновок про необхідність перегляду нормативно-правового підходу до порядку укладення цивільно-правових договорів загалом і договорів про надання послуг зокрема та відходу від планово-адміністративних актів як основи укладення цих договорів. Зазначено, що саме договір про надання послуг виконує важливу функцію формування правових зв’язків між потенційними контрагентами, визначає порядок і послідовність надання послуг виконавцем та розрахунків за надані послуги замовником. Акцентується увага на проблемних питаннях, які залишаються в науці цивільного права, зокрема: укладення договору про надання послуг із державного бюджету, якості надання послуг, відповідальності за неналежне надання послуг, а також питання стягнення платежів за так званими виконавськими послугами.

 

Ключові слова зобов’язання з надання послуг; договір про надання послуг; суб’єкти зобов’язань із надання послуг; послуга
References

List of legal documents

 

Legislation

1. Pro zakhyst prav spozhyvachiv [On Consumer Rights Protection]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 1 hrudnia 2005 r. № 3161. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. № 7. St. 84 (in Ukrainian).

2. Pro zhytlovo-komunalni posluhy [On Housing and Public Utility Services]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 9 lystopada 2017 r. № 2189-VIII <https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2189-19> (accessed: 01.02.2019) (in Ukrainian).

3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainskoi RSR [The Civil Code of the Ukrainian SSR] vid 18 lypnia 1963 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR. 1963. № 30. St. 463 (in Ukrainian).

4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (accessed: 01.02.2019) (in Ukrainian). Bibliography

 

Authored books

5. Braginskij M, Dogovor podrjada i podobnye emu dogovora [Work and Labor Contract and Similar Contracts] (Statut 1999) (in Russian).

6. Fedorchenko N, Dohovirni zobov’iazannia z nadannia posluh: problemy teorii i praktyky [Contractual Obligations to Provide Service: Issues of Theory and Practice] (NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy 2015) (in Ukrainian).

7. Jakovlev V, Grazhdansko-pravovoj dogovor v sfere obsluzhivanija [Civil-Law Contract in the Service Sector] (Nauka 1980) (in Russian).

8. Krotov V, Objazatel’stva po okazaniju uslug v sovetskom grazhdanskom prave [Obligations on Rendering of Services in Soviet Civil Law] (1990) (in Russian).

9. Luts V, Kontrakty v pidpryiemnytskii diialnosti: navchalnyi posibnyk [Contracts in Business: Study Guide] (Iurinkom Inter 2008) (in Ukrainian).

10. Romanec Ju, Sistema dogovorov v grazhdanskom prave Rossii [System of Contracts in Civil Law of Russia] (Jurist’ 2006) (in Russian).

11. Zozuliak O, Realizatsiia tsyvilnoi pravosub’iektnosti yurydychnykh osib u dohovirnii formi [Implementation of Civil Legal Personality of Legal Entities in a Contractual Form] (Nova zoria 2012) (in Ukrainian). Edited and translated books

12. Antimonov B i drugie, Otdel’nye vidy objazatel’stv. Kurs sovetskogo grazhdanskogo prava [Separate Types of Obligations. A Course of Soviet Civil Law] (Grave K i Novitskiy I pod red, Gosjurizdat 1954) (in Russian).

13. Kabalkin Ju, ‘Uslugi v grazhdanskom prave’ [‘Services in Civil Law’] v Sbornik nauchnykh trudov, posvyashchennykh pamyati V. A. Ryasentseva [Collected Scientific Papers Dedicated to the Memory of V. A. Riasentsev] (MGJuA 1995) (in Russian).

14. Kabatov V, ‘Vozmezdnoe okazanie uslug’ [‘Service Providing on a Paid Basis’] v Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii [The Civil Code of the Russian Federation], chast’ 2 Tekst. Kommentarii. Alfavitno-predmetnyj ukazatel’ [Text. Commentaries. Alphabetical Index] (1996) (in Russian).

15. Sakaje Vagacuma, Grazhdanskoe pravo Japonii [Civil Law of Japan], kn 2 (Progress 1983) (in Russian).

16. Saniakhmetova N ta inshi, Tsyvilnyi kodeks Ukrainy (naukovo-praktychnyi komentar) [The Civil Code of Ukraine (Scientific and Practical Commentary)] (Saniakhmetova N ta inshi vidp red, Odissei 2000) (in Ukrainian).

17. Suhanov E (red), Grazhdanskoe pravo [Civil Law], t 2 (BEK 1994) (in Russian).

18. Tzcuo Sato (pod obshh red), Liho A (per s angl), Torgovyj kodeks Japonii [The Commercial Code of Japan] (Mikap 1993) (in Russian).

 

Journal articles

19. Hryniak A, ‘Osoblyvosti rozmezhuvannia dohovoriv pidriadu ta dohovoriv iz nadannia posluh’ [‘Specific Aspects of Differentiating between Work and Labor Contracts and Service Contracts’] (2012) 4 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 18-20 (in Ukrainian).

 

Dissertations

20. Heints R, ‘Tsyvilno-pravove rehuliuvannia vidnosyn za dohovorom pro nadannia komunalnykh posluh’ [‘Civil-Law Regulation of Relations under the Contract for Public Utility Services’] (dys kand yuryd nauk, Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka 2011) (in Ukrainian).

21. Hryniak A, ‘Dohovirni zobov’iazannia z vykonannia robit u tsyvilnomu pravi Ukrainy’ [‘Contractual Obligations of Work Performance in Civil Law of Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V N Karazina 2013) (in Ukrainian).

22. Luts A, ‘Svoboda dohovoru v tsyvilnomu pravi Ukrainy’ [‘Freedom of Contract in Civil Law of Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Kyiv nats un-t im T Shevchenka 2001) (in Ukrainian).